Gezonde mensen maken elkaar niet ziek!

,
Gezonde mensen maken elkaar niet ziek

Veel mensen denken dat ze elkaar kunnen besmetten met het coronavirus “zonder het te weten”, ook als ze geen symptomen vertonen. Die angst is onterecht, schrijven psychiater Marcel Tóth en internist-infectioloog Hannah Visser in een belangwekkend artikel in het vakblad Medisch Contact. Het is onnodig voor gezonde mensen om afstand te houden of mondkapjes te dragen, concluderen de twee experts.

Volgens de gangbare inzichten over luchtweginfecties besmetten “asymptomatische” mensen, die geen symptomen of klachten hebben van een ziekte, andere mensen niet. Er is geen reden om aan te nemen dat SARS-CoV-2, of Covid-19, of het coronavirus daarop een uitzondering zou zijn, schrijven Tóth en Visser in Medisch Contact.

Het is ook onderzocht. Een recente studie uit Wuhan, waarbij meer dan tien miljoen mensen werden getest, bewees dat, doordat alle directe contacten van de 0,3 procent die positief getest was op het virus, negatief getest werden. Covid-19 gedraagt zich dus hetzelfde als andere luchtweginfecties.

Wanneer kun je wel iemand besmetten of besmet worden? Hiervoor is een grote hoeveelheid virus nodig. Deze viral load wordt verspreid door niezen of hoesten. Vlak voor het ontstaan van klachten loopt de virushoeveelheid op en is in de eerste vijf dagen na het ontstaan van klachten het hoogst.

Gezonde mensen wisselen volgens de auteurs overigens wel lage hoeveelheden virussen uit. Dat gebeurt voortdurend. Het is zelfs belangrijk, want het zorgt ervoor dat het immuunsysteem goed functioneert. Het immuunsysteem heeft een voortdurende lichte tot matige prikkeling nodig om goed en alert te blijven functioneren.

Tóth en Visser wijzen erop dat in het hele coronabeleid de aanname dat asymptomatische mensen besmettelijk zouden zijn centraal. Daarop zijn maatregelen als de anderhalve meter en mondkapjes gebaseerd. Die zijn echter niet nodig voor gezonde mensen. Veel mensen hebben hun sociale leven radicaal ingeperkt uit angst anderen ziek te maken. Ook dat is onnodig.

Zelfs de meeste ouderen hebben een immuunsysteem dat sterk genoeg is om hen tegen een virusoverdracht met een lage viral load te beschermen, tekenen Tóth en Visser op. Slechts enkele risicogroepen, met name mensen die om verschillende redenen een zwak immuunsysteem hebben lopen het risico ziek te worden van een lage viral load.

De aanname dat SARS-CoV-2 zich anders zou gedragen dan alle andere luchtwegvirussen wordt niet onderbouwd, terwijl de genomen maatregelen daar wel op gebaseerd zijn, concluderen Tóth en Visser. Deze maatregelen hebben wereldwijd ernstige sociaaleconomische, psychologische en medische gevolgen. Mensen durven niet meer op hun eigen lichaamsgevoel te vertrouwen en zien zichzelf als een gevaar voor anderen. Dit leidt tot een ontwrichting van sociale, familie- en vriendschapsrelaties en soms zelfs van de intieme relaties tussen levenspartners en gezinsleden.

Als we dit virus benaderen volgens de gangbare inzichten over luchtweginfecties, zou het grootste deel van de bevolking zijn levenswijze niet aan hoeven passen en zouden de kwetsbaren zich vrijwillig, tijdelijk af kunnen zonderen.