BREAKING – Kort geding tegen staat om mondkapjesplicht op scholen!

ik wil gewoon naar school

Het gaat gebeuren. De stichting Ik Wil Gewoon Naar School spant een kort geding aan tegen de staat om de mondkapjesplicht op middelbare scholen ongedaan te maken. Ouders en andere belanghebbenden kunnen zich aansluiten.

Het is voor het eerst dat een rechtszaak tegen de staat gaat worden gevoerd vanwege de mondkapjesplicht, die per 1 december is ingegaan. De zaak wordt aangespannen door CKH Advocaten te Alkmaar namens twee ouderechtparen uit Purmerend en Almere en dient waarschijnlijk nog vóór de Kerst bij de rechtbank in Haarlem.

Heb je een kind op school – dat kan ook een neefje of nichtje of kleinkind zijn – of een ander belang – bijvoorbeeld omdat je als pedagoog vindt dat mondkapjes schadelijk zijn voor kinderen – dan kun je je aansluiten bij de stichting en meedoen met de rechtszaak. Je kunt de zaak ook steunen middels de crowdfunding actie die de ouders zijn gestart: https://www.gofundme.com/f/kortgeding-tegen-de-mondkapjesplicht-op-school. Het is een kostbaar eigen initiatief, dus bijdragen zijn welkom.

Op de Facebook-pagina van de stichting kun je ook terecht met je persoonlijke ervaringen. Met name scholieren zelf worden uitgenodigd om van zich te laten horen. Ademvrij kent de initiatiefnemers overigens goed en steunt deze actie van harte.

Angst en wantrouwen

De ouders die deze zaak voeren, zijn eerst begonnen met een rechtszaak tegen de school van een van hun kinderen, in Purmerend. De school ging echter op het laatste moment overstag en besloot om de kinderen ook zonder mondkapje weer toe te laten. Dit is overigens niet het enige geval dat ons bekend is. Een vrije school in Nijmegen heeft inmiddels ook een kind toegelaten zonder mondkapje na protest van een van de ouders. Ongetwijfeld zal dat op meer scholen gebeuren.

Maar de ouders besloten het hier niet bij te laten. Vanwege het belang van alle schoolgaande kinderen in Nederland, hebben zij de zaak omgegooid en gericht op de Nederlandse staat, om de mondkapjesplicht op alle scholen ongedaan te maken. Zij doen dit omdat ze bezorgd zijn over het effect dat de mondkapjesplicht heeft op onze jeugd – en op onze maatschappij in het algemeen.

Op hun Facebook-pagina schrijven zij dat het dragen van mondkapjes leidt tot gevoelens van angst en wantrouwen. De ongedwongen omgang tussen leerlingen onderling en leraren met de leerlingen wordt er door verstoord. En dat juist op een plek, de school, waar vertrouwen en geborgenheid centraal zouden moeten staan.

Zij voeren daarbij aan dat mondkapjes op geen enkele wijze daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Daar zijn vrijwel alle experts het over eens – zie de talloze artikelen op Ademvrij.NU. Mondkapjes zoals ze door jongeren worden gedragen zijn al helemáál nutteloos tegen virusverspreiding. Het tegendeel is waar: ze vormen een bron van besmettingen, zowel van het coronavirus als van andere virussen en bacteriën. Ze kunnen ook andere nadelige gezondheidseffecten hebben.
 

De ouders maken zich daarnaast zorgen over het effect dat de mondkapjesplicht heeft op de ontwikkeling van de kinderen. Het wordt algemeen erkend dat de mondkapjesplicht een irrationele, niet-onderbouwde maatregel is, die alleen maar schijnveiligheid biedt, en het is heel kwalijk dat die desalniettemin aan kinderen (en andere burgers) kan worden opgelegd en dat zoveel mensen (inclusief leerkrachten!) dit accepteren. Dit belemmert de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandig denkende mensen in een vrije, democratische maatschappij, stellen de ouders.

Rechten van het kind

CKH Advocaten heeft een dagvaarding opgesteld, waarin zij uitgebreid, aan de hand van talrijke bronnen, aantoont dat er voor de mondkapjesplicht geen enkele wettelijke of wetenschappelijke basis is. Zij stelt vast dat er geen bewijs is dat mondkapjes bijdragen aan het voorkomen van besmettingen en dat er veel bewijs is dat het dragen van mondkapjes schadelijk kan zijn.

CKH weet zich hierin gesteund door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) die in een glashard advies aan de regering heeft geschreven dat de mondkapjesplicht in zijn geheel (dus niet alleen op scholen) in strijd is met onze fundamentele grondrechten en zou moeten worden herroepen.

De advocaten wijzen er in hun dagvaarding tevens op dat, op grond van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, bij alle maatregelen die kinderen betreffen, het belang van het kind voorop dient te staan. Zij noemen het “verbijsterend” dat “de rechten van kinderen in de coronacrisis overboord worden gegooid” en dat een pedagogische toets bij het beleid volledig ontbreekt.