Wat er niet deugt aan de mondkapjesregeling

,
ministerie van volksgezondheid

De Nederlandse regering heeft op 28 oktober een Ministeriële Regeling gepubliceerd die, als hij wordt aangenomen door de Tweede Kamer, de “adviezen” die tot nu golden t.a.v. mondkapjesplicht, in de wet worden vastgelegd. De onderbouwing van deze regeling – een grove ingreep in het zelfbeschikkingsrecht van de burger – is flinterdun. Hierbij een eerste commentaar op de Regeling door Pieter Zeeuw.

OPMERKINGEN BIJ DE CONSULTATIE ‘ministeriële regeling mondkapjes’ onder de ‘Wet tijdelijke maatregelen Covid-19’.

HELDERE EN EENVOUDIGE COMMUNICATIE – Er is weinig onduidelijk aan een (dringend) advies : ‘Het mag wel en we raden het aan, maar het hoeft niet”. Dit is maandenlang zo geweest zonder een enkel probleem. Wat is er onduidelijk aan? –

Het OMT is onduidelijk in de communicatie over mondkapjes, ze geven niet aan dat het bewezen significant bijdraagt aan het tegengaan van besmettingen. Dat kan ook helemaal niet, want er wordt niet eens een specifiek mondkapje genoemd en kenmerken waar het aan moet voldoen. (Niet-Medisch mondkapje is véél te algemeen).

Er is het OMT NIET gevraagd of het dragen ook ongezond kan zijn! (Zoals giftige vezels inademen als het mondkapje vochtig is geworden van enkele druppels die wel achterblijven en/of bij onkundig gebruik wat alom gebeurt). Duidelijk aangegeven dient te worden dat het NIET ongezond kán zijn ook als je (te) weinig zuurstof binnenkrijgt bij 5laags kapjes. –

De regeling zelf is qua tekst niet helder en duidelijk: De tekst bevat veel zinnen met woorden als “zou kunnen” ‘het kán helpen’. Er staat NIET: “Het draagt significant bij om 20% positieve PCR testen te voorkomen de komende maand” –

Je kunt ook stellen: “géén mondkapjes dragen want vele kapjes zijn bewezen ongezond”. OF: U moet zelf weten of U een mondkapje draagt. Dat is heel helder en duidelijk. –

U moet een mondkapje dragen in binnenruimtes is onduidelijk in deze regeling. Welk kapje moet ik dan precies opzetten dat echt helpt. Het is voor mij volstrekt onduidelijk: Mag ik nu wel of geen medisch mondkapje dragen (en helpen die?) en hoeft het alleen als de 1,5 meter niet mogelijk is? En welke kapjes houden dat virus dan tegen?

NOODZAAK EN DOEL? – In landen met al heel lang een mondkapjesplicht verlopen de PCR testen per 100.000 inwoners niet anders dan in landen met minder of geen mondkapjesplicht. In sommige landen met een strenge mondkapjesplicht zie je zelfs méér ziekenhuisopnames dan in NL, er lijkt dus een averechts empirisch bewijs te zijn. Waarom is er dan noodzaak? Onderbouwde cijfers graag.

Dat mondkapjes ook andere luchtwegvirussen enigszins tegengaan is onzin. Er staat zelfs op de verpakking van mondkapjes met CE keurmerk dat het niet helpt tegen virussen. En deze wet verplicht mij er eentje te dragen die wel helpt tegen virussen? Welke kapjes zijn dat dan?

Opmerkingen bij consultatieversie ‘Mondkapjesplicht, nov 2020 Pagina 2 van 3

Als je leveranciers van mondkapjes vraagt om een mondkapje dat “in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan.” , komen ze allemaal met “medische mondkapjes” die je maximaal 4 uur mag dragen en liefst een heel veel laags (duur) kapje, die helpen in ieder geval dan “meer” dan de andere kapjes. Geen enkele leverancier uitgezonderd komt (per mail) met deze aanbeveling. –

Er zijn een behoorlijk aantal uitzonderingen opgenomen waarin een mondkapje niet nodig is. Valt het dan wel mee met de acute levensdreiging (volksgezondheid) die nodig is om een grondrecht in te perken? Een grondrecht wordt ingeperkt maar niet als je wil dansen en zingen?

Er worden nergens cijfers genoemd, bij hoeveel besmettingen moet het wel, wanneer hoeft het niet meer, hoeveel besmettingen zal de maatregel voorkomen en hoe is dit vastgesteld? Door NIETS concreet te maken, kun je noodzaak en doel NIET meten (En ben je niet helder en duidelijk). Er is geen (gemeten) DOEL.

Noodzaak zou wel kunnen zijn om de capaciteit van het aantal ziekenhuis en IC bedden weer als de wiedeweerga op orde te brengen, NL is momenteel (wél gemeten!) zo’n beetje het slechtste jongetje van de klas in de EU wat dat betreft. Is hier een strafbaar feit? Als deze ‘acute dreiging’ voor de volksgezondheid niet wordt opgelost?

PROPORTIONEEL / EVENREDIGHEID? – Nergens is ook maar een begin gemaakt om te benoemen wat een mondkapjesplicht bijdraagt aan het voorkomen van besmettingen.

Inperken van een grondrecht mag alleen als er acute dreiging is (voor de volksgezondheid) en voor een zo kort mogelijke tijd. Nergens is dit uitdrukkelijk toegelicht / aannemelijk gemaakt en er is geen concrete einddatum genoemd.

