Meldpunt Mondkapjes presenteert zwartboek met schokkende verhalen over scholen

,
Zwartboek

Deze week is een lijvig Zwartboek naar buiten gebracht door ‘Meldpuntmondkapjes.nl’. Dit digitale landelijke meldpunt is opgericht door een aantal bezorgde ouders naar aanleiding van de verregaande maatregelen op de scholen. In zeer korte tijd stroomden schokkende en schrijnende verhalen binnen van leerlingen, ouders en onderwijsmedewerkers.

Het gaat om situaties waarbij leerkrachten leerlingen toeschreeuwen een mondkapje op te doen, waarbij de toegang tot school eenvoudigweg wordt geweigerd wanneer een leerling geen mondkapje wil dragen, tot gevallen van hyperventilatie of een zodanige hoofdpijn door het dragen van een niet-werkend mondkapje dat leerlingen zich ziek moeten melden. Ook  staan er meldingen tussen waarin kinderen zeggen niet meer te willen leven.

Eerder deze maand gaf het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat zij de verhalen over absurde situaties en grimmige sfeer op scholen niet herkent. Om te voorkomen dat deze verhalen nog langer ongehoord en genegeerd blijven is het Zwartboek ook naar alle leden van de Tweede Kamer verzonden.

Het invoeren van de mondkapjesplicht op scholen is een zeer ingrijpende dwangmaatregel. Je zou er vanuit mogen gaan dat een dergelijke ingrijpende verplichting gebaseerd is op overtuigend wetenschappelijk bewijs en berust op een urgente medische noodzaak. Beide zijn er niet.

Meldpunt Mondkapjes Nederland signaleert dat er sprake is van een onhoudbare situatie en vraagt onmiddellijke afschaffing van de mondkapjesverplichting. Het meldpunt roept Kamerleden op in actie te komen. 

“Het is belangrijk dat er sprake is van een sfeer van welzijn en welbevinden op school,” stelt het Meldpunt. “Meldpunt Mondkapjes Nederland merkt nu echter dat de sfeer verhardt, dat er excessen plaatsvinden en de fysieke en mentale
veiligheid van kinderen in het geding is.”

In het Zwartboek staan de meest opvallende meldingen die per provincie zijn binnengekregen en via de Stichting ‘Ik wil gewoon weer naar school’. Er staan zeer schokkende en schrijnende situaties tussen, zoals gevallen van hyperventilatie of een zodanige hoofdpijn door het dragen van een niet-werkend mondkapje dat leerlingen zich ziek moeten melden, en meldingen van zelfmoordgedachten.

Er is dus zowel psychisch als lichamelijk sprake van een potentieel gevaarlijke situatie op scholen, terwijl er verwacht mag worden dat er op een school een gezonde en veilige leeromgeving aanwezig is, stelt het Meldpunt. “In het belang van de gezondheid van het kind verwachten wij dat de politiek dit signaal serieus oppakt en een einde maakt aan het verplicht stellen van niet-werkende mondkapjes op scholen.”

Link naar: het Zwartboek