Veelgestelde vragen

Door wie is Adem Vrij (stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM) opgericht?

Door enkele bezorgde burgers in Amsterdam.

Zijn jullie gelieerd aan een politieke stroming of partij?

Nee, we zijn geheel onafhankelijk en politiek neutraal.

Hebben jullie commerciële belangen?

Nee, wij accepteren donaties, maar hebben verder geen enkel commercieel belang.

Wat is jullie doel?

Ons doel is om ervoor te zorgen dat het dragen van mondkapjes op geheel vrijwillige basis gebeurt in Nederland. Iedereen heeft uiteraard het recht om mondkapjes te dragen. De overheid heeft niet het recht burgers te dwingen om mondkapjes te dragen. Hoe particuliere, semi-particuliere en openbare instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) hier mee om mogen gaan is een complex vraagstuk dat onderwerp kan zijn van discussie.

Waarom zou de overheid dat recht niet hebben als daarmee slachtoffers kunnen worden voorkomen?

In een rechtstaat hoort de overheid aannemelijk te maken dat een bepaalde activiteit een gevaar oplevert voor anderen voordat hij kan worden verboden. Het niet-dragen van een mondkapje levert in vrijwel geen enkel geval een gevaar op voor andere burgers. Daar zijn diverse redenen voor. Ten eerste is het niet mogelijk om iemand anders met een virus te besmetten in het voorbij gaan, bij normaal menselijk contact. Ten tweede zijn de meeste mensen sowieso niet besmettelijk. Ten derde helpen mondkapjes niet tegen de verspreiding van virussen. Daar zijn ze niet geschikt voor. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een mondkapjesplicht helpt om slachtoffers van het coronavirus te voorkomen. Zie voor meer informatie ons overzicht: Mondkapjes: literatuuroverzicht

Maar het dragen van een mondkapje kan wellicht toch het risico op besmetting verkleinen. Dan is het toch niet zo gek om het te verplichten?

Aan het leven kleven allerlei risico’s. Als je in een auto stapt, kun je de macht over het stuur verliezen en een ongeluk veroorzaken. Als je iemand onverhoopt besmet met griep, kan die persoon daaraan overlijden. Als iemand het internet opgaat, kan hij het idee krijgen dat hij aanslagen moet gaan plegen. Als we alle risico’s willen vermijden, dan komen we terecht in een totalitaire maatschappij waarin geen enkele activiteit meer is toegestaan. Natuurlijk kun je redelijke veiligheidsvoorschriften vaststellen, bijvoorbeeld bepalen dat iemand niet dronken achter het stuur mag zitten. Maar je kunt hem niet verbieden om auto te rijden, althans niet als je vindt dat mensen het recht hebben op bewegingsvrijheid.

Een mondkapjesplicht is geen onschuldig veiligheidsvoorschrift. Het is een bepaling die diep ingrijpt in het zelfbeschikkingsrecht en de lichamelijke integriteit van het individu, die in de Nederlandse grondwet is gewaarborgd. Het dragen van mondkapjes kan bovendien schadelijke gevolgen hebben, zowel psychisch, sociaal als lichamelijk. Daarom hoort dit te allen tijde een vrije keus te zijn. Een mondkapjesplicht is vergelijkbaar met een wettelijke verplichting aan vrouwen om hoofddoekjes te dragen. Dat is in een vrije maatschappij ook niet acceptabel.

Als mondkapjes volgens jullie niet helpen, waarom worden ze dan voorgeschreven in zoveel landen?

Goede vraag. Dit is een heel nieuwe ontwikkeling. Het is nog nooit eerder gebeurd. Tot voor kort waren alle gezondheidsautoriteiten – zoals de WHO, de CDC in de Verenigde Staten, het RIVM, het Amerikaanse National Center for Immunization and Respiratory Diseases – het er over eens dat mondkapjes niet moeten worden voorgeschreven aan de bevolking bij epidemieën van luchtwegvirussen zoals influenza en corona, simpelweg omdat er geen reden is om aan te nemen dat ze effectief zijn, en wellicht ook omdat de instanties deze bepaling te ver vonden gaan. Rond de zomer van 2020 zijn diverse instanties echter van mening veranderd, echter zonder dat hiervoor enige medische onderbouwing was.

Het lijkt erop of dat de autoriteiten met de mondkapjesplicht een schijnveiligheid willen creëren, wellicht ook omdat er door een angstig gemaakte bevolking om wordt gevraagd. Daarnaast hebben diverse autoriteiten erkend dat ze de mondkapjesplicht zagen als een vorm van “bewustwording” en een manier om gedragsverandering te veroorzaken. De burgemeesters van Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Rotterdam hebben zich allen in deze zin uitgelaten. De Belgische virologe Erika Vlieghe heeft openlijk toegegeven dat mondkapjes dienen om “awareness” te creëren.

De WHO zelf heeft in een advies van 5 juni 2020 onder meer aangevoerd dat een mondkapjesplicht voor gezonde (!) mensen allerlei sociale en economische voordelen zou hebben, zoals het bevorderen van de werkgelegenheid en solidariteit. (Zie dit artikel voor meer informatie.) Wij beschouwen dergelijke sociale experimenten als compleet onacceptabel en in strijd met de vrijheid van het individu. Het is niet aan de overheid om mensen gedrag voor te schrijven om daarmee allerlei secundaire doelen te bereiken.

Overigens zijn mondkapjes in lang niet alle landen verplicht. In Zweden niet bijvoorbeeld en daar wijken de cijfers van coronaslachtoffers niet af van die in andere landen.

Hoe willen jullie je doelen bereiken?

Wij willen de politiek en publieke opinie beïnvloeden door middel van goede argumenten en met behulp van onze website, social media en andere uitingsvormen. Ook willen we juridische actie gaan ondernemen tegen de mondkapjesplicht en gaan wij publieksvriendelijke acties organiseren.

Kan ik iets doen om jullie te steunen?

Ja, heel graag. Wij zoeken mensen die ons kunnen helpen met het:

  • vervaardigen van publicaties in allerlei vormen
  • verzamelen van informatie en doen van onderzoek
  • voeren van juridische acties
  • verspreiden van onze ideeën via social media
  • onderhoud en verbetering van onze website
  • belobbyen van de politiek
  • voeren van publieksvriendelijke acties
  • werven van donaties
  • organiseren van een petitie

Je kunt ons ook steunen door simpelweg een steunbetuiging te sturen of een donatie te doen (dit gaan we in de toekomst mogelijk maken).

Heb je nog meer vragen?

Laat het ons dan weten via info@ademvrij.NU

Karel Beckman