Basisscholen mogen weer open, ten koste van de kinderen?

oma met kleinkind

De basisscholen gaan weer open, maar dat dreigt ten koste te gaan van een veilige leeromgeving voor de leerlingen, gezien de vele draconische en beangstigende regels die zijn opgesteld. Hester van Andel van stichting Ademvrij.NU roept scholen op om de belangen van kinderen weer voorop te stellen en ze niet verantwoordelijk te maken voor de gezondheid van ouderen.

Op 3 februari kwam het bericht naar buiten dat het ministerie van Onderwijs, samen met betrokken organisaties en bonden, richtlijnen heeft opgesteld om de basisscholen weer ‘veilig’ open te krijgen. Basisscholen zijn blijkbaar niet ‘veilig’ en daarom moeten er extra maatregelen genomen worden. Maar zijn die in het belang van onze kinderen?

Waar het verhaal in december nog was dat de scholen dicht moesten om de ouders thuis te houden, zijn basisschoolleerlingen begin februari zelf een potentieel gevaar geworden. De nu voorgestelde extra maatregelen gaan ver. Jonge kinderen krijgen aangeleerd dat er voortdurend gevaar is. Andere mensen vormen een gevaar voor hèn en zijzelf vormen een gevaar voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat volwassenen veilig en in leven blijven. Dit is een taak die we nooit bij kinderen mogen leggen. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de gezondheid en het leven van anderen.

Hoewel er nog nooit onderzoek is gedaan naar het effect van 1,5 meter afstand houden, wordt van jonge kinderen wel verlangd dat zij deze afstand bewaren van kinderen die niet bij hen in de klas zitten. Dus zonder enige wetenschappelijke onderbouwing worden onze kinderen onderworpen aan een angstregime van ‘raak elkaar niet aan’ en ‘loop deze richting’. Scholen worden op die manier juist onveilig gemáákt.

Mondkapjes werken niet

De overheid heeft meermalen aangegeven dat het dwingende advies voor het dragen van mondkapjes niet zo zeer gebaseerd is op medische gronden, maar op gedragsbeïnvloeding. Willen wij onze kinderen hiermee belasten? Is gedragsbeïnvloeding een goede reden om jonge kinderen een mondkapje te laten dragen? Hoeveel besmettingen worden er werkelijk voorkomen binnen een school? Is er een afweging gemaakt nu bekend is dat het dragen mondkapjes niet zonder risico’s is?

Kinderen in groep 7 en 8 dringend adviseren om een mondkapje te dragen, suggereert dat zij hiermee kunnen voorkomen dat iemand ziek wordt of sterft. Het is ongelofelijk dat we dit als samenleving laten gebeuren. Wat betreft de mondkapjes is er gewoonweg géén bewijs dat het bijdraagt aan het tegengaan van het verspreiden van virussen.

Wel is al uit meerdere onderzoeken gebleken dat het dragen van mondkapjes voor mentale en fysieke problemen zorgt. Zo heeft de Universiteit van Witten/Herdecke (Duitsland) in oktober een online register opengesteld om zicht te krijgen op de effecten van mondkapjes bij kinderen. In dit register konden ouders, artsen en pedagogen hun observaties invoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn verontrustend.

Experts waarschuwen dat het dragen van mondkapjes schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het kinderbrein door functieverlies van bepaalde hersengebieden. Op middelbare scholen heerst nu al een angst- en strafcultuur door de mondkapjesplicht. Het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen heeft onlangs nog een zwartboek gepresenteerd aan de Tweede Kamer met vele schokkende verhalen die de straf- en angstcultuur laten zien die op scholen heerst door de mondkapjes. Het aantal zelfmoordpogingen onder kinderen en jongeren is de laatste maanden schrikbarend gestegen.

Het optreden van bijwerkingen bij kinderen als gevolg van het dragen van de mondkapjes moet serieus worden genomen. Er kan niet langer ontkend worden dat het dragen van mondkapjes schadelijk is.

Veilige leeromgeving

Kinderen gaan naar school om hun sociale en mentale vaardigheden te ontwikkelen. Op het moment dat deze belangrijke ontwikkelpunten onder druk komen te staan, zou je verwachten dat niet alleen de leerkrachten, maar heel pedagogisch opgeleid Nederland op de achterste benen staan. Toch lijkt het erop dat scholen momenteel kiezen voor het opvolgen van een advies dat van grote invloed is op het welzijn van kinderen en jongeren en mogelijk zelfs schadelijk.

Het testen van kinderen is verwerpelijk. Wat is het doel? Kinderen worden niet of nauwelijks ziek en dat zij een significante rol zouden spelen in het overdragen van het virus is geenszins aannemelijk gemaakt in de afgelopen maanden. Dat een kind, bij een positieve test, er direct voor zorgt dat de gehele klas 5 dagen in quarantaine moet is ongelofelijk schadelijk. Wat doet het met een kind wanneer het als paria wordt behandeld? Hoe voelt het als een klasgenootje niet kan trakteren op de verjaardag omdat jij besmet was en de hele klas door jou niet op school mag zijn? Het introduceren van een negatieve testuitslag als toegangseis voor recht op een plekje in de klas, na 5 dagen quarantaine, is onacceptabel. 

Wij roepen scholen, schoolbesturen, leerkrachten en verantwoordelijke ambtenaren op om de belangen van kinderen weer voorop stellen en een normale, veilige leeromgeving creëren voor de kinderen, zonder kunstmatige “coronamaatregelen”.

 

Voetnoot

Deze brief is verstuurd naar zo’n 2500 basisscholen in Nederland. Voelt u zich vrij om de brief te kopiëren en op te sturen naar verantwoordelijke personen en instellingen.