Studie: mondkapjes leiden tot verhoogde CO2-innames, fysieke en psychische klachten

CO2 kan dodelijk zijn

Een Italiaanse studie toont aan dat mondkapjes leiden tot sterk verhoogde CO2 inname bij het ademhalen. Dat leidt tot allerlei fysieke klachten. De onderzoekers beklemtonen daarnaast dat het dragen van mondkapjes een vals gevoel van veiligheid geeft, de ontwikkeling van kinderen verstoort en zowel bij kinderen als volwassenen tot psychische klachten leidt. Er is geen bewijs dat mondkapjes bijdragen aan het voorkomen van virusverspreiding.

Sinds 4 november 2020 is er in Italië een algemene verplichting om een mondkapje te dragen, zowel binnen als buiten, en op school de hele dag, voor alle mensen vanaf 6 jaar, met het idee om de verspreiding van het Sars-Cov-2-virus op afstand te houden. Om vast te stellen of de effecten van het dragen van een mondkapje waar patiënten vaak over klagen, zoals slechte concentratie, hoofdpijn, vermoeidheid, moeite met ademhalen, duizeligheid, en keelpijn, echt te wijten zijn aan het langdurig dragen van een mondkapje, heeft een multidisciplinair team van deskundigen tests uitgevoerd om de werkelijke concentratie van kooldioxide (C02) onder het mondkapje te bepalen.

Metingen werden verricht bij 24 gezonde vrijwilligers van verschillende leeftijden (gemiddeld 48, tussen de 5–88 jaar) in zittende houding. Een draagbare kooldioxidemeter G100 van Geotech (www.geotechuk.com) werd gebruikt als meetinstrument, met een meetbereik van 0–20 vol% C02 (infrarooddetector),  pomp 100 cm3/min, en een meetnauwkeurigheid 1% van het meetbereik. De slang werd onder de neus geplaatst en de pomp werd aan het begin van de inademing geactiveerd en aan het einde weer uitgeschakeld.

Zonder het mondkapje bedroeg de gemiddelde C02-waarde 3143 ppm (bereik 2000–5000).

Met chirurgisch mondkapje werd een gemiddelde C02-waarde van 7292 ppm (bereik 5000–13.000) gemeten, dat is 232% van de normale waarde.

Voor FFP2-N95 mondkapjes was de gemiddelde C02-waarde 11.000 ppm (bereik 7000–15.000), dat is 349% van de normale waarde.

De stoffen niet-medische mondkapje voor dagelijks gebruik presteerden bijzonder slecht met een gemiddelde C02-waarde van 11.500 ppm (bereik 5000–24.000), en dat is 365% van de normale waarde.

Een studie, waarbij duizenden mensen tijdens een pelgrimstocht naar Mekka betrokken waren, toonde aan dat de groep die de hele tijd een mondkapje droeg juist meer luchtweginfecties had.

Het slechte resultaat voor stoffen mondkapjes in vergelijking met chirurgische mondkapjes is waarschijnlijk te wijten aan hun dichtere permeabiliteit. Praten, of erger nog zingen, met mondkapje verhoogde de hoeveelheid C02 bij het inhaleren en uitademen nog verder.

Tabellen 4–8 van het onderzoek tonen de resultaten van de proefpersonen in verschillende situaties (alleen uitademing, alleen inademing, en gemengde uitademing en inademing) met de verschillende  mondkapjes.

De deskundigen concluderen dat de in de introductie beschreven klachten van patiënten na langdurig gebruik van een mondkapje waarschijnlijk te wijten zijn aan het te hoge C02 gehalte. Deze hoge gehaltes zijn niet verenigbaar met een optimale zuurstofvoorziening van het bloed.

De deskundigen analyseerden ook meer dan 40 eerder gepubliceerde studies over het nut van mondkapjes, en vonden geen bewijs voor effectiviteit bij het voorkomen van luchtweginfecties door het gebruik van mondkapje uit te breiden naar de gehele bevolking buiten de zorginstellingen. Een studie, waarbij duizenden mensen tijdens een pelgrimstocht naar Mekka betrokken waren, toonde aan dat de groep die de hele tijd een mondkapje droeg juist meer luchtweginfecties had.

