Download onze Winkelposter: óók welkom zonder mondkapje!

winkelposter

Om aandacht te vragen voor mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen hebben we een poster ontworpen. U kunt deze poster uitprinten en vragen of u deze bij uw favoriete winkel of zaak mag ophangen. Ondernemers kunnen de poster natuurlijk ook zelf downloaden, printen en ophangen.

De onderneming maakt zo duidelijk aan haar klanten dat er uitzonderingen bestaan en dat niet iedereen een mondkapje kan dragen. Dat voorkomt onvriendelijkheden en biedt mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking de kans om zonder schroom een zaak binnen te gaan.

Voor alle duidelijkheid: wij van AdemVrij zijn TEGEN een mondkapjesplicht voor IEDEREEN. Dat standpunt staat kaarsrecht overeind. Wij blijven ons inzetten om de mondkapjesplicht voor iedereen ongedaan te maken. Wij gaan hiervoor nog diverse acties voeren. De regeling loopt tot eind februari en mag wat ons betreft NIET worden verlengd, omdat er geen enkele medische of wetenschappelijke onderbouwing voor is. Mondkapjes werken niet, zoals u in talloze artikelen op deze site kunt lezen.

Niettemin beseffen wij dat winkeliers en andere ondernemers worden geconfronteerd met de door de overheid opgelegde wetgeving rondom mondkapjes. Zij zien zich op straffe van een boete genoodzaakt om de regels – vaak tegen wil en dank – te handhaven. Wat ze vaak echter niet beseffen, is dat de regels niet voor iedereen gelden.

In de ministeriële regeling is namelijk een uitzondering opgenomen. Artikel 2a4 stelt dat de mondkapjesregel niet geldt “voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen”, en ook niet voor “begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.”

Door deze poster aan winkeliers of ondernemers aan te bieden, kunt u hen duidelijk maken dat zij niet iedereen hoeven te verplichten een mondkapje te dragen. Ook biedt u ze hiermee de mogelijkheid al hun klanten op een vriendelijke manier tegemoet te treden.

Het is verder van belang om te weten dat klanten en bezoekers die zich beroepen op de uitzonderingsregel hiervoor géén medische verklaring hoeven te overhandigen. Dat zou een inbreuk zijn op de privacy regels en het medisch geheim, wat niet mag. Winkeliers mogen hier dus niet om vragen, en ze hoeven hier ook niet om te vragen. Ze kunnen niet worden beboet als ze de uitzonderingsregel toepassen.

Hartelijk dank voor je medewerking!