Gezichtsmaskers… werken niet tegen virussen en zijn schadelijk

Grashoff 1

Een verachtelijke nieuwe mantra ligt op de lippen van elke volksgezondheidsambtenaar en politicus in de wereldwijde campagne om het grote publiek te dwingen tot het universeel dragen van een mondmasker. Het geeft de valse indruk dat er bewijs is dat maskers de overdracht van COVID-19 verminderen. En dit terwijl er een decennium aan bewijs is dat het tegenovergestelde bewijst: dat maskers niet effectief zijn bij virale luchtwegaandoeningen en zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hieronder volgt een overzicht met enkele uitspraken van specialisten wereldwijd aangaande de effectiviteit van mondmaskers.

Dr. Jim Meehan, Chirurg schrijft o.a. het volgende:

“Sinds het begin van de pandemie heb ik honderden onderzoeken gelezen over de wetenschap van medische maskers. Op basis van een uitgebreide beoordeling en analyse lijdt het voor mij geen twijfel dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen maskers zouden mogen dragen, noch zouden we mogen aanbevelen dat de hele bevolking mondmaskers draagt. Die aanbeveling wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau.

Hoewel de ‘autoriteiten’ van volksgezondheid draaiden, keerden en hun aanbevelingen later wijzigden, veranderde de wetenschap niet en verscheen er ook geen nieuwe wetenschap die het dragen van maskers in het openbaar ondersteunde. Feitelijk bevestigt de meest recente systemische analyse opnieuw dat maskers niet effectief zijn bij het voorkomen van de overdracht van virussen als CoVID-19.

Als een chirurg ziek is, vooral met een virale infectie, zal hij geen operaties uitvoeren omdat hij weet dat het virus NIET zal worden tegengehouden door zijn chirurgische masker.”

De CoVID-19 pandemie gaat over virale overdracht. Chirurgische en stoffen maskers doen niets om virale overdracht te voorkomen. We moeten ons nu allemaal realiseren dat van gezichtsmaskers nog nooit is aangetoond dat ze virale overdracht kunnen voorkomen of tegengaan. Dat is precies de reden waarom ze nooit zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de seizoensgebonden griepuitbraak, epidemieën of eerdere pandemieën.”

Bron: https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html

Originele engelstalige post: https://www.meehanmd.com/blog/2020-07-22-if-masks-dont-work-then-why-do-surgeons-wear-them/

Honderden Belgische huisartsen schrijven in hun open brief aan de overheid en media over mondmaskers het volgende:

“Mondmaskers bij gezonde personen zijn ineffectief tegen verspreiding van virale infecties. Het dragen van een mondmasker is niet zonder bijwerkingen. Er treedt vrij snel een zuurstoftekort op (hoofdpijn, misselijk, vermoeidheid, concentratie daalt), een effect vergelijkbaar met hoogteziekte.

Dagelijks zien we nu patiënten die klagen van hoofdpijnen, sinusproblemen, ademhalingsproblemen en hyperventilatie t.g.v. het dragen van mondmaskers. Bovendien leidt de opgehoopte CO2 tot een toxische verzuring van het organisme die onze immuniteit aantast. Sommige experts waarschuwen zelfs voor een verhoogde overdracht van het virus bij onkundig gebruik.

Onze Arbeidswetgeving (Codex 6) spreekt over een CO2 gehalte (verluchting in arbeidsplaatsen) van 900ppm, maximaal 1200 ppm in speciale omstandigheden. Deze toxische grens wordt na 1 minuut dragen van een masker ruim overschreden tot waarden die het drie tot viervoudige van deze maximumwaarden zijn. Wie een masker draagt bevindt zich dus in een extreem slecht verlucht lokaal!”

Bron: https://docs4opendebate.be/open-brief

Geen vermindering van overdracht bij gebruik gezichtsmasker

“In een recente studie werden 10 RCT’s [randomized controlled trials] geïdentificeerd die de effectiviteit bestudeerden van gezichtsmaskers op het verminderen van de infecties van het influenzavirus in de gemeenschap van 1946-2018. De studie maakte geen onderscheid naar het type masker, maar wel naar het soort masker in combinatie met handhygiëne. De auteurs concludeerden dat er geen significante vermindering was van de overdracht van de griep met het gebruik van gezichtsmaskers.

Bron:  Xiao J et al. 2020 Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. Emerg. Infect. Dis. 26, 967–975.