Dermatologische vormen zoals “maskne” (mondkapje-acne) kwamen ook vaak voor. Daarnaast wordt er door “risicocompensatie” een vals gevoel van veiligheid gecreëerd. Tot slot is er een toename van de ademweerstand en de daarmee gepaard gaande inspanning van de ademhalingsspieren (drukvermindering) bij het gebruik van FFP2-mondkapje.

De WHO raadt momenteel alleen mondkapjes aan voor een ziek persoon met ademhalingsklachten of tijdens de verzorging van een ziek persoon. Deze bepaling kan echter naar wens worden uitgebreid door landen.

Het mondkapje kan nut hebben in een werkomgeving met blootstelling aan giftige stoffen, op afdelingen voor ziekenhuisinfecties, in situaties waarin mensen met luchtweginfecties andere mensen in dezelfde ruimte willen beschermen of omgekeerd, en voor mensen die voor patiënten met (luchtweg)infecties moeten zorgen. Het is daarom belangrijk dat mensen die met mondkapje moeten werken in het juiste gebruik ervan worden opgeleid, en dat ze regelmatig momenten krijgen om zonder mondkapje te ademen. Tot slot kan het dragen van een mondkapje slechts voor korte tijd worden aanbevolen, omdat het dragen van een mondkapje schadelijk is voor de gezondheid.

Psychologen hebben sinds het advies/de verplichting tot het dragen van een mondkapje een dramatische toename van angststoornissen, gevoelens van sociaal isolement, paniekaanvallen, en zelfmoord waargenomen.

Naast het potentieel voor lichamelijke schade zijn mondkapjes ook problematisch vanuit psychologisch oogpunt. Een mondkapje symboliseert gevaar en het afdekken van het gezicht maakt het moeilijk om menselijke uitdrukkingen en emoties in een ander te herkennen. Door het verminderen van de herkenbare gezichtszone wordt emotioneel contact verminderd, wat ertoe leidt dat kinderen en volwassenen zwak, angstig, onzeker, en zelfs immunosuppressief kunnen worden aangezien de psyche rechtstreeks verband houdt met een adequate immuunrespons. Vanuit psychologisch oogpunt zijn de gezondheidsvoorschriften van de overheid voor gezonde kinderen schadelijk en kunnen ze blijvende psychische stoornissen veroorzaken.

Het opvoeden van kinderen met angst voor fysieke nabijheid heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van hun gevoel van eigenwaarde. Bovendien maakt de niet te bewijzen correlatie tussen een mogelijke dood van dierbaren en hun gedrag het moeilijk voor kinderen om zich te verhouden tot hun omgeving. Het gebruik van een mondkapje duidt ook op ziekte, infectie, en dood bij volwassenen, en suggereert dat het dicht bij mensen staan gevaar oplevert … wat op zijn beurt de creatieve functies van de hersenen beperkt. Psychologen hebben sinds het advies/de verplichting tot het dragen van een mondkapje een dramatische toename van angststoornissen, gevoelens van sociaal isolement, paniekaanvallen, en zelfmoord waargenomen.

Dr. Bernhard Oberrauch, bernhard.oberrauch@archiworldpec.it, architect en bouwbioloog, en Dr. Marco Adami, natuurkundige, voerden het technisch onderzoek uit. De artsen uit de verschillende vakgebieden Dr. Veronika Dellasega, Dr. Roberto Cappelletti (roberto.cappelletti.03yu@tn.omceo.it), Dr. Elisabetta Galli, Dr. Bernhard Thomaser, Dr. Heike Müller, en Dr. Ulrich Gutweniger hebben bijgedragen aan de evaluatie van de studie en voerden literatuuronderzoek uit. De juridische kwalificatie van de bevindingen is uitgevoerd door de advocate Dr. Renate Holzeisen.

Bron: https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/DT_Unabha%CC%88ngige-Studie_zur_Mund-Nasen-Bedeckung-1.pdf

6 december 2020

Studie: https://2020news.de/italien-studie-belegt-stark-erhoehten-co2-wert-unter-der-maske/

Een videopresentatie van de studie is hier te zien.