Moeten we gehoorzamen aan de mondkapplicht?

,
van haga

De mondkap werkt niet tegen longvirussen, veroorzaakt lichamelijke en geestelijke schade en het gebruik ervan is desondanks nog steeds verplicht. Als de overheid niet luistert naar de wetenschap, moeten wij de overheid dan wel blijven gehoorzamen?

OMT-directeur Jaap van Dissel vindt dat de mondkapplicht niet moet worden opgeheven, ook niet nadat FVD-Kamerlid Wybren van Haga hem confronteert met het feit dat hij de Tweede Kamer heeft misleid over het effect van mondkapjes. Van Dissel pretendeert dat hij zich de grafiek die hij de Kamer liet zien, niet herinnert. Hij schermt met een ander rapport, waarvan hij overigens toegeeft dat dit een “geringe effectiviteit” laat zien van mondkapjes.

Helaas vraagt Van Haga niet door (wat hem persoonlijk niet kwalijk te nemen valt). Hoe zit het met dit rapport: Facemasks in the COVID-19 era: A Health Hypothesis, geschreven door Baruch Vainshelboim, van de Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System/Stanford University, een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat niets heel laat van de effectiviteit van mondkapjes?

Hoe zit het met de schadelijke effecten van mondkapjes, waarvoor overstelpend bewijs bestaat? (Zie ook dit nieuwe meta-onderzoek.)

Hoe zit het met het epidemiologisch bewijs: de ervaring in Amerikaanse staten toont aan dat mondkapjesplicht geen effect heeft.

Hoe zit het met het onhygiënisch gebruik van mondkapjes, dat in de praktijk onvermijdelijk is, en dat daardoor leidt tot méér in plaats van minder besmettingen, zoals door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wordt benadrukt in een rapport dat aan de basis ligt van de Nederlandse mondkapjesregelgeving?

Hoe zit het met het feit dat RIVM-woordvoerder dr. Coen Berends nog kort geleden tegenover stichting Ademvrij.NU heeft erkend dat het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten geen effect heeft?

Het is griezelig te bedenken dat onze overheid maatregelen aan de burgers oplegt, terwijl zij weet dat deze contraproductief zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) kent de ineffectiviteit van mondkapjes- geeft dit ook ruiterlijk toe – en we leren steeds meer over de nadelen ervan. Aangezien Van Dissel als directeur van het OMT de belangrijkste adviseur voor de overheid is met betrekking tot de coronamaatregelen, impliceert dit drie mogelijke situaties: ofwel durft het kabinet ondanks voortschrijdend inzicht niet op eerdere besluiten terug te komen; ofwel zijn er andere verborgen redenen voor de mondkapplicht, ofwel een combinatie van beide.

Een andere mogelijke oorzaak voor het huidige wanbeleid door de Nederlandse overheid kan ik niet bedenken. Welke optie het ook is; in al deze gevallen beduvelt de Nederlandse overheid haar burgers.

In het algemeen vergt het moeten toegeven van een vergissing enige moed. Hoewel onwaarschijnlijk, de mogelijkheid bestaat, dat onze regering niet op eerdere besluiten terug wil komen, omdat zij daarmee impliciet zou toegeven dat de eerdere verplichting tot het dragen van een mondkap achteraf geen optimale keuze voor de volksgezondheid blijkt. Toch zou dit een logische stap in de goede richting zijn. Het zou getuigen van karakter en niet zozeer tot gezichtsverlies leiden. Fouten maken is immers menselijk.

Het is ook mogelijk dat het kabinet een verborgen agenda heeft. Of zich laat sturen door krachten met een verborgen agenda. Wat te denken van het feit dat YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn zoveel kritische geluiden verwijderen? Een van de vele voorbeelden is een video van Tim Gielen, die betoogt dat het coronabeleid deel uitmaakt van een machtsgreep door een kleine financiële elite. Dat mag blijkbaar niet hardop worden gezegd van YouTube. (De video is o.a. te zien op de website van Robert Jensen.) De vraag is hier niet of je het met Tim Gielen eens bent. De vraag is waarom de video is verwijderd. Er staat niets kwetsends, haatdragends of gewelddadig in.

Wat de reden van de irrationele mondkapplicht ook is, een wet die niet in het belang is van de bevolking, verdient ook niet de steun van de bevolking. Lord Jonathan Sumption, gepensioneerd rechter in het hooggerechtshof van Groot-Brittannië zegt het als volgt : “Soms is het het beste om despotische wetten niet te gehoorzamen.”

De overheid kan ons ongehoorzamen beboeten, of – zoals de beelden op het Malieveld laten zien – erger. We zullen hierop aangesproken blijven worden door medeburgers die wel vertrouwen hebben in de effectiviteit van de coronamaatregelen.

We zijn echter noch verantwoordelijk voor de meningen en uitspraken van anderen, noch voor onverantwoorde overheidsmaatregelen, waaronder de coronamaatregelen en agressieve politie-optredens. We zijn baas over ons eigen gedrag, en de manier waarop we aan onze standpunten gestalte geven. Die verantwoordelijkheid dragen we voor onszelf en voor onze kinderen, die wij in ons leven zowel wortels als vleugels moeten geven. We moeten houvast geven door hen waarden mee te geven, en aandacht te schenken aan dingen die belangrijk zijn. We moeten hen vleugels geven door de mogelijkheid te geven om hun talenten en passies te kunnen naleven. In een wereld waarin we vrij kunnen bewegen en vrij kunnen ademen.

Ik wil niet meewerken aan het creëren van een wereld waarin het dragen van een mondkap vereist is. Niet voor mijn kinderen en niet voor mezelf.

Voor deze wetten zal ik daarom niet buigen.  Ik draag geen mondkap.