Wetenschappelijk onderzoek: vermijd mondkapjes, ze doen veel kwaad en geen goed

yoga

Het dragen van mondkapjes levert gezondheidsschade op en kan beter worden vermeden, concludeert dr Baruch Vainshelboim van Stanford University op basis van uitgebreid onderzoek.

In een recent, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, Facemasks in the COVID-19 era: A Health Hypothesis, geschreven door Baruch Vainshelboim, van de Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System/Stanford University, wordt uitvoerig ingegaan op de huidige stand van kennis over voordelen en nadelen van het dragen van mondkapjes. Het artikel bevat een overzicht van wetenschappelijke studies over de doeltreffendheid, alsook over de fysiologische, psychologische en langetermijn gevolgen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Ademhaling is een van de belangrijkste fysiologische functies voor het behoud van leven en gezondheid. Het menselijk lichaam heeft een voortdurende en toereikende toevoer van zuurstof (O2) naar alle organen en cellen nodig om normaal te kunnen functioneren en te overleven. De ademhaling is ook een essentieel proces voor de verwijdering van metabolische bijproducten [kooldioxide (CO2)] die tijdens de celademhaling worden geproduceerd. Het is bekend dat acuut aanzienlijk O2-tekort (hypoxemie) en verhoogde CO2 (hypercapnie) zeer schadelijk en fataal kunnen zijn, zelfs gedurende enkele minuten, terwijl chronische hypoxemie en hypercapnie leiden tot verslechtering van de gezondheid, verergering van bestaande aandoeningen, morbiditeit, en uiteindelijk mortaliteit.

Uit de spoedeisende geneeskunde blijkt dat 5-6 minuten van ernstig zuurstoftekort tijdens een hartstilstand tot hersendood leidt, met extreem lage overlevingspercentages. Anderzijds leiden chronische lichte of matige hypoxemie en hypercapnie, zoals die welke worden veroorzaakt door het dragen van mondkapjes, tot een verschuiving naar een groter aandeel van het anaërobe energiemetabolisme, een daling van de pH en een stijging van de zuurtegraad van de cellen en het bloed, toxiciteit, oxidatieve stress, chronische ontsteking, immunosuppressie, en verslechtering van de gezondheidstoestand.

Doeltreffendheid van mondkapjes

De fysische eigenschappen van medische en niet-medische mondkapjes wijzen erop dat mondkapjes niet in staat zijn virale deeltjes tegen te houden, met andere woorden, de grootte van de poriën is groter dan het virus. Volgens de huidige kennis heeft het SARS-CoV-2-virus een diameter van 60 nm tot 140 nm [nanometer (miljardste meter)], terwijl de draaddiameter van medische en niet-medische mondkapjes varieert van 55 µm tot 440 µm [micrometer (miljoenste meter)], wat meer dan 1000 keer groter is. Door het verschil in grootte tussen de diameter van SARS-CoV-2 en de draaddiameter van mondkapjes (het virus is 1000 keer kleiner), kan SARS-CoV-2 gemakkelijk door een mondkapje heen.

Bovendien is de filterefficiëntie van mondkapjes laag, variërend van 0,7% tot 26%. Voor chirurgische en FFP2 medische mondkapjes daalt de filtratiesnelheid tot respectievelijk 15% en 58% wanneer er zelfs maar een kleine opening is tussen het masker en het gezicht.

Klinisch wetenschappelijk bewijs zet voorts vraagtekens bij de doeltreffendheid van mondkapjes om overdracht van mens op mens of besmettelijkheid tegen te gaan. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) van 246 deelnemers [123 (50%) symptomatisch] die al dan niet een chirurgisch mondkapje droegen, werd de overdracht van virussen, waaronder coronavirus, onderzocht. De resultaten van deze studie toonden aan dat er bij symptomatische personen (met koorts, hoest, keelpijn, loopneus, enz.) geen verschil was tussen het dragen en het niet dragen van een mondkapje wat betreft de overdracht van coronavirusdruppeltjes met deeltjes >5 µm.

Bij asymptomatische personen werden geen druppeltjes of aërosolen met coronavirus gevonden, zowel bij deelnemers met als zonder mondkapje, wat suggereert dat asymptomatische personen geen virus overdragen aan of infecties veroorzaken bij anderen. Dit werd ook ondersteund door een infectiviteitsstudie waarbij 445 asymptomatische personen via nauw contact (gedeelde quarantaineruimte) gedurende gemiddeld 4 tot 5 dagen werden blootgesteld aan een asymptomatische SARS-CoV-2-drager (die positief was voor SARS-CoV-2). Uit de studie bleek dat geen van de 445 proefpersonen besmet was met SARS-CoV-2, wat door testen werd bevestigd.