Resultaat van 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies

“Hier bekijken we het bewijs op basis van de effectiviteit van niet-farmaceutische persoonlijke beschermingsmaatregelen en omgevingshygiënemaatregelen buiten de gezondheidsinstanties en bespreken we de mogelijke opname ervan in pandemie-plannen. Hoewel mechanistische studies het potentiële effect van handhygiëne of gezichtsmaskers ondersteunen, is uit 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies van deze maatregelen niet gebleken dat ze een substantieel effect hebben op de overdracht van de door het laboratorium bevestigde griep. We hebben ook beperkt bewijs gevonden voor de effectiviteit van een betere hygiëne en een betere reiniging van de omgeving.”

Bron: https://www.researchgate.net/publication/341080333_Nonpharmaceutical_Measures_for_Pandemic_Influenza_in_Nonhealthcare_Settings-Personal_Protective_and_Environmental_Measure

Vatbaarder voor infecties door dragen gezichtsmasker

“Studies hebben aangetoond dat hypoxie [onvoldoende zuurstofinname, die het gevolg kan zijn van het dragen van gezichtsmaskers] de werking van de belangrijkste immuuncellen die virale infecties bestrijden, de CD4+ T-lymfocyten, kan afremmen. Waardoor je dus vatbaarder wordt voor infecties en de gevolgen van de infectie veel ernstiger zijn.”

Bron: https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

Maskers werken niet. Er zijn geen uitzonderingen

Geen enkele RCT-studie met geverifieerde uitkomst toont aan dat het dragen van een masker of ventilators nuttig is voor zorgpersoneel of in huishoudens. Een dergelijk onderzoek bestaat niet. Er zijn geen uitzonderingen.”

Ook bestaat er geen studie die een voordeel laat zien van een breed beleid voor het dragen van maskers in het openbaar. Bovendien, als er enig voordeel zou zijn van het dragen van een masker, vanwege de belemmerende kracht tegen druppels en aërosoldeeltjes, dan zou er meer voordeel moeten zijn van het dragen van een ventilator  (N95) in vergelijking met een chirurgisch masker, maar toch meerdere grote meta-analyses, en alle RCTs, bewijzen dat er geen sprake is van een dergelijk positief effect.

Maskers en ventilators werken niet! Er bestaat geen studie die het voordeel van een breed beleid voor het dragen van maskers in het openbaar laat zien”.

Bron: https://www.rcreader.com/sites/default/files/Denis%20G.%20Rancourt%20PhD%20April%202020%20%22Masks%20Don%27t%20Work%3A%20A%20review%20of%20science%20relevant%20to%20COVID-19%20social%20policy%22.pdf

Zeer weinig bewijsmateriaal van een wijdverspreid voordeel

“Het publiek zou meer risico’s kunnen lopen om coronavirus te krijgen door het dragen van gezichtsmaskers, waarschuwt een van de meest vooraanstaande artsen in Engeland.”

Jenny Harries, plaatsvervangend hoofd van de medische dienst, zei dat de maskers “eigenlijk het virus kunnen opsluiten” en ervoor zorgen dat de persoon die het draagt het inademt.

Voor de gemiddelde burger die op straat loopt, is het geen goed idee om een gezichtsmasker te dragen in de hoop besmetting te voorkomen”, voegde ze eraan toe.

Jake Dunning, hoofd van opkomende infecties en zoönosen [besmettelijke ziekte die tussen mensen en dieren wordt uitgespreid] bij Public Health England, vertelde The Independent dat er ,”zeer weinig bewijsmateriaal van een wijdverspreid voordeel” was van het dragen van gezichtsmaskers.

Bron: https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-news-face-masks-increase-risk-infection-doctor-jenny-harries-a9396811.html

Schade aan longen door inademen toxische stoffen

“Of het nu design mondkapjes zijn of zelfgemaakte mondkapjes van ongekeurde stoffen, het vraagt alertheid voor mogelijke nadelige consequenties op de gezondheid. Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale infecties.”

Bron HP De Tijd: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/?fbclid=IwAR30_oIgOlC–RC4bfoAXCIsrTzhQsKvs8Bkq3Zmak-SgEegO9hKhRLjArM

RIVM en WHO beleid aangepast onder politiek beleid, niet op basis van wetenschappelijk bewijs

“Vooralsnog geeft het RIVM als advies dat het dragen van mondkapjes geen effect heeft op de verspreiding van COVID-19 en dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is. Een belangrijk argument is de doorlaatbaarheid van de mondkapjes. Een virusdeeltje is ongeveer 80 – 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om door de stof(fen) van mondkapjes geblokkeerd te worden.”