Er zijn maatregelen te noemen zoals betere ventilatie van binnenruimtes en het meten van de CO2 (melders) die concreet bijdragen om besmettingen te voorkomen. Waarom dan inzetten op een niet werkende maatregel mondkapjesplicht? Zijn beiden misschien wetenschappelijk onvoldoende bewezen om te verplichten?

Waarom alleen een mondkapje dat virussen niet tegenhoudt? Ogen en Oren zijn net zo aantrekkelijk voor een virus. Moeten we dan misschien allemaal een gasmasker opzetten die het hele hoofd bedekt en met een Hepa filter erin. Ja, als er een acute zware serieuze dreiging is voor de Volksgezondheid en iedereen valt dood neer zoal bij Ebola, dan zou je dat serieus moeten overwegen. Of is een mondkapje wel evenredig en een gasmasker niet? En hoezo dan? Wat zijn de afwegingen?

In het griepseizoen 2017-18 zijn er circa 16.000 ziekenhuisopnames geweest met een (zware) griep en dat in een periode van 11 weken. Nu zijn er vanaf start tot 1 november 2020 circa 15.000 ziekenhuisopnames geweest met COVID patienten inclusief van COVID verdachte (!) patienten. Het is niet echt geruststellend dat er over het aantal ziekenhuisbedden de ene keer gecommuniceerd wordt “Er zijn 12.000 bedden, dan weer 20.000 en nu weer 16.000 bedden in totaal beschikbaar voor ziekenhuiszorg in Nederland” alsmede de autonomie van ziekenhuizen om te beslissen. Misschien de nadruk meer leggen op optimale inzet en meer capaciteit in plaats van op niet werkende mondkapjes?

De 1e kamer staat met de “tijdelijke? wet” buitenspel om de inbreuk op een grondrecht te toetsen, terwijl de 1e kamer in NL het gremium is om deze afweging te maken. De Nederlandse rechter mag niet toetsen aan de NL grondwet, gelukkig wel aan de EU grondwet en de UVRM.

Denk je dat verplichting van (vrijwel) niet werkende of zelfs averechts werkende maatregelen goed zijn voor het verkrijgen van draagvlak?

ARTIKELEN in de consultatiewet: Artikel 2a.4. Je wordt vrijgesteld bij een chronische ziekte. Nu heb ik al ruim acht jaar last van Psoriasis op hoofd en rondom het rechteroor (waar je het mondkapje bevestigt) en dat is een chronische aandoening waar ik meer last van krijg als ik er geregeld aan (moet) zitten. Dus ik neem aan dat ik vrijgesteld ben op grond van dit artikel!?

“Het is voldoende als de persoon in kwestie verklaart om één van voorgaande redenen geen mondkapje te kunnen dragen.” Moet ik dat nu iedere keer gaan verklaren als ik een winkel in wil? Die mensen gaat mijn medische aandoeningen helemaal niet aan? Hoe staat het met het medisch beroepsgeheim? Tevens moet ik als “complotgekkie, wappie” en wat dies meer zij, ook wel een psychische aandoening hebben die dan valt onder vrijstelling.

ARTIKEL II Inwerkingtreding. – Nu zijn we al acht maanden onderweg zonder mondkapjes, wordt de werking veronderstelt als “het kan een klein beetje helpen”, maar het moet wel onmiddellijk in werking treden, er is zeer veel spoed bij…. Wat een onzin! Regeren is vooruitzien? Daadkracht en slagkracht door reactief optreden is dat niet.

Mocht ik vroeger dit soort ‘consultatie documenten’ hebben opgeleverd in een bedrijf waar ‘ontwerpen’ gemaakt werden, dan zou ik zeker teruggefloten zijn (met nog één laatste herkansing) om wel een degelijk ontwerp te schrijven dat niet uitblinkt in vaagheid en interpretatiemogelijkheden.

Auteur: Pieter Zeeuw

3 antwoorden
 1. Ed
  Ed zegt:

  Schending rechten van de mens.
  De Nederlandse regering schendt op grove wijze de Rechten van de Mens.
  Het verplicht dragen van mondmaskers is een vorm van lichamelijke en geestelijke marteling.
  UVRM Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Iedereen kan zijn beklag doen bij het College voor de Rechten van de Mens.

  • Jan Bergmans
   Jan Bergmans zegt:

   Constitutie
   Het constitutioneel hof in Oostenrijk heeft geoordeeld dat een aantal genomen maatregelen tijdens de zogenaamde “1e golf” niet proportioneel waren. Dat gold ook voor de mondkapjesplicht in Oostenrijk, deze is als niet proportioneel beoordeeld.
   Maar ja, zegt de premier van Oostenrijk dat was de 1e golf, we zitten nu in de tweede……..

 2. Mieke van de Ven
  Mieke van de Ven zegt:

  algemeen
  Dank jullie wel voor de aandacht die jullie met deze site geven aan het misdadige plan van de regering om het mondkapje verplicht te stellen. Ik heb niets toe te voegen aan wat er op de site geschreven staat. Buiten alle wetenschappelijke en juridische onderbouwing kan een kind nog wel bedenken dat het dragen van een mondkapje ongezond is.
  Wat mij het meest verbijsterd is dat zoveel mensen er braaf een dragen ook buiten en zelfs als ze alleen in de auto zitten. Is dat nu angst, onwetendheid of sociale druk. Bang om op te vallen…. tussen de makke schapen? Hoop van harte dat deze site er aan gaat bijdragen dat de waanzin stopt.

Reacties zijn gesloten.