Steun onze actie!

Hebt u ook schoon genoeg van de nutteloze mondkapjes die het reizen in het OV onaantrekkelijk maken, het winkelen verpesten, sociale contacten ondermijnen, de ontwikkeling van kinderen verstoren, de eigen gezondheid schaden en het milieu belasten?

Vraagt u zich ook af hoe het mogelijk is dat de mondkapplicht ooit is ingevoerd in Nederland – een vorm van gedragsbeïnvloeding die indruist tegen alle adviezen van wetenschappelijke autoriteiten in?

Steun ons dan in onze juridische strijd tegen de mondkapplicht! Ga naar onze crowdfunding-pagina en doneer! Wij werken zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten met een advocaat die ons initiatief van harte steunt. Toch moeten we kosten maken en lopen we financiële risico’s als de staat volhardt in zijn mondkapjesbeleid.

Ademvrij.NU is geheel onafhankelijk, wordt niet gesubsidieerd, en draait volledig op vrijwilligers. Wij hebben sinds onze oprichting in het najaar van 2020 duizenden steunbetuigingen ontvangen. Onze Facebook-groep telt bijna 6.500 leden. Wij hopen dan ook op massale morele en financiële steun!

Zonder uw steun lukt het niet!