Tot voor kort was de WHO ook van mening dat het voor gezonde mensen niet nodig is om een mondkapje te dragen. Op 5 juni bracht de WHO, voor landen waar sprake is van virusverspreiding, een aangepast advies uit. In het nieuwe bericht adviseert de WHO dat ook gezonde mensen gebruik moeten maken van mondkapjes of medische maskers op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden moeilijk is zoals in het openbaar vervoer, winkels en in een drukke omgeving.” 

Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor het SARS-COV-2 virus. – WHO

“Tot op heden heeft geen enkele studie in druppels en aerosolen de aanwezigheid van een levend virus, dat onder normale omstandigheden nog in staat is infectie te veroorzaken, kunnen aantonen. Niet voor influenzavirussen, maar ook niet voor coronavirussen.” 

-Dr. ir. Carla Peeters – o.a. immunoloog en werkte jaren aan de infectieziekten op het RIVM

Bron: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/

De WHO heeft aan de BBC toegegeven dat de update van haar beleid in juni 2020 niet te wijten is aan nieuw bewijsmateriaal, maar aan “politiek lobbyen”: “We hadden van verschillende bronnen te horen gekregen dat het WHO-comité – dat het bewijs onderzocht- de gezichtsmaskers niet ondersteunt, maar ze hebben ze wel aanbevolen vanwege politieke lobby. Dit punt werd voorgelegd aan de WHO die niet ontkende.” (D. Cohen, BBC Medische Correspondent).”

Bron: https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/

Meer dan 90% van aerosolen gaat door masker heen ruimte in

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het SARS-2 coronavirus, in ieder geval binnenshuis, niet alleen door druppels maar ook door kleinere aërosols wordt overgedragen. Door hun grote poriëngrootte en slechte pasvorm kunnen gezichtsmaskers echter geen aërosolen uitfilteren. Meer dan 90% van de aërosolen dringen door of omzeilen het masker en vullen binnen enkele minuten een middelgrote ruimte.”

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/

Geen meetbaar effect bij dragen mondmaskers

Noch de verplichting om maskers te dragen, noch de afschaffing ervan heeft een meetbaar effect gehad op de infectiesituatie in Oostenrijk.

Prof. Dr. Franz Allerberger

Bron: https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen

Bij dragers van maskers hogere toename van besmettingen dan bij niet dragers

Gegevens die zijn verkregen in een Open Records-verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu in Kansas tonen aan dat KDHE [departement van gezondheid van de staat Kansas] niet ‘alleen’ gegevens heeft gemanipuleerd om een mandaat voor een masker te rechtvaardigen; ze hebben ook gegevens verborgen waaruit blijkt dat provincies met een mandaat voor een masker een grote toename van het aantal gevallen hebben gehad alvorens het mandaat in te trekken.

Grashoff 2

Bron: https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/

“Tijdens de beruchte grieppandemie van 1918 was het gebruik van stoffen gezichtsmaskers onder de algemene bevolking wijdverspreid en op sommige plaatsen verplicht, maar ze maakten geen verschil. De door miljoenen gedragen maskers waren nutteloos en konden de griep niet voorkomen.”

Bron: https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic-they-were-useless/

“Europe’s Top Health Officials Say Masks Aren’t Helpful in Beating COVID-19″

Al deze landen die gezichtsmaskers aanbevelen, hebben hun beslissingen niet genomen op basis van nieuwe studies”, zegt Henning Bundgaard, hoofdarts van het Deense Rigshospitaal, volgens Bloomberg News.

Nederlandse volksgezondheidsambtenaren legden onlangs uit waarom ze geen maskers aanbevelen;

Vanuit medisch oogpunt is er geen bewijs voor een medisch effect van het dragen van gezichtsmaskers, dus hebben we besloten om geen nationale verplichting op te leggen“, aldus Tamara van Ark, minister van Medische zorg.’”

“Nu de aantallen zeer snel afnemen in Zweden, zien we geen reden om een gezichtsmasker te dragen in Zweden, zelfs niet in het openbaar vervoer”, zegt Anders Tegnell, de Zweedse topdeskundige op het gebied van besmettelijke ziekten.

