Reële risico’s van corona

koorddansen

De angst voor corona is enorm. Er lijkt op dit moment geen groter gevaar te zijn voor de volksgezondheid. Maar hoe reëel is deze angst?

Mensen lijken niet meer te beseffen dat corona slechts één van de risico’s is waar we mee te maken hebben. Een relatief klein risico, als je het vergelijkt met hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Dat is te zien in deze tabel:

corona vergeleken met hart- en vaatziekten

Bekend is dat corona vooral ouderen treft met onderliggende ziekten. Niettemin blijkt uit een vergelijking met voorgaande jaren dat het sterftepercentage onder 65-plussers dit jaar (tot en met week 42) niet significant afwijkt van voorgaande jaren:

NL 65 jaar en ouder overledenen tot en met week 42

Het lijkt er dus op dat de angst voor corona vooral het gevolg is van de overstelpende aandacht die eraan wordt gegeven. 

 

2 antwoorden
  1. Henk Koudijs
    Henk Koudijs zegt:

    bovenstaand artikel
    Ik heb een soortgelijke berekening maar met een andere vraag. Het gaat psychologisch naar mijn gevoel niet over de absolute cijfers, maar de relatieve. Ik heb mezelf de vraag gestel wat is mijn vrijheid waard. Ieder jaar gaan er mensen van iedere leeftijd dood. Hoeveel meer doden vallen er door corona ofwel hoeveel neemt mijn kans toe om dood te gaan door Covid en is dat een aanpassing van mijn gedrag waard. ik kan je een excelsheetje sturen maar ik kan het niet niet attachen. Dus heb ik een mailadres nodig. Ook heb ik een (eenvoudige) berekening gemaakt van de toename van ziekenhuisbedden die door covid 19 nodig is. Dat wat in en piek van covid ongeveer 15 procent en in de tweede golf maximaal zo’n 3,5 procent. Gemiddeld is het aantal benodigde ziekenhuisbedden hooguit 1,5 procent voor covid.

Reacties zijn gesloten.