Ab is af

Factcheck Ab Osterhaus bij BNR Breekijzer – dinsdag 15 juni

Als deskundigen het zeggen, dan is het waar. Het feitenvrije machtswalhalla waarin mensen als Ab Osterhaus zich onaantastbaar wanen is stuitend. Aan commentaar op mainstream media uitzendingen doet de medisch-wetenschappelijke redactie van Ademvrij gewoonlijk niet. De radio-uitzending Breekijzer bij BNR, op dinsdag 15 juni, waarin Ab Osterhaus het zogenoemde breekijzer ‘Schaf de mondkapjesplicht nú af’ afdoet als ‘ongepast’ zorgde echter voor veel kromme tenen. Aantoonbare onzin uitkramen als deskundige kan niet on-gecheckt blijven. 

Aanleiding van het Breekijzer-onderwerp ‘Schaf de mondkapjesplicht nú af’, was een artikel in het AD waaruit bleek dat enkele OMT-leden van de plicht af willen. In het panel zitten Hilde Wendel (voorzitter JOVD) en Lyle Muns (voorzitter LSVb).  Gast is Ab Osterhaus, viroloog en big pharma lobbyist met dubbele pet die de Nederlandse overheid in 2009 de Mexicaanse griep-angst injoeg en een enorme hoeveelheid onnodige vaccins liet inkopen en weggooien. Een vaccin dat onveilig bleek en dat mensen ernstige schade heeft toegebracht. Desalniettemin is Ab Osterhaus degene die als deskundige zijn licht mag laten schijnen op de kwestie wel of geen mondkapje.

Een aantal luisteraars krijgt tijdens de uitzending de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Op 1 persoon na zijn de bellers met overtuigende onderbouwingen fanatiek vóór het afschaffen van de mondkapjesplicht. Ab waait alle kanten op in zijn repliek, maar sterk of navolgbaar zijn Ab’s argumenten om de mondkapjes te blijven dragen niet.

Op de vraag of de mondkapjesplicht afgeschaft kan worden nu blijkt dat enkele OMT-leden dit willen, antwoordt Ab dat hij deze discussie ongepast vindt omdat “wat we nu zien gebeuren in Engeland een beetje een teken aan de wand is”. In Engeland zou volgens Ab  “een nieuwe variant beginnen te circuleren en we moeten natuurlijk voorkomen dat we die ook hier gaan krijgen. Want met name in het najaar krijgen we weer grote problemen.” Ook is Ab van mening dat alleen een advies van het voltallige OMT geldt en niet een uiting van enkele leden.

Fact check: Het OMT heeft de mondkapjesplicht nooit vanuit medische noodzaak geadviseerd. De plicht is een politiek besluit van het kabinet geweest, met als doel gedragsbeïnvloeding. Mondkapjes hebben geen bewezen nut in het voorkomen van het verspreiden van het SARS-CoV2 virus. Bovendien heeft het dragen van mondkapjes door mensen in Nederland in de maand juni geen invloed op het begin van het circuleren van een virusvariant in Engeland die in het najaar voor problemen kan zorgen. 

Een andere vraag aan Ab is ‘Hoe goed werken de mondkapjes?’
Hierop stelt Ab dat hij niet weet hoeveel het dragen van mondkapjes bijdraagt, maar….hij weet wel dat het bijdraagt. Verder legt hij uit dat het moeilijk is te bewijzen dat mondkapjes helpen, maar dat “je ziet dat ‘het’ terugloopt als er mondkapjes gedragen worden”. Ab had het eigenlijk beter gevonden als je in een stad de ene helft van de bevolking wel en de andere helft niet een mondkapje zou laten dragen….maar “dat zou vanuit ethisch oogpunt natuurlijk niet kunnen”.
Fact check: De bijdrage van mondkapjes in het tegengaan van virusverspreiding is meetbaar met de statistische methode Multivariate Analyse. Dergelijke onderzoeken zijn ook gedaan. Hieruit bleek dat de bijdrage van mondkapjes zelfs licht negatief is (
onderzoek bewust onjuist opgenomen in presentatie van Dhr. Van Dissel aan de kamer in januari 2021); de mondkapjes zorgen juist voor verspreiding van het virus. Met betrekking tot de ethische kwestie die Ab aanhaalt, in Amerika zijn veel staten inmiddels gestopt met de verplichting. De cijfers daalden. Vergelijking met staten die nog wel een mondkapjesplicht hanteren laat zien dat deze mondkapjes-staten minder gunstige statistieken hebben dan bevrijde staten.

Na 22 minuten angst aanjagen door Ab, sluit presentator Iwan Verrips gemakzuchtig af met de conclusie dat we nog maar even moeten volhouden met z’n allen.

Voor alle informatie die weldegelijk bekend en beschikbaar is, verwijzen we iedereen en Ab Osterhaus in het bijzonder naar Mondkapjes: Literatuuroverzicht op de website van Ademvrij.nu