Dr. Meehan: Mondkapjes zijn ineffectief, onnodig en schadelijk, zeker voor kinderen

,
kwaliteit bewijsvoering pyramide

Jim Meehan, oogarts en en gespecialiseerd in onder andere immunologie, geeft op basis van wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring aan waarom het dragen van mondkapjes nutteloos is en zelfs schadelijk.

Dr Meehan is niet alleen tegen het gebruik van mondkapjes, waarover verderop in het artikel meer; hij legt ook het verschil tussen onderzoeken van hoog en laag niveau uit. Net als dr. Carla Peeters rangschikt Meehan de pro-mondkapjes-onderzoeksresultaten onder de onderzoeken van laag niveau (zie de grafiek). Aan het begin van zijn betoog legt hij de verschillende onderzoekstypen uit, en het belang van de resultaten dat eraan mag worden toegekend.

Meehan geeft op basis van op systematisch geanalyseerde wetenschappelijke gronden aan waarom het dragen van mondkapjes nutteloos en schadelijk is.

  1. Tientallen jaren van medische onderzoeken volgens de hoogste wetenschappelijke standaardaarden tonen overtuigend aan dat het mondkapje ineffectief is tegen longvirussen, waaronder SARS-CoV-2
  2. Degenen die vóór het dragen van mondkapjes zijn, baseren zich op onderzoeksresultaten uit een lagere “schijf” in bovenvermelde piramide.
  3. Van de met Corona besmette kinderen overleeft 99.99815%
  4. Overdracht van het COVID-19 virus op scholen en kinderdagverblijven is heel zeldzaam.
  5. Mondmaskers die correct volgens de instructies gedragen worden zijn schadelijk voor de gezondheid; maskers die niet volgens de instructies gedragen worden zijn gevaarlijk.
  6. Eventuele voordelen van het dragen van medische mondkapjes worden zeer ruimschoots tenietgedaan door de nadelen.
  7. Kinderen die verplicht worden mondkapjes te dragen, worden aan direct gevaar blootgesteld.

Betrouwbare wetenschappelijke studies

Discussies over mondkapjes worden volgens Meehan vandaag de dag gedomineerd door politieke agenda’s, symbolisme en angst, niet door de wetenschap.

Onderzoeksresultaten op basis van op bewijzen gebaseerde wetenschappelijke analyses zoals het netwerk van Cochrane zijn volgens Meehan resultaten zoals in de top van de piramide beschreven en het meest betrouwbaar.

Een voorbeeld van deze wetenschappelijk meest nauwkeurige onderzoeken vormden de big-data analyses in 25 Amerikaanse staten en 23 landen. Hieruit bleek overduidelijk dat noch lockdowns, noch mondkapjes positief aan een lagere besmettingsgraad en lagere mortaliteit bijdragen.

Systematische onderzoeken en meta-analyses van meervoudige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken tonen volgens Meehan keer op keer aan dat mondkapjes de overdracht van longvirussen niet kunnen voorkomen.

De gevaren van mondkapjes

Er wordt volgens Meehan veel onjuiste informatie verspreid over de effecten van het mondkapje op het zuurstofgehalte in het bloed.

Kortetermijnmetingen die suggereren dat het zuurstofgehalte onveranderd blijft, houden geen rekening met het feit dat het hart direct sneller gaat kloppen. Volgens Meehan is dit een “alarmsignaal” van het lichaam dat de zuurstoftoevoer onder druk staat, waardoor de bloedsamenstelling op korte termijn onveranderd blijft. Dit is overigens enkel wanneer het lichaam in relatieve rust is. Zodra men veel beweegt en het mondkapje langdurig draagt, kan het zuurstofgehalte in het bloed volgens Meehan tot wel 20% lager zijn, met het risico op bewustzijnsverlies of hartaanval tot gevolg.

Zo zijn volgens Meehan in China eind april binnen een week twee jongens, 14 en 15 jaar oud, overleden doordat ze aan het rennen waren met een mondkapje op.

Het mondkapje veroorzaakt diepere en frequentere ademhalingen, waardoor virussen zich dieper in de longen kunnen nestelen. Dit probleem wordt extra uitvergroot wanneer maskers met virussen, bacteriën en schimmels besmet zijn. En dit is snel het geval, aangezien virussen, bacteriën en schimmels op vochtige warme plekken het best gedijen. Een vochtig en warm-geademd mondkapje is daarvoor ideaal.

Een lagere zuurstofspiegel in het bloed onderdrukt bovendien het immuunsysteem, waardoor dragers van mondkapjes dus juist extra aan infectieziekten blootgesteld worden.

Kinderen

Het langdurig dragen van mondkapjes kan lichamelijke, psychische en psychologische schade veroorzaken. Het is volgens Meehan dan ook louter uit angst, dat kapjes bij kinderen worden voorgeschreven. Dit heeft volgens hem niets meer met wetenschap te maken, en hij vindt het irrationeel te denken dat schoolkinderen 10 uur per dag met een correct gedragen mondkapje aan de lessen kunnen deelnemen.

Er is volgens Meehan een overweldigend bewijs dat mondkapjes de verspreiding van COVID-19 niet verminderen. In Duitsland zijn door kinderen gebruikte mondkapjes onderzocht. Daarop zouden 82 bacteriële en 4 schimmelkolonies zijn aangetroffen. Al deze kolonies kwamen diep in de longen van de kinderen terecht, die immers dieper moeten ademen om zuurstof te krijgen.

Aangezien bovendien het immuunsysteem door een lagere zuurstofspiegel verslechtert, is het mondkapjes-dragende kind extra vatbaar voor longinfecties. Dit heeft volgens Meehan geleid tot een explosieve stijging van het aantal bacteriële longontstekingen bij kinderen.

Los van het voorgaande, vormen mondkapjes een grote bedreiging voor de geestelijke ontwikkeling van het kind. De interactie tussen leerkracht en leerling wordt ondermijnd. De intellectuele prestaties verslechteren en het risico op hoofdpijn neemt toe, evenals de kans op angststoornissen en depressies.

Het mondkapje neemt tot slot gelaatsuitdrukkingen weg, waardoor het kind niet meer in staat is om emotionele signalen op te pakken, waardoor het onzeker wordt. Dit is met name het geval bij kinderen met stoornissen in het autistische spectrum.

Lees het hele artikel in het Engels hier: An Evidence Based Scientific Analysis of Why Masks are Ineffective, Unnecessary, and Harmful. Hier vindt u ook een uitgebreide lijst met bronnen!