“Het mondkapje beperkt het leervermogen van kinderen op de basisschool”

,
kinderen op de basisschool

Afgezien van de gezondheidsredenen die aangevoerd worden om een mondkapje te dragen, maken psychologen Gérald Bussy, Jade Mériaux en Mathilde Mineaux zich in een artikel in Le Monde zorgen over de schade die deze maatregel veroorzaakt aan het leervermogen en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen. Zij dringen daarom aan om snel onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen ervan.

Op donderdag 29 oktober kondigde Jean-Michel Blanquer, minister voor onderwijs, jeugd en sport, tijdens een persconferentie aan, “dat er op dit moment tijdens de schoolvakanties in Frankrijk 27 van de 21.500 scholen gesloten zijn, oftewel 0,04%”, en dat “er 8.223 kinderen met COVID-19 zijn besmet. Op een totaal van 12,4 miljoen leerlingen is dat 0,07%, oftewel de school is een veilige plaats voor kinderen.”

Afgezien van deze feiten kondigde de minister verder aan dat “het mondkapje voor alle kinderen vanaf het eerste jaar van de basisschool verplicht wordt, zodat leerlingen en hun leerkrachten zich maximaal tegen mogelijke besmetting kunnen beveiligen, zelfs nu we weten dat er een slechts een kleine besmettingskans is van kleine kinderen op volwassenen.”

Los van de gezondheidsredenen voor het dragen van mondkapjes vragen wij ons als neurowetenschappers af wat de gevolgen hiervan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en hun leervermogen. Bijkomend probleem is dat het kapje de aandacht van de kinderen afleidt. Ze zien nauwelijks de gelaatsuitdrukking van hun leerkracht meer en horen slechts een gedempte stem. Dit legt een extra beslag op de toch al beperkte aandacht die de leerkrachten aan hun leerlingen kunnen geven. En voor de kinderen is het communiceren via een mondkapje ook een extra hindernis om mee te kunnen doen tijdens de les.

 Geen zicht meer op beweging van de mond

Volgens Stanislas Dehaene, neurowetenschapper op het “Collège de France”, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Onderwijs (Frans : CSEN, Conseil Sientifique de l’éducation nationale), hebben de neurowetenschappen tenminste vier factoren onderscheiden die van invloed zijn op het leervermogen: Aandacht, actieve betrokkenheid, feedback, het stellen van vragen en het leggen van verbanden.