Rechter onvoorbereid, uitspraak mondkapjesboete uitgesteld tot juli

rechtzaak

Op donderdag 4 maart was het dan zover: de rechter in Amsterdam moest oordelen over een boete die iemand had gekregen voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer, in juni 2020. Ademvrij.Nu stond de gedaagde terzijde met een aanvullend verzetschrift. Uitkomst: de rechter had de stukken niet gelezen en heeft de zaak aangehouden tot 8 juli.

Ademvrij.NU staat mensen bij die een boete hebben gehad voor het niet-dragen van een mondkapje en hier verzet tegen aantekenen. Wij hopen op deze manier de mondkapjesplicht juridisch onderuit te halen. Een aantal mensen heeft zich bij ons aangemeld – het kan overigens nog steeds, zie hier op onze website.

Er kunnen overigens vele maanden overheen gaan voordat een zaak voor de rechter komt. Op 4 maart hadden we onze eerste zaak. Die betrof een boete voor het niet dragen van een mondkapje in de Amsterdamse metro op 9 juni 2020. Op 20 februari is een uitgebreid aanvullend verzetschrift aan de Rechtbank verstuurd, waarin wij uitlegden waarom er geen grond is voor een mondkapjesplicht.

Maar het resultaat viel tegen. Hoewel de Rechtbank van Amsterdam voor ontvangst had getekend, bleek tijdens de zitting dat noch de officier van justitie, noch de kantonrechter het aanvullende verzet had gelezen. Ter zitting heeft onze advocaat de stukken nogmaals aan de kantonrechter overhandigd. Na een schorsing van een uur, besloot de rechter tot het aanhouden van de zitting tot 8 juli.

Dit betekent dat de kantonrechter pas over 4 maanden een uitspraak zal doen. Je zou mogen verwachten dat een zaak, waarbij het de Rechtbank is aan te rekenen dat een dossier niet op orde is, enige voorrang krijgt. Dus niet.

De slordige en nonchalante behandeling van deze zaak kan op zichzelf staan. Echter, na een reeks van opmerkelijke vonnissen en nota bene directe inmenging van de staat in een gerechtelijke uitspraak, in eerdere corona-gerelateerde zittingen, kan er ook een patroon gezien worden. Een patroon waarbij de burger niet langer kan vertrouwen op een gelijke behandeling en bescherming door de rechterlijke macht wanneer dit ingaat tegen overheidsbeleid.

Wij houden u op de hoogte.

Verzet aantekenen

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Met hulp van een advocaat heeft Stichting Ademvrij een standaard verzetschrift opgesteld.

Er zijn twee varianten beschikbaar op de website. Eén voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij willen proberen via rechtszaken de mondkapjesplicht ongedaan te maken. Schrijf naar info@ademvrij.NU.