Giorgio Agamben

Het gezicht en het masker – gedachten van Giorgio Agamben

,
De beroemde Italiaanse filosoof Giorgio Agamben schreef een prachtig stuk over de desastreuze invloed die mondkapjes hebben op het sociale en politieke leven.
vrije scholieren

Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholieren actief!

,
Verontruste ouders hebben een landelijk meldpunt opgericht voor iedereen die zich verzet tegen de mondkapjesplicht op middelbare scholen.
blije scholieren

Mondkapjes af in het onderwijs!

Een vergelijking tussen Finland en Zweden toont aan dat mondkapjes in het onderwijs zinloos zijn. Toch gaan scholen ermee door. Dat pedagogisch Nederland niet op zijn achterste benen staat, is verbijsterend, schrijft orthopedagoog Hans Koppies
samen vrijheid vieren

Mondkapjesplicht schept gevaarlijk precedent

,
De mondkapjesplicht is gebaseerd op het idee dat ieder mens per definitie een risico vormt voor de gezondheid van ieder ander mens. Als een dergelijke dwangmaatregel om deze reden gerechtvaardigd is, bestaat er geen individuele vrijheid meer. Het zal het einde betekenen van onze vrije samenleving, betoogt Karel Beckman.
Fryslan

Ouders en docenten aan scholen: neem stelling over mondkapjes

,
Bezorgde ouders komen op voor hun kinderen en keren zich tegen mondkapjesplicht op scholen. Met verwijzing naar Meldpunt Mondkapjes Friesland en een standaard bezwaarschrift.
middeleeuwen

Orde van Advocaten kraakt wetsvoorstel mondkapjes: geen medische noodzaak, geen juridische grondslag

,
De Nederlandse Orde van Advocaten vraagt het kabinet het wetsvoorstel tot mondkapjesplicht in te trekken: de medische noodzaak ontbreekt en daarmee de juridische grondslag.
ministerie van volksgezondheid

Wat er niet deugt aan de mondkapjesregeling

,
De onderbouwing van de door de regering gepubliceerde mondkapjesregeling – een grove ingreep in het zelfbeschikkingsrecht van de burger – is flinterdun. Hierbij een eerste commentaar.
Princess Madeleine of Sweden

Ondertussen in Noord-Europa – geen mondkapjeswaanzin

Terwijl de Nederlandse overheid een uitgebreide mondkapjesplicht voorbereidt, gebaseerd op een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat zich baseert op één (!) wetenschappelijke studie - en letterlijk honderden andere studies negeert…
"je doet het voor een ander" - ten koste van je vrijheid?

“Je doet het voor een ander” – hoe moreel is de mondkapjesplicht?

Als we accepteren dat het moreel is dat wij ons zelfbeschikkingsrecht moeten opgeven, zonder dat daar zéér zwaarwegende redenen voor zijn, dan zijn wij geen soevereine burgers meer, met rechten, maar onderdanen – ondergeschikten – aan wie elke regel kan worden opgelegd, zolang die kan worden uitgelegd als in het belang “van een ander”.
smiling dog

Mondkapjesplicht als sociaal experiment

Maatregelen als 1,5 meter afstand en mondkapjes zijn bewezen ineffectief. Waarom wordt er toch mee doorgegaan? Het lijkt erop of burgers onderdeel zijn geworden van een grootschalig sociaal experiment.
Mondkapje - symbool van volgzaamheid

De mondkapjesplicht: aanval op de individuele vrijheid

,
Met de mondkapjesplicht wordt een verregaande vrijheidsbeperking opgelegd aan gezonde mensen om een volstrekt theoretisch, minimaal gezondheidsrisico te beperken.
RIVM video over nutteloosheid van mondkapjes verwijderd

RIVM verwijdert video waarin mondkapjes in niet-medische situaties nutteloos worden genoemd

,
Het RIVM is nooit een voorstander geweest van de mondkapjesplicht. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, en vanaf de start van de coronacrisis de leidende expert, heeft meerdere malen laten…