Burgercollectief Wij De Ouders bundelt krachten van verontruste ouders over coronabeleid op scholen

Wij de ouders

Het nieuwe burgercollectief ‘Wij de ouders’ is opgericht voor ouders die zich zorgen maken over de gevolgen van de coronamaatregelen op scholen voor hun kinderen. Het collectief wil een platform zijn voor bezorgde ouders om zich te verenigen en de krachten te bundelen voor vrijheid, ontwikkeling en gezondheid van kinderen op school.

Het zal onder andere faciliteren in de uitwisseling van informatie, acties en strategieën om kinderen op school te vrijwaren van schade door de disproportionele coronamaatregelen. Elke bezorgde ouder kan zich aansluiten en wordt opgeroepen te verbinden met gelijkgestemden en in actie te komen.

‘Wij de ouders’ staat voor de vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen en waakt ervoor dat deze door onwetenschappelijke en ongefundeerde coronamaatregelen op scholen worden aangetast.

Kinderen dienen gevrijwaard te blijven van maatregelen die korte en lange termijn schade kunnen veroorzaken aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De maatregelen zijn op geen enkele manier in het belang van de kinderen. Dit belang dient altijd voorop te staan bij de keuzes van de schooldirecties. De maatregelen zijn onethisch en in strijd met o.a. de grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Veel schooldirecteuren en docenten wijzen naar de beleidsmakers van het RIVM, OMT, de regering of de koepelorganisatie van de school als het gaat om de coronamaatregelen.

Hiermee wordt de schijn gewekt dat er geen andere keuze is dan het uitvoeren van het opgelegde beleid. Dit is een drogreden. Elk individu is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden.

‘Wij de ouders’ zal schooldirecties en docenten wijzen op hun plicht het belang van de kinderen altijd voorop te stellen en hun veiligheid, welzijn en recht op onderwijs te waarborgen.

Lees meer: https://wijdeouders.nl/