“Gezichtsmaskers op openbare plaatsen zijn niet nodig, op basis van al het huidige bewijsmateriaal,’ zei Coen Berends, woordvoerder van het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er is geen voordeel en er kunnen zelfs negatieve gevolgen zijn.”

“Als een gemeenschap in gevaar is, kan de overheid de plicht hebben om interventies aan te bevelen, zolang die interventies geen schade veroorzaken, of de minst schadelijke optie zijn,” schreef Claire J. Horwell Professor in Geohealth aan de Universiteit van Durham en Fiona McDonald, Co-Directeur van het Australische Centrum voor Onderzoek naar Gezondheidsrecht aan de Queensland University of Technology. “Als een instantie het principe van effectiviteit volgt, zal ze alleen een interventie aanbevelen waarvan ze weten dat die effectief is.”

“Het probleem met de mandaten voor maskers is dat de ambtenaren van de volksgezondheid slechts een voorzorgsmaatregel aanbevelen die al dan niet effectief kan zijn. Ze gebruiken geweld om mensen te dwingen zich te onderwerpen aan een staatsorder die uiteindelijk individuen of hele bevolkingsgroepen zieker zou kunnen maken, volgens toonaangevende functionarissen voor de volksgezondheid in de wereld.

Dat is niet alleen een schending van het Effectiviteitsprincipe. Het is een schending van een fundamentele persoonlijke vrijheid.”

Bron:https://fee.org/articles/europes-top-health-officials-say-masks-arent-helpful-in-beating-covid-19/?fbclid=IwAR0WMPuPvZiJf03NIZo19O_Yx3Lj8R14M3U_jGkVTklx_APtmPpGlLt99is

Neuroloog waarschuwt tegen mondkapjes. Brein raakt blijvend beschadigd

De Duitse neuroloog Margareta Griesz-Brisson waarschuwt voor de ernstige gevolgen bij het gebruik van mondkapjes, met name bij kinderen. De coronamaatregelen zijn in haar ogen wreed en onmenselijk, schrijft de krant Epoch Times.

Griesz-Brisson plaatste een video over mondkapjes op YouTube, maar die werd al snel verwijderd. Het filmpje was op dat moment meer dan 160.000 keer bekeken en 19.000 keer gedeeld. De video is hier nog te bekijken op de website van de Epoch Times.

Ze zegt daarin het volgende:

“De acute symptomen van zuurstoftekort zijn hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, conecentrateistoornissen en vertraagde reactietijd, zodat beperking optreden van de cognitieve functionaliteit.

Bij chronisch zuurstoftekort (door het lang dragen van een masker) zullen deze symptomen echter verdwijnen als je eraan went. Maar je efficiëntie blijft aangetast en het zuurstoftekort in je he hersenenen blijft toenemen.We weten dat neuro-degeneratieve ziekte jaren tot decennia vooruit gaan, dus als je je telefoonnummer vandaag bent vergeten, kan dat goed veroorzaakt zijn door een storing in je hersenenen die 20 of 30 jaar geleden is begonnen. Als je denkt dat je gewend bent geraakt aan jouw masker en jouw eigen uitgeademde lucht, zullen de degeneratieve processen op een of andere manier doorgaan, versterkt door het gebrek aan zuurstof.

Het tweede probleem van de hersenen is dat de zenuwcellen zich niet of nauwelijks delen. Dus als de overheid ons genereus toestaat om binnen een paar maanden weer zuurstof in te ademen, zullen de verloren zenuwcellen niet door celdeling worden teruggewonnen. Weg is WEG.

Het virus heeft een grootte van ongeveer 0,08 micrometer, de poriën van gewone maskers hebben een grootte van 80 tot 500 micrometer. De poriën worden nog groter met elke extra wasbeurt. Een masker beschermt je NIET tegen een virus. Dit is vooral belangrijk voor angstige menen die werkelijk geloven dat ze zich met dit masker tegen het virus kunnen beschermen.

Ik draag geen masker, ik heb mijn hersenen nodig om na  te denken. Ik wil min patiënten met een helder hoof en een heldere geest tegemoet treden. Niet onder kooldioxide-anesthesie.

