Staat overlegt geen enkel inhoudelijk stuk in mondkapjeszaak

justitie

Vandaag diende voor de rechtbank in Den Haag het kort geding tegen de mondkapjesplicht op middelbare scholen waar wij al vaker over hebben bericht. Terwijl de stichting Ik Wil Gewoon Naar School een uitgebreide dagvaarding inbracht, waarin uitgebreid werd beargumenteerd waarom de mondkapjesplicht niet deugt, bracht de landsadvocaat …. helemaal niets in.

Daniel Pardoen, een van de initiatiefnemers, doet op de website van Ik Wil Gewoon Naar School, verslag:

“Vandaag speelde het kort geding waar we al maanden naar uitkeken. Helaas zonder openbare videostream en om die reden doen we een klein verslagje van onze kant.

Vanuit het bestuur heeft Nicole onze stichting vertegenwoordigd en heeft zij tezamen met onze advocaten dhr. Hoekstra en mw. Thomas van CKH advocaten onze zaak bepleit terwijl de rest van het bestuur en de staat via een online verbinding zitting had.

We hebben de vele stukken bewijs ingebracht waarin gesteld wordt welke schadelijke effecten de mondkapjes op zowel fysiek als mentaal gebied hebben. Hiertegen heeft de staat geen enkel inhoudelijk stuk kunnen overleggen waarin de effectiviteit wordt aangetoond en of waaruit blijkt dat de mondkapjes niet schadelijk zijn. De enige stelling welke zij neemt en of achter verschuild is het advies van het OMT.

Ook wij weten dat de uitspraak afhankelijk zal zijn van de insteek van de rechter en hopen dat de rechter (mr. T.F. Hesselink) echt kijkt naar de inhoudelijke stukken en de juiste afweging maakt in de vraag of een handeling/ regeling welke niet werkt maar wel schade oplevert mag toegepast worden op onze kinderen alleen om een (overigens niet gelukte) gedragsverandering te bewerkstelligen.

De rechter zal met een termijn van twee weken uitspraak doen en uiteraard houden we jullie op de hoogte. Ook zullen de vele bewijsstukken welke wij hebben binnenkort op onze site geplaatst worden zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.”

In de bijlage de indrukwekkende dagvaarding opgesteld door CKH Advocaten met hulp van onder meer dr. Carla Peeters.