Eigen Verklaring Uitzondering Mondkapjesplicht vervangt uitzonderingenkaartje: we zijn nog lang niet van de mondkapjes af

,
zet dat ding af

Tegelijkertijd met de aangekondigde (zogenaamde) afschaffing van de mondkapjesplicht, is de regeling rond het uitzonderingskaartje vervangen door een Eigen Verklaring. We zetten de nieuwe regels op een rij en plaatsen daar onze kanttekeningen bij.

Sinds 26 juni 2021 is de mondkapjesplicht afgeschaft. Nou ja, afgeschaft, de plicht is gedeeltelijk in de koelkast gezet, want op sommige plekken geldt hij nog steeds, in het openbaar vervoer bijvoorbeeld, inclusief perrons en stations, op luchthavens en in vliegtuigen en in het bedrijfsmatig personenvervoer. En gek genoeg ook in het voortgezet onderwijs. Ook mogen beheerders van gebouwen zelf bepalen of er mondkapjes gedragen moeten worden. Dit kan gaan om zorglocaties, de test- en priklocaties van de GGD, maar ook buurthuizen of kerken. Het is bekend van bijvoorbeeld bepaalde basisscholen en opleidingsinstellingen dat zij, ondanks dat de mondkapjesplicht daarvoor is opgeheven, toch nog doorgaan met de plicht. Vaak wordt als reden aangegeven dat de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden.

Waar je voorheen genoeg had aan het uitzonderingenkaartje om jezelf te vrijwaren voor problemen omdat  je geen mondkapje droeg, geldt sinds 26 juni daarvoor de Eigen Verklaring waarover hierna meerDe mondkapjesplicht is dus verlicht, maar tegelijkertijd maakt de overheid het mensen die geen mondkapje kunnen of willen dragen een stuk lastiger. Zou dit gedaan zijn omdat in de ogen van de overheid te veel mensen om principiële redenen geen mondkapje droegen? In ieder geval maakt het duidelijk dat de overheid nog lang niet van plan is om de mondkapjesplicht definitief af te schaffen!

Volgens de overheid gaat het om mensen die een zichtbare of onzichtbare ziekte of beperking hebben waardoor ze geen mondkapje kunnen dragen. 

Concreet gaat het om: 

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht.
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders; als mensen ernstig ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt.
  • Mensen en hun begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Sinds 26 juni dien je, om aan te geven dat je onder de uitzondering valt, een Eigen Verklaring in te vullen. Die verklaring kun je downloaden. Op die Eigen Verklaring geef je aan op welke manier je aan de handhaver aannemelijk maakt dat je ook daadwerkelijk onder de uitzondering valt. Dit kan door een bewijs bij je te dragen van een behandelrelatie met je (huis)arts of instelling. Maar dit moet een bestaand document zijn, je mag je arts niet bellen om een nieuw document hiervoor op te stellen. (Maar het mag wel een al bestaande medische verklaring zijn kennelijk).

Een andere manier om aan te tonen dat je geen mondkapje kunt dragen is door een verklaring van een begeleider of naaste bij je te hebben, of die te laten bellen. Je kunt ook een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien, een faceshield dragen of het nog op een andere, zelf in te vullen manier aangeven. 

Je moet in de Eigen Verklaring aanvinken dat je het  formulier naar waarheid hebt ingevuld en als je het print, moet je het ondertekenen. Als je onterecht gebruik maakt van de Eigen Verklaring ben je strafbaar. De boete voor het niet dragen van een mondkapje is € 95,00.

Er zitten best wat tegenstrijdigheden in dit geheel. Zo ben je niet verplicht om medische gegevens te laten zien, zo staat ook vermeld in de regeling, maar dan moet je maar op een andere manier aannemelijk maken dat je geen mondkapje kunt dragen. Veel hangt dus af van je eigen verbale vaardigheden en het begrip van de handhaver of winkelpersoneel dat je tegenover je hebt. Als je niet voldoende kunt aantonen dat je onder de uitzondering valt, kan je gevraagd worden de ruimte te verlaten of kun je een boete krijgen. In de tekst wordt genoemd dat alleen handhavers of winkelpersoneel mensen die geen mondkapje dragen daarop aanspreken. De burger wordt gevraagd begrip te hebben voor de medemens die om wellicht voor hem onzichtbare reden geen mondkapje draagt. 

De overheid gaat er dus van uit dat je, als je geen mondkapje draagt, daar altijd een bewijs voor kunt leveren. Dat je een behandelrelatie hebt met een arts bijvoorbeeld. Of dat je medicijnen gebruikt. Maar wat als je in het dagelijks leven prima functioneert, maar wel een paniekaanval krijgt als je een mondkapje op hebt? Of geen geregistreerde longaandoening hebt, maar het wel benauwd krijgt achter zo’n mondbedekker? Mijns inziens raakt iedereen ontregeld door het dragen van een mondkapje en is het voor ieders gezondheid slecht om zo’n ding te dragen!

Dan staat er nog een aantal pertinente onwaarheden op de site van de rijksoverheid, zoals: ‘Als u een mondkapje draagt, beschermt u vooral de mensen om u heen. Als zij een mondkapje dragen, beschermen ze u.’ De dooddoener ‘je doet het voor een ander’. Verder staat er: ‘Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn mondkapjes niet schadelijk. U krijgt geen zuurstoftekort of CO2-vergiftiging. Zuurstof en CO2 gaan er gewoon doorheen.’

Op onze site zijn genoeg artikelen en onderzoeken te vinden die dit onderuit halen. Des te belangrijker dus dat we de bodemprocedure tegen de mondkapjesplicht doorzetten. De ANBB heeft zich bij ons aangesloten om de plicht van tafel te krijgen. Wilt u ons steunen, dat kan via deze link.

Meer informatie

https://ademvrij.nu/wetenschappers-mondkapjes-lekken-chemicalien-en-metalen-het-milieu-en-je-longen

https://ademvrij.nu/hypoxie-hypercapnie-en-de-lichamelijke-gevolgen

https://ademvrij.nu/weer-waarschuwen-wetenschappers-mondkapjes-zijn-slecht-voor-jou-maar-ook-voor-je-medemens

https://ademvrij.nu/wereldwijd-epidemiologisch-experiment-toont-aan-mondkapjesplicht-hangt-samen-met-meer-infecties

https://ademvrij.nu/brokkelige-losse-maskerdeeltjes-en-de-kwetsbaarheid-van-onze-longen

https://ademvrij.nu/wetenschappers-mondkapjes-lekken-chemicalien-en-metalen-het-milieu-en-je-longen

https://ademvrij.nu/mondkapjes-literatuuroverzicht