Duits onderzoek: mondkapjes zijn schadelijk, zeker voor kinderen en zwangere vrouwen

Een nieuwe meta-studie van Duitse artsen en wetenschappers bevestigt dat langdurig dragen van mondkapjes zeer schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen en zwangere vrouwen. De onderzoekers vermoeden zelfs dat er een verband kan bestaan tussen de toename van miskramen en het dragen van mondkapjes.

Het is eenvoudig te meten en ook intuïtief te begrijpen dat de ademhalingsweerstand en het koolstofdioxidegehalte van ingeademde lucht wordt verhoogd door het dragen van gezichtsmaskers. Dit geldt voor alle typen mondkapjes – katoenen, de synthetische ‘medische’ mondkapjes en het meest voor de FFP2-maskers. Voorstanders ontkennen dit graag, maar zonder enig bewijs te leveren.

Duitse artsen en wetenschappers publiceerden onlangs een nieuwe meta-studie op Research Square, die kort daarop werd verwijderd, naar verluidt omdat hij ten onrechte geplaatst zou zijn. Dit is echter niet waar, zoals de auteurs beamen, maar hun commentaar hierop is ook verwijderd. Wetenschappelijk werk dat indruist tegen de corona-religie wordt hetzelfde behandeld als Galileo’s werk door de katholieke kerk.

De auteurs zochten in de literatuur met betrekking tot blootstelling aan koolstofdioxide en het gebruik van mondkapjes. Mondkapjes belemmeren de ademhaling door de weerstand en het volume van de ‘dode ruimte’ te verhogen, wat resulteert in het opnieuw inademen van CO2 bij elke ademhaling. De concentratie CO2 in de buitenlucht ligt momenteel rond 422 ppm, dat wil zeggen, 422 CO2-moleculen per miljoen luchtmoleculen, wat overeenkomt met een CO2-gehalte van ongeveer 0,04 procent. Tijdens het dragen van maskers gedurende meer dan 5 minuten blijkt de drager te worden blootgesteld aan een concentratie van 1,41 tot 3,2 procent CO2 van de ingeademde lucht (14.100 tot 32.000 ppm CO2), een factor 33 tot 76 hoger dan de buitenlucht.

Hoe erg is dit? Uit proeven bij dieren blijken schadelijke effecten van verhoogde CO2 uit inademingslucht bij drempels boven 0,3, 0,5 en 0,8 procent (3000, 5000 en 8000 ppm). Het risico voor de mentale ontwikkeling van kinderen begint bij waarden boven 0,3 procent, voor de seksuele ontwikkeling van adolescente mannen bij waarden boven 0,5 procent en voor ongeboren leven bij waarden boven 0,8 procent. Op Amerikaanse onderzeeboten geldt een maximum blootstelling van 0,8 procent CO2 (8000 ppm) voor vrouwelijke bemanningsleden.

Experimentele gegevens bij zoogdieren die chronisch zijn blootgesteld aan 0,3 procent CO2 (3000 ppm) laten misvormingen zien met onomkeerbare schade aan neuronen en verminderd ruimtelijk leren, veroorzaakt door apoptose (dood) van neuronen in de hersenstam en verlaagde bloedspiegel van IGF-1, een op insuline gelijkend hormoon dat belangrijk is voor de groei. Volgens de onderzoekers moet een chronische blootstelling aan 0,3 procent CO2 dan ook als giftig worden gedefinieerd. Zij wijzen ook op bijkomende schade, zoals verhoogde angst en aantasting van het leervermogen en geheugen bij deze blootstelling, op basis van dierproeven. Verhoogde niveaus van CO2 in het bloed zijn ook een belangrijke oorzaak van het zogenaamde masker-geïnduceerde vermoeidheidssyndroom.

Zorgelijk is dat er aanwijzingen zijn dat de uitgebreide mondkapjesplicht een rol kan spelen bij de vele miskramen die momenteel gemeld worden en bij de verminderde verbale, motorische en algehele cognitieve prestaties van kinderen die tijdens de pandemie zijn geboren. Er zou sprake zijn van een toename van miskramen van 28 tot 33 procent wereldwijd. Langdurig mondkapjesgebruik bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten is niet grondig getest en bestudeerd.

Het verhoogde CO2-gehalte van de ademlucht achter het masker kan ook leiden tot een verplaatsing van zuurstof. In dat geval kan naast hypercapnie ook hypoxie (zuurstoftekort) optreden, wat diverse schadelijke effecten met zich meebrengt, onder meer voor de hersenontwikkeling van kinderen en misvorming van de ruggenwervel bij baby’s in de baarmoeder.

In het artikel richten de auteurs zich alleen op CO2, maar andere verontreinigende stoffen in de maskers kunnen ook bijdragen aan toxicologische effecten op lange termijn, zoals inademing van synthetische microvezels, carcinogene verbindingen en vluchtige organische stoffen.

Aangezien bewijs voor de antivirale werkzaamheid van mondkapjes ontbreekt, is het afdwingen van een maskerplicht door de politiek, met instemming van de media, zeer onethisch en zeker niet in overeenstemming met de verplichting om geboren of ongeboren kinderen en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen mogelijke schadelijke invloeden. De huidige – zogenaamde “preventieve” – aanpak van mondkapjesplicht in veel landen over de hele wereld, en vooral op scholen, is dan ook niet in overeenstemming met ethische codes voor artsen zoals de Verklaring van Helsinki, de Verklaring van Lissabon en de Neurenberg Code, stellen de onderzoekers.

https://tkp.at/2022/01/10/masken-schaden-durch-erhoehte-co2-konzentration-insbesondere-schwangeren-kindern-und-jugendlichen/

https://tkp.at/wp-content/uploads/2022/01/ResearchSquare-06-01-2022-1.pdf

 

2 antwoorden
  1. Karel Beckman
    Karel Beckman zegt:

    ja, dit onderzoek is bekend, althans zeker het persbericht dat destijds is verschenen, waarin het RIVM vaststelt dat er schadelijke stoffen vrij komen bij mondkapjes en ook dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat precies de effecten zijn van al deze stoffen, we hebben dit onderzoek overigens nooit echt besproken op onze website, dus dank voor de aanvulling!
    we hebben wel in veel andere berichten uitgebreid gedocumenteerd hoe schadelijk mondkapjes kunnen zijn, zie bijvoorbeeld hier: https://ademvrij.nu/mondkapjes-giftig-en-schadelijk-vooral-voor-kinderen/

Reacties zijn gesloten.