Als neuroloog moet ik expliciet zeggen dat elke persoon die dat wenst recht heeft op medische vrijstelling van het masker – er is geen ongegronde vals of conformiteitscertificaat. Zuurstoftekort is schadelijk voor elk brein.

Het moet de vrije beslissing an iedereen zijn of ze het zuurstofgebrek in hun hersenen willen accepteren om zichzelf te proberen te beschermen tegen virussen met een ineffectief masker. Voor kinderen en adolescenten zijn maskers een absolute NEE!

Kinderen en adolescenten hebben van nature een zeer actief en adaptief immuunsysteem en hebben een constante confrontatie met het microtoom van de aarde nodig. Hun hersenen zijn nog zo ongelooflijk actief, moeten nog zoveel leren. De hersenen van een kind of jongere hebben honger naar zuurstof.

Hoe metabolisch actiever een orgaan is, des te meer zuurstof het nodig heeft.

Bij kinderen en jongeren zuurstof beperken is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, het is absoluut crimineel! Gebrek aan zuurstof remt de ontwikkeling van de hersen en de schade die erdoor wordt veroorzaakt kan niet worden terug gedraaid. Het kind heeft de hersenen nodig om te leren en de hersenen hebben zuurstof nodig om hiervoor te functioneren. We hebben geen klinische studies nodige, dit is eenvoudige, maar onbetwistbare fysiologie. Bewust en doelbewust veroorzaakt zuurstoftekort is een opzettelijk gezondheidsrisico en een medische absolute contra-indicatie.

Als dementie over 10 jaar exponentieel toeneemt en de jonge generatie hun door God gegeven potentieel niet zou kunnen bereiken, helpt het niet om te zeggen dat we de maskers beter niet hadden kunnen gebruiken.

Ik weet hoe schadelijk zuurstof gebrek voor de hersenen is. De cardioloog weet het met met betrekking tot het hart en de longarts weet het met betrekking tot de longen.

Zuurstoftekort beschadigt elk orgaan.

Waar zijn onze gezondheid autoriteiten, waar zijn onze zorgverzekeraars, waar zijn onze medisch verenigingen?

Het zou hun plicht zijn geweest deze waanzin vanaf het begin met alle vastberadenheid het hoofd te bieden en te stoppen.

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor deze misdaad? Zij die de maatregel willen afdwingen, of laten gebeuren, die meedoen of niet voorkomen?

Wordt wakker Duitsland (en Nederland), het gaat niet alleen om je gezondheid. Het gaat over veel, veel meer.
Wij zijn persoonlijk verantwoord voor wat we denken en hoe we handelen. Niet de media. Wij zijn verantwoordelijk voor wat wij doen en niet doen. NIet onze baas, niet de WHO. Niet de regering. WIJ!

ik doe niet mee”

Bron:

https://www.ninefornews.nl/neuroloog-waarschuwt-tegen-mondkapjes-brein-raakt-blijvend-beschadigd/

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neurologin-margareta-griesz-brisson-kritisiert-maskenpflicht-kindern-und-jugendlichen-den-sauerstoff-zu-rauben-ist-kriminell-a3344105.html

Alle ins en outs over (niet) medische mondmaskers en aerosolen overdracht

In dit artikel geplaatst op de website van Viruswaarheid wordt o.a. Carla Peeters aangehaald: “De onderzoeken die veel in de media geciteerd worden, leveren geen aanvullend bewijs voor het stimuleren van het dragen van mondkapjes door gezonde mensen. Het door de WHO gefinancierde onderzoek gepubliceerd in de Lancet presenteert een indirecte conclusie over de effectiviteit van het dragen van mondkapjes door gezonde mensen om de verspreiding van het virus te voorkomen, aan de hand van enkele case studies in een gezinssituatie. De Duitse studie van het onderzoeksinstituut IZA toont aan dat de introductie van mondkapjes geen effect had op de infectieverspreiding.”

Bron: https://viruswaarheid.nl/informeren/alle-ins-en-outs-over-niet-medische-mondmaskers-en-aerosolen-overdracht/

Geen verschil in curve besmetting tussen landen die wel mondkapjes dragen en landen die dat niet doen

Landen om ons heen die al maanden mondmaskers zijn gaan dragen, zoals UK, België en Frankrijk) i.v.m. met landen die geen mondmaskers hebben gedragen (Nederland en Zweden).

De curve loopt overal gelijk! Dat zegt genoeg!

