Nieuws over de bodemprocedure – en een oproep: heb je een boete, meld je bij ons

,
boete

De bodemprocedure van Ademvrij.NU tegen de staat vanwege de mondkapplicht loopt enige vertraging op nu de rechtbank heeft besloten dat het gaat om een “collectieve vordering”. Tegelijkertijd kijken wij naar mogelijkheden om naast de bodemprocedure ook een bestuursrechtelijke en/of een strafrechtelijke procedure te starten. Daarvoor hebben wij partijen nodig die zijn beboet vanwege overtreding van de mondkapjesregeling!

In de bodemprocedure die door Ademvrij.NU is aangespannen tegen de staat vanwege de mondkapplicht, heeft de rechtbank van Den Haag besloten dat het hier gaat om een “collectieve vordering”.

Volgens nieuwe wetgeving, die per 1 januari 2020 is ingegaan (het gaat om de WAMCA, de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), moet een dergelijke vordering worden opgenomen in het Centraal Register Collectieve Vorderingen vooraleer de bodemprocedure van start kan gaan. Andere partijen die menen hetzelfde doel te dienen hebben vervolgens drie maanden de tijd om zich bij de zaak aan te sluiten. De rechtbank wijst vervolgens middels een vonnis de exclusieve belangenbehartiger aan. Die zal worden aangesteld als “exclusieve vertegenwoordiger” en leidend worden bij de procedure.

De WAMCA is ingesteld om te voorkomen dat er verschillende collectieve acties tegelijk worden gevoerd, wat tot overbelasting van de rechtbank zou kunnen leiden. Het is dus een efficiency-maatregel. Voor onze rechtszaak betekent het echter een behoorlijke vertraging. Wij moeten onze dagvaarding nu opnieuw uitbrengen en tegelijkertijd in het register laten opnemen. Dit staat nu op de rol voor 25 augustus. Daarna zullen we dus drie maanden moeten wachten voordat de eigenlijke procedure wordt gestart. Nu maar hopen dat die dan ook sneller zal worden afgehandeld. We zijn er overigens van overtuigd dat wij de meest ontvankelijke partij zullen blijven in deze kwestie.

Ondertussen willen we op juridisch gebied niet stil blijven staan. Onze advocaat, Legal Nova uit Amsterdam, heeft twee alternatieve routes voorgesteld die we willen gaan bewandelen als de mogelijkheid zich voordoet. Naast de bodemprocedure, wat een civielrechtelijke procedure is, bestaat er namelijk de mogelijkheid om de mondkapplicht ook aan te vechten via een bestuursrechtelijke procedure en een strafrechtelijke procedure. Beide willen we graag volgen, naast de bodemprocedure, waar we gewoon mee doorgaan.

Voor de bestuursrechtelijke procedure is het nodig dat een persoon, bedrijf of organisatie waarbij bestuursdwang is toegepast op grond van de mondkapjesregeling, hiertegen rechtsmiddelen (bezwaar)  aantekent. Wij kunnen dan als de zaak voor de rechter komt dezelfde argumenten aanvoeren als we doen in de bodemprocedure. Het voordeel van een bestuursrechtelijke procedure is dat die sneller kan verlopen dan een bodemprocedure. Een ander voordeel kan zijn dat hij plaatsvindt in een ander arrondissement dan de rechtbank Den Haag. De Haagse rechtbank is tot dusver niet erg genegen geweest om het coronabeleid van de overheid terug te fluiten.

Voor een strafrechtelijke procedure is het nodig dat een persoon die een boete heeft gehad voor overtreding van de mondkapregeling, verzet aantekent. Ook dan kunnen wij bij een rechtszaak onze zaak bepleiten. We doen dit al bij één boetezaak, maar die heeft betrekking op een boete van vóór 1 december 2020, toen de huidige mondkapregeling nog niet van kracht was, en alleen in het OV een mondkapplicht bestond.

Wat zijn de gevolgen als de bestuursrechter of strafrechter ons in het gelijk stelt? Gaat dan de mondkapplicht van tafel? Het bestuursrecht biedt dan het beste perspectief, want bij de bestuursrechter kun je evenals in een civielrechtelijke procedure een onverbindend verklaring vorderen. In dat geval wordt de hele (of gedeeltelijke) regeling onverbindend verklaard en dus afgeschaft. De bestuursrechter heeft ook meer ervaring in dergelijke zaken dan een strafrechter of een civiele rechter omdat de bestuursrechter vaker de rechtmatigheid van wetgeving toetst. In het strafrecht gebeurt dit bijna nooit en in het civiele recht veel minder. 

In het strafrecht kun je geen onverbindend verklaring krijgen maar wel een situatie waarin de rechter stelt dat, omdat hij vindt dat de wet onverbindend is, hij geen straf kan opleggen. Zoiets heeft consequenties voor de wetgeving maar op een indirecte manier. Mensen kunnen dan niet meer beboet worden als ze er niet aan voldoen. 

Dit alles houdt wel in dat we personen of organisaties nodig hebben waarbij bestuursdwang is toegepast of die een boete hebben gekregen en dit willen aanvechten of aan het aanvechten zijn. Kunt u ons daarmee helpen, stuur ons dan svp een mailtje (ademvrij.ncvm@gmail.com). Wij hebben al wel contacten met enkele mensen die na 1 december een boete hebben gekregen en verzet hebben aangetekend, maar daar zijn nog geen rechtszaken uit gekomen. Voor winkels en andere openbare gelegenheden geldt op dit moment geen mondkapplicht meer, dus daar zal nog geen bestuursdwang worden toegepast of boetes kunnen worden opgelegd, maar dit kan zo weer veranderen als de regering daartoe besluit. We blijven er dus voor gaan!

DONATEURS BEDANKT!

Onze Gofund-me actie voor de bodemprocedure is een geweldig succes. Er is al ruim 30.000 euro toegezegd. Daarmee is ons doel bijna bereikt. Wij willen iedereen hartelijk danken voor deze financiële én morele steun. Het is nog moeilijk te overzien hoe hoog de kosten zullen oplopen – wij zullen die zoveel mogelijk beperken. We zullen ook enige fondsen aanwenden voor het vervaardigen van campagnemateriaal. Wij doen alles met vrijwilligers, dus alle steun is welkom. Schrijft u zich svp in voor de nieuwsbrief en als u op Facebook zit, doe mee met onze zeer succesvolle Facebook-groep die 7100 leden telt. We zijn ook actief op Twitter en Telegram en gaan actief worden op MeWe. Samen krijgen we de mondkapjesdwang Nederland uit.