Berichten van het Meldpunt Mondkapjes: “Ik geef met pijn in mijn hart les” (2)

,
logo meldpunt mondkapjes

Op het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen kunnen leerlingen, ouders en docenten hun verhalen kwijt over hun ervaringen met mondkapjes op school. Deel 2: “Ik geef met pijn in mijn hart les.”

Met het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen verzamelen we informatie om voor politiek en buitenwereld inzichtelijk te maken wat er speelt op de scholen van onze kinderen. De meldingen komen met naam en toenaam binnen, maar worden anoniem behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Binnenkort bieden we de Tweede Kamer een Zwartboek aan met schrijnende gevallen. Want daarvan zijn er heel veel: de sfeer op scholen wordt grondig verpest door de mondkapjes en veel scholieren hebben eronder te lijden.

In deel 2 van deze serie (deel 1 zie hier) meldingen van een docent wiskunde en drie ouders, allemaal uit Drenthe.

Docent wiskunde:

“Sinds de verplichting bij ons op school om mondkapjes te dragen op de gangen geef ik met pijn in mijn hart les.

Na een weekje “ziek” thuis te zijn geweest mag ik weer op school komen zonder mondmasker als ik (gemaakte afspraak) mij maar van ’s morgens vroeg tot ’s middags laat opsluit;  in mijn vaste lokaal. (7.45 tot 16.30 uur)

Alleen voor toilet gebruik mag ik (zonder masker) uit mijn lokaal als ik dat maar niet tijdens de pauzes doe.

Elke woensdagochtend heb ik vrij en dan kom ik via de noodingang/brandtrap naar binnen zodat ik niet via de hoofdingang naar binnen hoef.  Ik voel me een soort van paria op school maar…. heb het er voor over omdat ik never nooit niet zo’n mondkapje ga dragen. Het is een gedragsexperiment en onderdrukking van de mens. Ik doe daar niet aan mee. En ik vind het vreselijk om te zien dat de leerlingen bij ons op school wel verplicht een mondkapje op de gang moeten dragen. Zoals ik al zei, mijn hart doet pijn. Ik hoef geen medelijden maar voel me wel machteloos. Wanneer stopt deze totale gekte waar Nederland (en heel de wereld) in verkeert?”

Een ouder:

“Mijn kind wordt geweigerd omdat ze geen mondkap draagt.

Daarnaast wordt ze uitgescholden door de conciërge voor sukkel en wordt er keihard naar haar geschreeuwd dat ze niet goed bij haar hoofd is als ze de kap niet draagt.”

Een ouder:

“Conciërges staan in de gang om leerlingen te commanderen mondkapjes op te doen. Als ze ze vergeten zijn krijgen ze er 1 van school. Wil je hem niet op doen wordt je verwijderd van school.”

Een ouder:

“Ik maak mij zorgen om de verplichte mondkapjes op school. Na 2x vergeten een mondkapje (waar ik overigens ook niet achter sta) mee te nemen word je van school verwijderd. Thuis onderwijs volgen is nauwelijks te doen aangezien de leraren dat vaak niet goed voor elkaar hebben. Ieder kind heeft toch recht op fatsoenlijk onderwijs? En wie is er verantwoordelijk als mijn kind wel iets overkomt ten gevolge van het dragen van een mondkapje?”

Voetnoot

Ademvrij.NU beijvert zich voor de afschaffing van de mondkapjesdwang op scholen en ook elders. Het dragen van mondkapjes op scholen draagt op geen enkele wijze bij aan het tegengaan van virusverspreiding, eerder het tegenovergestelde. Virussen laten zich niet tegenhouden door mondkapjes, zie het uitgebreide Literatuuroverzicht op deze site. Mondkapjes zijn bovendien schadelijk voor de gezondheid van mensen, en dat geldt zeker voor opgroeiende kinderen. Wilt u zich inzetten voor het afschaffen van de mondkapjesplicht op middelbare scholen, steun dan de rechtszaak die Daniel Pardoen en Nicole ter Borgh voeren tegen de staat.