Uit een meta-analyse onder gezondheidswerkers bleek dat chirurgische mondkapjes en FFP2/N95-maskers niet doeltreffend waren tegen de overdracht van virale infecties of influenza-achtige ziekten in vergelijking met het niet dragen van een mondkapje. Uit een afzonderlijke analyse van 23 observationele studies bleek uit deze meta-analyse geen beschermend effect van medische maskers of N95-respiratoren tegen het SARS-virus. In een recente systematische review van 39 studies met 33.867 deelnemers in gemeenschapsmilieus (zelfgerapporteerde ziekte) werd geen verschil gevonden tussen FFP2-filtermaskers in vergelijking met chirurgische maskers en chirurgische maskers in vergelijking met geen maskers wat het risico op het ontwikkelen van influenza of influenza-achtige ziekte betreft, wat suggereert dat zij niet doeltreffend zijn om de virale overdracht in gemeenschapsmilieus te blokkeren.

De gezondheidseffecten van maskers

Het dragen van een gezichtsmasker beperkt mechanisch de ademhaling door de weerstand van de luchtbeweging te verhogen tijdens zowel het inhalatie- als het uitademingsproces. Onder normale omstandigheden op zeeniveau bevat lucht 20,93% O2 en 0,03% CO2, wat voor deze gassen in het arteriële bloed een partiële druk oplevert van respectievelijk 100 mmHg en 40 mmHg. Deze gasconcentraties veranderen aanzienlijk wanneer via een mondkapje wordt geademd. De ingesloten lucht die achterblijft tussen mond, neus en gezichtsmasker wordt herhaaldelijk in het lichaam ingeademd en uitgeademd en bevat lage concentraties O2 en hoge concentraties CO2, wat resulteert in zuurstoftekort en CO2-overmaat.

Een laag zuurstofgehalte in het arteriële bloed kan onder andere hartproblemen, duizeligheid, hypotensie veroorzaken. Chronische lage hypoxemie en hypercapnie als gevolg van het gebruik van een mondkapje kunnen verergering van bestaande aandoeningen veroorzaken.

Naast zuurstoftekort en een teveel aan CO2 laat het ademen door het mondkapje bacteriën en ziektekiemen achter op de binnen- en buitenlaag van het mondkapje. Deze giftige bestanddelen worden herhaaldelijk terug in het lichaam ingeademd, waardoor zelfbesmetting ontstaat.

Ademen door mondkapjes verhoogt ook de temperatuur en de vochtigheid in de ruimte tussen de mond en het masker, waardoor toxische deeltjes vrijkomen uit de maskermaterialen. In een systematisch literatuuronderzoek werd geschat dat aërosolbesmetting van mondkapjes 13 tot 202.549 verschillende virussen bevat. Het opnieuw inademen van vervuilde lucht met hoge concentraties bacteriën en giftige deeltjes, samen met lage O2- en hoge CO2-niveaus, is een constante uitdaging voor het lichaam en veroorzaakt zelfvergiftiging en immunosuppressie.

De nadelige fysiologische effecten werden bevestigd in een studie bij 53 chirurgen die tijdens een grote operatie een mondkapje droegen. Na 60 minuten dragen van het mondkapje daalde de zuurstofverzadiging met meer dan 1% en steeg de hartslag met ongeveer vijf slagen per minuut.

Een andere studie bij 158 gezondheidswerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen, hoofdzakelijk N95-gezichtsmaskers, gebruikten, meldde dat 81% (128 werknemers) tijdens hun werktijd hoofdpijn kreeg toen deze verplicht werden als gevolg van de COVID-19-uitbraak. Bij degenen die meer dan 4 uur per dag een N95-masker gebruikten, was de kans op hoofdpijn tijdens de werkdienst ongeveer vier keer zo groot, terwijl 82,2% van de N95-dragers de hoofdpijn binnen ≤10 tot 50 minuten ontwikkelde.

Psychologische effecten van het dragen van mondkapjes

Psychologisch gezien heeft het dragen van mondkapjes een fundamenteel negatieve invloed op de drager en de mensen in de omgeving. De fundamentele band tussen mensen door gezichtsuitdrukking wordt aangetast en de eigen identiteit wordt gedeeltelijk opgeheven.