Grashoff 3

Bron: https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?country=GBR~NLD~BEL~FRA~SWE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Amerikaanse Mond Masker Whistleblowers Aan Het Woord

Interview Del Bigtree met Tammy Clar en Kristen Megahn – Bron: https://www.facebook.com/watch/?v=438847850415518

Decennia aan data waaruit blijkt dat het dragen van mondkapjes totaal geen effect hebben bij  overdracht van ziektes, maar juist uiterst ongezond en zelfs gevaarlijk zijn worden aan de kant geschoven door politiek beleid.

In bijgaande video ziet u de volgende dames aan het woord:

Tammy Clark is een OSHA – Environmental Health & Safety Expert en Industrial Hygienist en analyseert en identificeert de gevaren van werkomgeving aangaande chemische, psychische, ergonomische en biologische blootstelling (ook in het leger) en heeft in diverse infectious disease commissies in ziekenhuizen gezeten waar ze artsen en verpleegkundigen traint hoe om te gaan met griep en Sars uitbraken.

Kristen Meghan is o.a. Occupational and environmental toxicologist gespecialiseerd in Personal Protection Equipment (PPE) en respirators (ademhaling apparatuur).  Zij is verantwoordelijk om de gevaren van de medische chirurgische en andere werkomgeving te verkennen en zij bepaalt welke PPE en respirators er gedragen moeten worden en waarom en traint de chirurgen en andere beroeps beoefenaars hoe ze er mee om moeten gaan. Ze neemt ook een medisch onderzoeken af om na te gaan of diegene fit genoeg is om met PPE te werken.

Ze geven aan dat het verplicht dragen van een mondmasker tegen onze burgerrechten in gaat, maar ook dat ze ook ongelooflijk gevaarlijk en ongezond zijn. Mondmaskers kunnen je zuurstof inname verlagen met 20%! Dat is precies waarom het langdurig dragen van mondmaskers verboden is in de werkomgeving. Wanneer je dus 8 uur lang met zo’n masker moet werken druist dat in tegen de OSHA regel.

Ik neem aan dat wij in Nederland ook dit soort regels hebben? Maar ondertussen zie je overal werknemers en ook vele pubers die de vakken vullen bij de supermarkten met deze maskers rond lopen. Met  alle gevaren van dien!

Verder zeggen deze dames het volgende: “Wanneer je te maken hebt met infectieuze ziektepatiënten zijn dit niet de maskers die je in zet! Uit vele onderzoeken bij vorige virus uitbraken is gebleken dat maskers niet alleen niet werken, maar ze verhogen de verspreiding van de besmetting. Niemand wordt geleerd hoe met een mondmasker om te gaan en iedereen raakt het masker voortdurend aan met hun vingers. Je ademt je eigen troep weer in en je kunt je virale belasting juist verhogen. Dus als je ziek bent, verspreid je niet alleen de ziekte, omdat je de handhygiëne niet begrijpt, maar je blijft langer ziek. 

Om tegen iedereen te zeggen dat ze mondmasker moeten dragen is niet allen onethisch maar zelfs tegen de wet in! Je mag werknemers niet met een mondmasker op laten werken voordat ze getest zijn om na te gaan of die werknemer er fit genoeg voor is. Het cardiopulmonary stelsel wordt namelijk zwaar belast wanneer je jouw mond en neus bedekt, want het verandert de manier waarop je adem haalt.”

Door overheden wordt decennia aan data die laten zien dat mondmaskers niet werken tegen een virus en schadelijk zijn voor de gezondheid aan de kant geschoven voor een politieke agenda!

Het dragen van mondmasker zal de verspreiding van de corona niet verminderen, het zorgt juist voor toename van de cijfers!

Wanneer je iemand in een werkomgeving een mondmasker laat opzetten moet deze getest worden, moet NIOSH goed gekeurd zijn.

En toch zegt onze regering dat we geen medische mondkapjes mogen dragen en dat zelfs thuis gemaakte mondmaskers volstaan!

Echter uit  een multidisciplinair onderzoek n.a.v. sars komt naar voren dat bij stoffen mondmaskers de filtratie heel slecht was, bijna 0%. Het risico van infectie wordt juist verhoogd vanwege vocht, vloeistofverspreiding en pathogeen behoud.

