Helaas: lockdowns zijn zinloos

Het is bijna niet te voorstellen. Al bijna een jaar is Nederland – net als een groot deel van de rest van de wereld – onderworpen aan desastreuze lockdown-maatregelen. Dit terwijl uit talloze onderzoeken blijkt dat er geen relatie is tussen lockdown-maatregelen en corona-sterftecijfers.
10 januari 2021/door Redactie

Nevenschade coronamaatregelen – geen aandachtspunt voor Rutte

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer op dinsdag 5 januari bleek dat Minister President Rutte niet bereid is om nevenschade, als gevolg van de maatregelen, in kaart te brengen. De regering is van mening dat de steunpakketten er voldoende voor zorgen dat nevenschade gemitigeerd wordt en beperkt blijft. Maar hoe zit het met schade die niet gedekt wordt met deze steunpakketten? Want die schade is er zeker. En die is groot!
9 januari 2021/door Redactie

Onderzoek effect mondkapjes bij kinderen in Duitsland – eerste resultaten verontrustend

Een inventarisatie onder artsen en ouders in Duitsland laat zien dat kinderen veel last ondervinden van het dragen van mondkapjes. Velen ervaren hoofdpijn, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, leerstoornissen en gaan liever niet meer naar school.
7 januari 2021/door Redactie

Mondkapjesplicht berust op wetenschappelijk drijfzand, blijkt uit eigen rapport van regering

De mondkapjesplicht die per 1 december is ingevoerd in Nederland berust op slechts één wetenschappelijk rapport. Maar uit dat rapport blijkt helemaal niet dat mondkapjes werken. Integendeel: er blijkt uit dat ze leiden tot méér risico’s voor zowel de drager als de omgeving. Toch hebben regering en parlement de mondkapjesdwang doorgezet.
5 januari 2021/door Redactie

NEN-keurmerk voor mondkapjes: een wassen neus

Een door het NEN goedgekeurd mondkapje houdt 70% van “druppels” tegen. Maar druppels zijn geen virussen. En aerosolen houden ze al helemaal niet tegen.
3 januari 2021/door Redactie

Het team van Ademvrij wenst u een ontmaskerd 2021

31 december 2020/door Redactie

Berichten van het Meldpunt Mondkapjes: “Ik geef met pijn in mijn hart les” (2)

​​​​​​​Op het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen kunnen leerlingen, ouders en docenten hun verhalen kwijt over hun ervaringen met mondkapjes op school. Deel 2: “Ik geef met pijn in mijn hart les.”
30 december 2020/door Redactie

Angstcultuur op scholen door mondkapjes

De stichting 'Ik wil gewoon naar school' heeft al 850 ouders…
29 december 2020/door Redactie

Mondkapjes creëren angst en afstand, maar er is een oplossing: botox!

Drie kosmetisch chirurgen tonen aan dat het dragen van mondkapjes dramatische effecten heeft op onze sociale relaties. We kunnen elkaars emoties niet goed meer lezen, er ontstaat angst en wantrouwen tussen mensen. Maar ze hebben een oplossing: botox inspuiten om de fronsrimpels te laten verdwijnen!
27 december 2020/door Redactie

Mag ik effe?

Regels die diep ingrijpen in ons persoonlijke en sociale leven. Verplichte mondkapjes, verplichte testen, straks verplichte vaccinaties. Grondwettelijke rechten en internationale mensenrechtenverdragen doen er blijkbaar niet meer toe.
27 december 2020/door Redactie

Oostenrijks hooggerechtshof verklaart mondkapjesplicht op scholen ongrondwettig

Het Oostenrijkse hooggerechtshof heeft in een uitspraak op 23…
24 december 2020/door Redactie

Het dragen van een mondkapje is niet sociaal, maar juist gevaarlijk – voor jezelf, én voor je medemensen

Een expert uit de praktijk, Roger W. Koops, legt uit waarom mondmaskers het risico op virusbesmetting niet verkleinen, maar vergroten! Ze hebben ook nog schadelijke neveneffecten. Kinderen zouden onder geen beding mondmaskers moeten dragen. De mondkapjesplicht moet worden afgeschaft.
23 december 2020/door Redactie