Adem-vrij-bij-mij breidt uit naar Keuze-vrij-bij-mij! Doe mee, samen zijn we vrij

logo ademvrij bij mij

Het platform Ademvrijbijmij.nl brengt burgers en ondernemers bij elkaar die graag vrij ademen. Initiatiefnemer Olaf Weller gaat nu ook een platform opzetten, Keuzevrijbijmij.nl, voor iedereen die vrij wil blijven in alle keuzes rondom gezondheid en lichaam. (Denk aan vaccinaties.) In april start de crowdfunding voor dit initiatief. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans op succes.

Eind 2020 startte Olaf Weller de website www.ademvrijbijmij.nl . Hoewel het dragen van een mondkapje nog slechts een dringend advies was hielden sommige ondernemers zich hier al aan. Zoals de kapper waar Olaf normaal naar toe ging.

Omdat er een grote groep mensen was die graag nog vrij wilde ademen besloot hij om vraag en aanbod van mensen die vóór vrij ademen waren bij elkaar te brengen. Zo werd Ademvrijbijmij.nl geboren.

Olaf overwoog nog de voor de hand liggende naam ‘mondkapvrij.nl‘ te gebruiken, maar realiseerde zich dat dit niet strookte met zijn eigen visie op de huidige tijd. Hij vindt namelijk dat er al meer dan genoeg aandacht gaat naar wat we niet willen. Er is veel verzet, er is veel ‘tegen’, maar waar hij in gelooft is ergens vóór zijn.

Hij voegde mooie foto’s toe aan de website met blije en vrije mensen en zorgde ervoor dat in alle teksten duidelijk werd dat deze website gericht was op positiviteit, verbinding en creatie.

Op 1 december vorig jaar werd de mondkapjesplicht ingevoerd en stond Olaf voor een lastige vraag. Wat nu te doen met de website? Hij gelooft niet dat in deze tijd ‘ondergronds’ een oplossing is. Hij wil duurzame dingen bouwen die bijdragen aan de samenleving en die volledig in het licht mogen staan.

Olaf vond het belangrijk dat Ademvrijbijmij geldende wetten en regels naleefde. Daarom werd de site voortgezet met dezelfde functie maar dan voor een kleinere doelgroep. Namelijk de mensen die door – vaak niet zichtbare – beperkingen geen gezichtsbedekking kunnen dragen en de aanbieders van producten of diensten buiten de publieke binnenruimte.

Op die manier kon de site nog steeds bijdragen aan het doel: zoveel mogelijk mensen in staat stellen vrij te ademen tijdens het uitwisselen van producten of diensten.

In de maanden dat de site actief was kwamen er ook geregeld e-mails binnen van mensen die zich zorgen maakten over een mogelijke vaccinatieplicht en uitsluiting van de maatschappij op basis van vaccinatiestatus.

Vandaar dat het team van ademvrijbijmij.nl ook is begonnen met de opzet van een nieuwe website: www.keuzevrijbijmij.nl. Op deze site creëren zij een platform voor iedereen die vrij wil blijven in zijn of haar keuzes rondom gezondheid en lichaam.

Met alles wat het team geleerd heeft van ademvrijbijmij.nl zullen zij een nieuwe site bouwen waarvoor zij in april een crowdfunding starten. Het doel van de site is om in korte tijd minimaal 100.000 leden te werven en daarnaast financiële steun te krijgen. Met dit aantal en deze steun kunnen zij de site bouwen en het land in gaan om aanbieders op te zoeken en ze aan te laten sluiten bij de site.

Kortom, zij gaan ervoor zorgen dat hun leden nog steeds boodschappen kunnen doen, naar de sportschool en naar de tandarts kunnen. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker iedereen staat. Dus meld je aan op www.keuzevrijbijmij.nl !