Sociale banden en relaties zijn menselijke basisbehoeften die aangeboren zijn voor alle mensen, terwijl verminderde banden van mens tot mens in verband worden gebracht met een slechte geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ondanks de voortschrijdende technologie en globalisering, die verondersteld worden sociale banden te bevorderen, blijkt uit wetenschappelijke gegevens dat mensen steeds meer sociaal geïsoleerd raken en dat het aantal gevallen van eenzaamheid de afgelopen decennia is toegenomen. Slechte sociale contacten worden sterk in verband gebracht met isolement en eenzaamheid, die als belangrijke gezondheidsgerelateerde risicofactoren worden beschouwd.

Een meta-analyse van 91 studies waarbij ongeveer 400.000 personen betrokken waren, toonde een 13% verhoogd sterfterisico aan bij personen met een lage contactfrequentie in vergelijking met een hoge contactfrequentie. Uit een andere meta-analyse van 148 prospectieve studies (308.849 deelnemers) bleek dat slechte sociale relaties geassocieerd waren met een 50% verhoogd sterfterisico. Mensen die sociaal geïsoleerd waren of zich eenzaam voelden, hadden respectievelijk een 45% en 40% verhoogd sterfterisico.

Belangrijk is dat het verhoogde sterfterisico vergelijkbaar was met dat van roken en verder reikte dan bekende risicofactoren zoals zwaarlijvigheid en gebrek aan lichaamsbeweging.

Gevolgen op lange termijn voor de gezondheid van het dragen van mondkapjes

Het langdurig dragen van mondkapjes kan zeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een langdurige zuurstofarme toestand schaadt het normale fysiologische en psychologische evenwicht, verslechtert de gezondheid en bevordert de ontwikkeling en progressie van bestaande chronische ziekten. Met name hartziekten en kanker worden sterk bevorderd door zuurstoftekort.

Wat de geestelijke gezondheid betreft, blijkt uit wereldwijde ramingen dat COVID-19 een catastrofe zal veroorzaken als gevolg van bijkomende psychologische schade zoals quarantaine, lockdowns, werkloosheid, economische ineenstorting, sociaal isolement, geweld en zelfmoorden.

Chronische stress in combinatie met zuurstofgebrek en een teveel aan CO2 brengt het lichaam uit balans en kan hoofdpijn, vermoeidheid, maagproblemen, spierspanning, stemmingsstoornissen, slapeloosheid en versnelde veroudering veroorzaken. Deze aandoening onderdrukt het immuunsysteem om het lichaam te beschermen tegen virussen en bacteriën, vermindert de cognitieve functie, bevordert de ontwikkeling en verergering van belangrijke gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en de ziekte van Alzheimer, doet angst en depressie toenemen, veroorzaakt sociaal isolement en eenzaamheid, en verhoogt het risico van vroegtijdige sterfte.

Noot

Dit artikel is uit het Duits vertaald https://tkp.at/2021/03/08/eine-bilanz-der-maskenpflicht-nutzen-versus-schaden/

Het is geschreven door wetenschapsjournalist Peter F. Mayer, die een geweldige blog bijhoudt over het coronabeleid. Een absolute aanrader.

Het oorspronkelijke onderzoek vindt u hier:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/#b0130

Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis

Med Hypotheses. 2021 Jan; 146: 110411.

Published online 2020 Nov 22. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110411

Baruch Vainshelboim, Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System/Stanford University, Palo Alto, CA, United States

De vertaalde samenvatting van het oorspronkelijke Engelse wetenschappelijke artikel als volgt:

“Veel landen over de hele wereld gebruikten medische en niet-medische mondkapjes in de strijd om de overdracht en besmettelijkheid van coronavirus-2019 (COVID-19) te verminderen. Hoewel wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de werkzaamheid van mondkapjes ontbreekt, zijn er nadelige gezondheidseffecten vastgesteld, zowel fysiologische als psychologische. De hypothese is dat mondkapjes de gezondheid aantasten en kunnen beter worden vermeden. Het huidige artikel geeft een uitvoerige samenvatting van wetenschappelijke bewijzen met betrekking tot het dragen van mondkapjes in het COVID-19-tijdperk, en biedt nuttige informatie voor de volksgezondheid en het nemen van beslissingen.”

Noot van de redactie toegevoegd op 3 mei 2021: Het bovenstaande artikel is door Elsevier teruggetrokken. De censuur gaat vrolijk verder. Wij voegen het voor u toe als bijlage.