Ik Wil Gewoon Naar School stelt schoolbesturen aansprakelijk voor schadelijke gevolgen mondkapjesbeleid

,
experiment

De stichting Ik Wil Gewoon Naar School stelt alle schoolbesturen in Nederland verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de mondkapplicht ten uitvoer brengen en de schadelijke gevolgen die dat zich meebrengt. De stichting baseert zich hierbij op een gerechtelijke uitspraak die aangeeft dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van coronamaatregelen bij de scholen ligt, niet bij de overheid.

De Stichting “Ik wil gewoon naar school”, die zich inzet om leerlingen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen, heeft onlangs een brief gestuurd naar alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Daarin stelt zij dat de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor de wijze waarop het overheidsbeleid rond mondkapjes en andere coronamaatregelen ten uitvoer brengt.

Ik Wil Gewoon Naar School verloor op 11 februari 2021 een kort geding tegen de staat om mondkapjes uit de scholen te verbannen (het hoger beroep tegen deze uitspraak loopt nog). De rechter gaf daarbij expliciet aan dat niet de staat, maar de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het individuele beleid van scholen en de schade die daaruit kan voortvloeien. De stichting besloot daarop ook haar pijlen op de schoolbesturen te richten.

Verbaal intimideren

De stichting krijgt veel klachten van ouders en leerlingen over de rigoureuze manier waarop  veel scholen met de mondkapplicht omgaan. Diverse onderwijsinstellingen voeren volgens de stichting een harder beleid dan is voorgeschreven, bijvoorbeeld door de wettelijk vastgelegde uitzonderingsregel niet te erkennen, leerlingen verbaal te intimideren en toegang tot de school te ontzeggen. Enkele basisscholen verplichten leerlingen uit groep 7 en 8 zelfs om een mondkapje te dragen terwijl dit slechts een advies is.

In de brief wijst Ik Wil Gewoon Naar School op de  “wettelijke zorgplicht ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen” en op artikel 3 lid 1 van het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Hierin staat: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

De stichting vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat het kabinet onlangs de mondkapplicht op scholen heeft gehandhaafd terwijl die in winkels werd opgeheven.

Mentale schade

Volgens Ik Wil Gewoon Naar School staat wetenschappelijk vast dat het langdurig dragen van mondkapjes schadelijke gevolgen heeft, zeker voor jongeren. Daarbij noemt zij tekort aan zuurstof dat kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en schade aan cellen en organen veroorzaakt, de ophoping van bacteriën en schimmels die ziekten kunnen veroorzaken als huidinfectie, bacteriële longontsteking en ontsteking aan de hartkleppen, en weefselschade door stukjes textiel en het inademen van giftige stoffen. Daarnaast is volgens onderzoek sprake van mentale en psychosociale schade veroorzaakt door een beklemmend gevoel en een verstoring van de non-verbale communicatie en spraakontwikkeling.

De stichting biedt scholen juridische en medische ondersteuning aan om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Diverse scholen hebben hiervoor interesse getoond. Tegelijkertijd waarschuwt de stichting echter dat “indien u ondanks de schadelijke gevolgen voor uw leerlingen van mening bent dat u geen andere keus heeft dan de mondkapjesplicht op uw school uit te voeren, dan dient u er rekening mee te houden dat wij een juridische procedure tegen u kunnen starten.”