Ontslagen omdat je geen mondkapje op wil?

winkelen op ijsland

Wie door zijn werkgever wordt ontslagen of naar huis gestuurd omdat hij of zij geen mondkapje op wil, kan zich beroepen op artikel 2a.4 van de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19, zo hebben wij vernomen van een advocaat.

Je zou de volgende brief kunnen sturen aan je werkgever:

“Op [datum] heeft u ons verteld dat wij vanaf 1 december 2020 verplicht zijn om een mondkapje te dragen tijdens ons werk. Ik heb u meegedeeld dat ik niet in staat ben om een mondkapje te dragen wegens medische redenen. U gaf aan dat ik dan maar met een doktersverklaring moest komen. Ik heb de huisarts gevraagd om een verklaring, maar de huisarts heeft aangegeven geen verklaring te  mogen afgeven.

U heeft mij naar huis gestuurd en gezegd dat ik me schuldig maak aan werkweigering. U bent niet bereid om mijn loon door te betalen.  

Ik ben het hier niet mee eens. Ik heb advies ingewonnen bij een advocaat. Die heeft mij het volgende meegedeeld. Op grond van Artikel 2a.1 van de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 zijn personen van 13 jaar en ouder verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Artikel 2a.4 van de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 bevat echter een uitzondering. Die luidt als volgt: 

“Uitzondering beperking of ziekte

  1. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
  2. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden mede niet voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.” 

Zie de regeling in de bijlage. Ik beroep mij op deze uitzondering. Door een ziekte dan wel een beperking ben ik niet in staat om een mondkapje te dragen tijdens het uitvoeren van mijn werkzaamheden. De werkgever mag niet om een medische verklaring vragen omdat het de werkgever niet is toegestaan medische gegevens op te vragen bij haar werknemers op grond van de AVG en de grondwet (recht op privacy).

Ik ben bereid om in overleg te treden met de bedrijfsarts over wijzen waarop ik mijn werkzaamheden kan blijven uitoefenen, zonder dat ik een mondkapje hoef te dragen, wat voor mij te belastend is. Van werkweigering is geen sprake. Ik verzoek u mij mijn werkzaamheden te laten hervatten en het salaris aan mij door te betalen. Ik verzoek u binnen drie dagen aan mij te bevestigen dat u gehoor geeft aan mijn verzoek, bij gebreke waarvan ik genoodzaakt ben om een advocaat in te schakelen die mijn belangen kan behartigen.”

Disclaimer: dit is geen officieel juridisch advies, maar een suggestie van een advocaat die zich betrokken voelt bij Ademvrij.NU

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] voor het eerst dat een rechtszaak tegen de staat gaat worden gevoerd vanwege de mondkapjesplicht, die per 1 december is ingegaan. De zaak wordt aangespannen door CKH Advocaten te Alkmaar namens twee ouderechtparen uit Purmerend […]

Reacties zijn gesloten.