Modelbrief voor protest tegen coronamaatregelen op basisschool

,
children playing

Wilt u als ouder bezwaar aantekenen tegen de coronamaatregelen van uw school? Wellicht dat u de bijgaande tekst kunt gebruiken!

Bij veel ouders is grote ongerustheid ontstaan over alle coronaregels die worden uitgestort over de basisscholen. Terecht. Kinderen horen kinderen te zijn, en niet te worden opgezadeld met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van ouderen. Daar is geen enkele reden toe. De stichting Ademvrij tekent dan ook ernstig bezwaar aan tegen de komst van mondkapjes op de basisschool en tegen andere maatregelen zoals afstand houden en verplichte tests. Bent u ook bezorgd? Hieronder een modelbrief die u zou kunnen gebruiken om bij uw schooldirectie uw zorgen te uiten.

Modelbrief van bezorgde ouders aan schooldirectie

Wat een heerlijk nieuws dat de scholen weer opengaan!

Toch schrijf ik deze brief om mijn zorgen uit te spreken over de voorwaarden waar onder, en dan vooral over deze 3 aspecten:

1/ Test en quarantaine beleid
Ik wil dat mijn kind de schoolomgeving als veilig ervaart. Ongezonde focus op testen en quarantiane doet daar afbraak aan.

2/ Afstand tussen de kinderen
School is meer dan alleen leren. School is vrienden, spelen, sporten, communicatie, interactie. De les dat andere kinderen een bedreiging zijn heeft daarin geen plek.

3/ Eventueel mondkapjes in de hogere klassen
Mondkapjes brengen emotionele en lichamelijke schade toe aan de drager. Ze zijn ook niet effectief in het tegengaan van verspreiding van het coronavirus. Kinderen horen geen mondkapjes te dragen.

Ik vraag de school om deze nieuwe adviezen niet zomaar te implementeren, maar om ze kritisch onder de loep te nemen. Als ik daarbij van dienst kan zijn dan sta ik klaar met wetenschappelijke onderbouwing van bovenstaande argumenten.

Ik begrijp dat het voor jullie niet mogelijk is om aan alle wensen van ouders, personeel, en de overheid te voldoen. De focus moet liggen op het welzijn van het kind. Daar zijn we het denk ik wel over eens.

Ik geef bij deze ook mijn grens aan met betrekking tot mijn kinderen. Deze grens bevat geen (PCR) testen, en geen schoolomgeving met mondkapjes. Ik geef ook geen toestemming om mijn kinderen op school te laten testen.

Met vriendelijke groet,

Naam ouder(s)

N.B.

Voor uitgebreide informatie over nut en noodzaak van mondkapjes, zie www.ademvrij.NU