Unieke wending in mondkapjes-strafzaak: rechter wéér onvoorbereid

SLAPENDE RECHTER

Een mondkapjes-boetezaak in Amsterdam gesteund door Ademvrij is voor de tweede keer uitgesteld omdat de rechtbank zich opnieuw onvoldoende had voorbereid.

Donderdag 8 juli stond de “herkansing” gepland voor de behandeling van een mondkapjes-strafzaak in Amsterdam. Bij de eerste behandeling, op 4 maart, bleken noch de officier van justitie, noch de kantonrechter het verzetschrift te hebben gelezen. Hierop werd de zitting aangehouden tot 8 juli. Opmerkelijk genoeg had de rechtbank echter opnieuw het dossier niet op orde. De zaak is nu aangehouden tot 23 augustus.

De zaak betreft de behandeling van het verzet tegen een strafbeschikking voor het niet dragen van een mondkapje in de metro in Amsterdam op 9 juni 2020. Ademvrij.NU staat de verdachte bij in deze zaak, waarover wij in maart al berichtten. Bij de zitting op 4 maart bleek de rechtbank, hoewel zij had getekend voor ontvangst van de stukken van onze advocaat, onvoldoende voorbereid te zijn om de zaak te behandelen.

Helaas bleken de officier en de rechter ook tijdens de tweede poging op 8 juli wederom onvoldoende voorbereid. Het door de advocaat ingezonden stuk was door beiden niet gelezen.

De rechter gaf aan het vervelend te vinden voor de gedaagde dat er waarschijnlijk nog weer lange tijd overheen zal gaan voor er een uitspraak is. De advocaat trok het breder en benadrukte het maatschappelijk belang van deze zaak. Veel meer mensen hebben eenzelfde strafbeschikking ontvangen in de periode voor 1 december 2020, terwijl daar naar de mening van onze advocaat geen wettelijke basis voor was. Per 1 december 2020 is de Ministeriële Regeling voor de mondkapplicht ingegaan.

Als de boete in deze zaak ongedaan wordt gemaakt, kan dat gevolgen hebben voor iedereen die in die periode een boete heeft gehad voor het niet dragen van een mondkapje in het OV.

Na een korte schorsing en excuses van de rechter is de zitting aangehouden tot 23 augustus.

Ademvrij.NU blijft deze zaak ondersteunen en volgen.

———————————————–

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Met hulp van een advocaat heeft Stichting Ademvrij een standaard verzetschrift opgesteld.

Er zijn twee varianten beschikbaar op de website. Eén voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij kunnen geen garanties geven. Schrijf naar info@ademvrij.NU.