Oproep: boete voor niet-dragen mondkapje? Meldt u zich bij ons!

boete

Hoewel de mondkapjesplicht sinds 1 december van kracht is, lijkt het erop dat er nog heel weinig boetes worden gegeven voor overtreding van de regels. Wij vinden het tot nu toe best moeilijk om mensen te vinden die een boete hebben gehad! Is dit bewust beleid? Het zou zomaar kunnen.

Hoe dan ook, wij hebben een advocaat bereid gevonden om een of meerdere rechtszaken te voeren tegen de staat vanwege de mondkapjesplicht. Daarvoor zoeken wij mensen die een boete hebben gehad en bereid zijn om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Bij voorkeur wanneer dit ná 1 december is gebeurd, maar ook boetes van vóór die tijd zijn welkom. Als u een boete krijgt, is het wel belangrijk dat u onmiddellijk verzet aantekent. Dit moet meestal op korte termijn, binnen 14 dagen.

Wij kunnen uiteraard niet beloven dat we boetes ongedaan gemaakt krijgen – u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen boete.

Heeft u andere ervaringen over hoe de regeling wordt gehandhaafd, dan horen wij dat ook graag. Wij behandelen alle gegevens vertrouwelijk.

Ons email-adres is ademvrij.ncvm@gmail.com

Hartelijk dank.

PS De zaak die wij voorbereiden staat los van de rechtszaak van www.ikwilgewoonnaarschool.nl, die zich puur richt op de mondkapjesplicht op middelbare scholen. Deze zaak is nog volop in ontwikkeling. Zoals u op de website kunt lezen, vindt er 13 januari overleg plaats tussen het ministerie van OCW en de ouderparen die de zaak voeren. Daarbij zijn ook hun advocaten (van CKH uit Alkmaar) en dr. Ir. Carla Peeters, een deskundige op het gebied van mondkapjes, aanwezig. Mocht dit gesprek tot niets leiden, dan is de weg vrij naar de rechter en zal het kort geding van start gaan.