Ademvrij pakt door met bodemprocedure

, ,
bodemprocedure

Van schijnveiligheid naar schijnvrijheid

Per 26 juni is het dragen van een mondkapje op veel plaatsen niet langer verplicht.
Ademvrij.NU is positief over deze ontwikkeling, maar stelt dat het voor juichen voorlopig te vroeg is.

Zo geldt de versoepeling uitdrukkelijk niet voor de kinderen in het voortgezet onderwijs. Zij blijven verplicht een mondkapje te dragen op school. Ook in het OV en op stations blijft vrij ademen strafbaar.

Met de aanstaande opschorting van de mondkapplicht wordt schijnveiligheid omgezet in schijnvrijheid. De huidige wetgeving is namelijk zo opgesteld, dat de Minister in een kort tijdsbestek kan besluiten de mondkapplicht te versoepelen, maar óók terug kan invoeren en zelfs aanscherpen. Deze wetgeving komt pas in september 2023 te vervallen.

Dit betekent dat de Minister nog ruim twee jaar bepaalt waar en wanneer u onbelemmerd adem mag halen. Een bewindspersoon de macht geven om dergelijke beslissingen te nemen is in een democratische rechtstaat onacceptabel.

De bodemprocedure die Ademvrij.NU, met steun van ANBB, is opgestart tegen de Staat om de mondkapplicht in Nederland permanent afgeschaft te krijgen is van onverminderd groot belang.

In onze dagvaarding voeren wij aan dat de mondkapplicht een onacceptabele, disproportionele en schadelijke inbreuk vormt op de grondrechten van de Nederlandse burger. De mondkapplicht druist in tegen de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-Handvest.

Help ons deze zaak te winnen! Voor uzelf en uw kinderen.

Ademvrij.NU is geheel onafhankelijk. Wij werken zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten met een advocaat – Legal Nova in Amsterdam – die ons initiatief van harte steunt. Toch moeten we kosten maken en lopen we financiële risico’s met deze procedure. Wij hopen dan ook op massale morele en financiële steun.

Kijk op onze website www.Ademvrij.NU voor meer informatie.