Om gezondheidsredenen, meneer

gezondheid

Puur fysiek beschouwd heeft het dragen van een mondkapje weinig tot geen nut. Dat riep het RIVM al vanaf het begin. Onderzoeken in de VS hebben aangetoond dat het langdurig dragen ervan schadelijke gevolgen kan hebben. Niet zo vreemd dat in de meeste staten van de VS de mondkapjesplicht is afgeschaft en dat ook landen als Zweden het dragen ervan verboden hebben.

De vraag rijst waarom zoveel landen binnen de EU er onverdroten mee doorgaan, ondanks het feit dat een rechtbank in Weimar heeft geoordeeld dat de maatregel ongrondwettelijk was en per direct moest worden opgeheven.

De onzinnige plicht een mondkapje te dragen moet welhaast een vorm van psychologische oorlogvoering zijn. Het voeden van angst is daarbij een geducht wapen om brave burgers in het gareel te houden. De angst om besmet te raken doet ’t in dit opzicht erg goed, zeker in Nederland, waar de samengeknepen-billen-mentaliteit al sterk vertegenwoordigd is: geen volk ter wereld dat zoveel geld uitgeeft aan verzekeringspremies dan het Nederlandse. Want: “Stel je voor als dit of als dat gebeurt… Mijn God, je moet er niet aan denken!”

Naast de aangewakkerde angst draagt de mondkapjesplicht een boodschap uit die deel uitmaakt van het wapenarsenaal van een overheid die duidelijk de weg kwijt is: door het dragen ervan worden we op een zeer kleinerende manier psychisch gemuilkorfd, monddood gemaakt en tracht zij ons de mond te snoeren.

Mijn zus noemt de mondkapjes bekluiers. Geen slechte woordkeus, want we worden door de overheid behandeld als onmondige baby’s die niet in staat zijn zelf keuzes te maken.

Welnu, ik neem geen blad voor de mond en weiger hoe dan ook en waar dan ook een mondkapje te dragen. En het aardige is dat ik bij al mijn bezoeken aan winkels vrijwel nooit erop word aangesproken. Kennelijk is mijn innerlijke overtuiging zo krachtig dat het licht daarvan verblindend is. En als men mij een enkele keer vraagt waarom ik geen mondkapje draag, dan zeg ik geheel naar waarheid op een manier waar geen speld tussen te krijgen is: “Om gezondheidsredenen, meneer.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Nooit.NL en overgenomen met toestemming van de auteur.