Angstcultuur op scholen door mondkapjes

,

De stichting ‘Ik wil gewoon naar school’ heeft al 850 ouders bij elkaar gebracht die een gezamenlijke rechtszaak gaan voeren tegen de staat om de verplichte mondkapjes op middelbare scholen ongedaan te maken. Twee van de initiatiefnemers, Daniel Pardoen en Nicole ter Borgh, vertellen aan interviewer Karel Beckman wat hun heeft bewogen om hun juridische actie te starten.

Zij beschrijven hoe de sfeer op middelbare scholen als gevolg van de mondkapjesplicht is verziekt. “Scholen zijn geen veilige plekken meer,” zeggen zij. “Er heerst een angst- en strafcultuur die met behulp van BOA’s wordt afgedwongen. “Instellingen die zouden moeten varen op kennis en kunde, laten zich leiden door schijnveiligheid en angst. Docenten zijn handhavers geworden.” Telefoontjes naar de zelfmoordlijn 113 door jongeren zijn sterk gestegen.

“We krijgen veel meldingen binnen over kinderen die het leven niet meer zien zitten door de mondkapjesterreur,” vertellen Daniel en Nicole. “Er zijn ook veel meldingen van absurde toestanden. Kinderen die hun adem moeten inhouden als de leraar door de klas loopt. Kinderen die een geel pasje bij zich moeten dragen als ze gebruik maken van de uitzonderingsregel. Scholen waar leerlingen worden aangesteld om andere leerlingen in de gaten te houden.”

De scholen en de autoriteiten weten de schade die wordt aangericht, zeggen Daniel en Nicole. “Toch gaan ze ermee door. Er wordt niet naar de kinderen geluisterd.” Ze vragen zich ook af: waar het gaat stoppen? “Komen er verplichte testen? Verplichte vaccinaties? Is dit waar we met onze scholen naartoe willen?”

Door de verhalen van hun eigen kinderen besloten zij , met hun partners, zich in te zetten om de mondkapjesplicht op scholen afgeschaft te krijgen. De stichting Ikwilgewoonnaarschool heeft inmiddels ruim 25.000 euro opgehaald, een advocatenkantoor ingeschakeld en een dagvaarding klaar. De staat is aangezegd, als een reactie uitblijft, kan de zaak begin volgend jaar dienen. Ouders kunnen zich nog aansluiten en donaties zijn nog steeds hard nodig.

Links: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/