Kort geding om mondkapjesplicht op middelbare scholen gaat door

middelbare school sluit deuren

Het kort geding van de stichting “Ik wil gewoon naar school” vanwege de mondkapjesplicht op middelbare scholen gaat door.

Vertegenwoordigers van de stichting, vergezeld door twee advocaten van CKH in Alkmaar en deskundige prof. dr. Carla Peeters, hebben op 13 januari, op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, een gesprek gevoerd met de landsadvocaat en een directeur van het ministerie, om hun grieven toe te lichten. In de stichting zijn zo’n 850 ouders en andere belanghebbenden verenigd die een rechtszaak gaan voeren tegen de staat om de verplichte mondkapjes op middelbare scholen ongedaan te maken. Via een crowdfunding-actie hebben zij hier al zo’n € 35.000 aan donaties verzameld.

Het gesprek is “niet onprettig” verlopen, schrijft de stichting in een persbericht op haar website. Maar wel is duidelijk geworden “dat we vanuit het ministerie geen directe verandering hoeven te verwachten.”

Het ministerie heeft volgens de stichting aangegeven:

  1. Niet bij machte te zijn verandering te weeg te brengen;
  2. dat het een zaak van het OMT en het kabinet is;
  3. niet op de hoogte te zijn van de wetenschappelijke onderbouwingen;
  4. de situatie op de scholen niet te herkennen.

“Onze conclusie na het gesprek is dat we direct doorgaan naar de volgende (en hopelijk laatste) stap, het kortgeding om kinderen weer ‘gewoon’ naar school te kunnen laten gaan. In dit proces zullen we het ministerie ook zoveel mogelijk stukken doen toekomen om ze (los van de uitspraak van de rechter) kennis te laten nemen van de problematiek alsmede de wetenschappelijke onderbouwingen, zodat zij inzien wat er daadwerkelijk op de scholen aan de hand is en welke schade er toegebracht wordt.”

De stichting verwacht binnen twee weken het daadwerkelijke kortgeding te kunnen gaan voeren. Ademvrij.NU is goed bekend met dit initiatief en steunt het van harte. Wie zich wil aansluiten bij het proces of wil doneren, kan dat nog steeds doen via https://ikwilgewoonnaarschool.nl of de Facebookpagina.

Voor een interview met Daniel Pardoen en Nicole ter Borgh, van de twee ouderechtparen die de actie zijn gestart, zie dit interview op Café Weltschmerz.

Voor een eerder artikel over de zaak, zie hier.