De meedogenloze mondkapterreur van Alexander Pechtold’s CBR: lak aan mensen met beperking

Pechtold

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) heeft een geheel eigen interpretatie van de coronamaatregelen bedacht, die ingaat tegen de richtlijnen van de rijksoverheid, en waarbij geen ruimte is voor mensen die geen mondkap kunnen verdragen. Dit leidt tot een verraadcultuur onder rij-instructeurs en -examinatoren, onder druk gezette en uitgeputte rij-instructeurs en uitsluiting van rijleskandidaten en instructeurs die ondanks een medische beperking prima in staat zouden zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR heeft lak aan astma-, hooikoorts- en psoriasispatiënten.

Van alle varianten met betrekking tot de interpretatie over het dragen van mondkapjes lijkt die van het CBR het meest extreem: zowel lesnemers als lesgevers dragen een mondkap. Altijd. Artsenverklaringen kunnen voor mensen met medische beperkingen geen soelaas bieden. Zij kunnen simpelweg geen rijles nemen en geen praktijkexamen afleggen. Er geldt een zero-tolerance regime.

Instructeurs vertellen dat zij onmogelijk van ’s morgens vroeg tot aan het einde van de lessen met een mondkap kunnen rijden. Zij klagen steevast over vermoeidheid en een lager concentratieniveau, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid èn de verkeersveiligheid.

Zij hebben zich volgens welingelichte bronnen georganiseerd in een belangenvereniging, maar het CBR blijkt onvermurwbaar. Sterker nog, de redactie heeft een brief van één van de ca. 15 examenmanagers in bezit, waarin gedreigd wordt dat er strenger wordt opgetreden als het “hygiëneprotocol” niet wordt nageleefd, en (…) Consequentie is dat examens niet zullen worden afgenomen. (…)

Dit ondanks een reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin dr. ir. Geertje Hegeman, als antwoord op een e-mail van een rij-instructeur het volgende schrijft:

(…) Het kabinet heeft sinds 1 december 2020 het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor onder meer contactberoepen zoals rijinstructeurs. Er geldt hiervoor een uitzondering als mensen, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, zo’n kapje niet kunnen dragen, zie Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

Afdelingshoofd Verkeersveiligheid,

dr.ir. G. Hegeman (…)

Dit is de exacte tekst van de rijksoverheid waarnaar in het begin van dit artikel is gerefereerd en laat weinig aan de verbeelding over. Volgens ingewijden worden de regiomanagers door de algemeen directeur echter gedwongen om op naleving van de CBR-interpretatie van de coronamaatregelen toe te zien. En deze algemeen directeur is niemand minder dan Alexander Pechtold, voormalig lijsttrekker van de D66. Deze functie, waarvoor hij volgens het Jaarverslag van het CBR een salaris van €192.557 per jaar ontvangt, is hem toevertrouwd nadat hij als gevolg van een relatieschandaal en een verzwegen penthouse het politieke veld moest ruimen.

Verdorven cultuur

Ademvrij.NU heeft contact met enkele rijschoolhouders gehad. Rode draad van deze gesprekken is de naar verluidt verdorven cultuur binnen het CBR waarbij instructeurs streng gecontroleerd worden op naleving van het mondkapjesregime.

De mondkap mag bij leerling en instructeur eventjes af tijdens consumpties, maar indien zij meerdere keren achter elkaar op het CBR-terrein zonder mondmasker worden waargenomen volgt naar verluidt een waarschuwing door CBR-personeel, al dan niet in de hoedanigheid van examinatoren. En het zou in de praktijk ook al voorgekomen zijn dat praktijkexamens als gevolg van schending van het CBR-regime zijn geannuleerd.

Wij hebben ook vernomen dat – al dan niet om concurrentie uit te schakelen – instructeurs elkaar verraden die zich niet aan de regels houden. De een zijn dood is de ander zijn brood.  Zondaars worden bestraft door middel van examenverbanning. Leerlingen van deze rijscholen mogen dan enige tijd geen praktijkexamen doen. Het zijn Middeleeuwse praktijken die worden toegepast.

Verscherpt toezicht

Naar de redenen voor het strikte CBR-beleid kan alleen worden gegist. Het CBR staat onder verscherpt toezicht door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en moet de wachtlijst voor het praktijkexamen verkorten. Zou dat er iets mee te maken hebben? Hoe minder kandidaten voor een praktijkexamen worden aangemeld, des te gemakkelijker het lukt om de vereisten m.b.t. de wachtlijstverkorting te realiseren. Jammer dan, voor al die rijlesleerlingen, veelal jongeren, die een mondkap niet kunnen verdragen.

Wat ook kan meespelen is dat het CBR als overheidsinstantie een monopolie heeft op het verstrekken van rijvaardigheidsbewijzen. Nederlanders hebben voor het behalen van een rijbewijs simpelweg geen alternatief. Het CBR kan zich onbuigzaam opstellen, dus doet dat ook.

Dit monopolie is ook van toepassing op de rij-instructeurs. Uit angst om geen leerlingen voor het praktijkexamen te mogen aanmelden houden ze zich – al is het maar voor de schijn – aan de opgelegde regels. En naar verluidt zouden zij bovendien te ongeorganiseerd zijn om als blok tegen het CBR op te staan.

Meedogenloos

Wat de reden van het beleid ook is, het is zeker meedogenloos. Er worden noch uitzonderingen gemaakt voor long- en psoriaspatiënten noch voor mensen met astma of hooikoorts. Dit dus in tegenstelling tot de richtlijnen van de overheid en de voornoemde reactie vanuit het ministerie.

Los van de overheidsrichtlijnen is er een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk materiaal waaruit blijkt dat mondkapjes niet werken, of zelfs leiden tot een grotere virusverspreiding, en schadelijke effecten hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen. Zeker het langdurig dragen van mondneusmaskers, zoals de rij-instructeurs moeten doen, kan leiden tot gezondheidsschade, zoals ook is erkend door de rechter en de landsadvocaat in de rechtszaak van de stichting Ik Wil Gewoon Naar School tegen de mondkapplicht.

Ademvrij.NU heeft het CBR om een reactie gevraagd; het CBR heeft tegenover ons bevestigd dat zijn mondkapbeleid geen uitzonderingen toestaat.