Het gehele interview kun je hier bekijken: https://www.facebook.com/watch/?v=438847850415518

Programma Kassa Test Mondkapjes

Kassa laat zien dat veel mondmaskers voor consumenten in veel gevallen slechts schijnveiligheid bieden. We lieten zeven mondkapjes testen die nu overal in de winkels liggen door een team van wetenschappers van TU Delft. Een medisch masker, waarvan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eigenlijk niet wil dat consumenten het kopen, kwam als beste uit de test.

Bron: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/veel-mondkapjes-voor-consumenten-houden-virusdeeltjes-niet-tegen

Studies die beweren dat gezichtsmaskers effectief zijn

Sommige recente studies stelden dat stoffen gezichtsmaskers effectieff zijn tegen het nieuwe coronavirus en op zijn minst de infectie van andere mensen kunnen voorkomen. De meeste van deze studies hebben echter te lijden onder een slechte methodologie en tonen soms het tegenovergestelde aan van wat ze beweren.

Je kunt hier verder lezen over deze studies in dit artikel bij punt 2 “Studies claiming face masks are effective” 

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/?fbclid=IwAR3ayov6-b4nC5phwaKiH26Ov5bySTEFC_1MsJzFrrkREqMkv3GVl2O57oo

Mondmaskers worden niet hygiënisch gemaakt of steriel verpakt

Bekijk deze video om te zien hoe dat “veilige” mondmasker voor jou gemaakt wordt in een zeer onhygiënische omgeving door mensen die zelf geen mondmasker dragen. Who is kidding who?

Bron: https://youtu.be/xD98VpELhmA

Bedrijven en scholen kunnen niet aan hygiënerichtlijnen van de overheid en RIVM voldoen

Wanneer bedrijven en scholen mondkapjes verplichten aan hun werknemers moet men absoluut aan de hygiënerichtlijnen van de overheid en het RIVM voldoen.

Dat wil zeggen dat de bedrijven en de scholen in de faciliteiten moet voorzien, zodat de werknemers en kinderen veilig gebruik van mondkapjes kunnen maken.

De richtlijnen schrijven voor dat bij het afdoen van mondkapjes men minimaal 20 seconden zijn of haar handen dient te wassen met water en zeep. Handgel is uit den boze aangezien dit ziekteverwekkers resistent maakt.

Daarnaast mogen mondkapjes ook niet in broek en/of jaszakken bewaard worden (meneer Rutte!).

Wanneer men niet aan de richtlijnen houdt zijn de kinderen en werknemers een gevaar voor zichzelf en de maatschappij.
 

Dus qua faciliteiten wasbakken in de klas en in de werkruimtes en tijd (en dan de vraag hoe je dat gaat doen… 20 seconden per leerling (zowel bij het opdoen als afdoen van een mondkapje). 

Informatie omtrent hoe om te gaan met een mondkapje waaronder het op- en afdoen.

Hierin staat vermelding naar het handen was protocol met water en zeep.

https://www.rijksoverheid.nl/…/mondkapjes/instructies

– Overheidsinstructie omtrent het 20 seconden lang handen wassen met water en zeep.

https://www.rijksoverheid.nl/…/nede…/gezondheidsadviezen

– Waarschuwing vanuit het RIVM dat bij veelvuldig gebruik van handgel ziekteverwekkers ongevoelig worden.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene

MIJN CONCLUSIE

Er is momenteel weinig tot geen bewijs dat gezichtsmaskers effectief zijn tegen de bestrijding van Covid-19. Mocht het SARS-2-virus inderdaad worden overgedragen via aërosolen binnenshuis, dan is het onwaarschijnlijk dat gezichtsmaskers bescherming bieden.

In de landen waar al sinds maanden gezichtsmaskers worden gedragen vertoont het coronavirus geen ander gedrag dan in landen waar geen gezichtsmasker wordt gedragen.

De gezondheidsautoriteiten moeten er daarom niet van uitgaan of suggereren dat gezichtsmaskers het aantal of het risico op infecties zullen verminderen. Er zijn wel genoeg bewijzen dat het dragen van gezichtsmaskers tot schade aan de gezondheid kan leiden.

Het is dus een groot experiment en op basis van de Neurenberg Code zeg ik:

“IK WEIGER EEN MONDMASKER”

DE NEURENBERG CODE:

  1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
  5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
  6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
  7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
  9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Dit document is opgesteld door Kim Grashoff, maar mag door iedereen gekopieerd en gebruikt worden.