Het einde is nog niet in zicht – mondkapjeswet verlengd tot 1 juni

Mondkapjes aan een wasrekje

Op 1 december 2020 is de wet ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ ingegaan, waarin ook aanvullend de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de openbare binnenruimte is opgenomen. Deze wet is drie maanden van kracht en moet daarna steeds per drie maanden verlengd worden, als daar aanleiding voor is. Dit moet steeds officieel en daarbij moet ook de Raad van State opnieuw advies uitbrengen over de noodzaak van de tijdelijke wet.

Op 9 februari heeft minister De Jonge een brief geschreven aan de Eerste en Tweede kamer waarin het advies van de Raad van State van 3 februari wordt aangeboden. Het advies is om de wet te verlengen. ‘Zij deelt de opvatting dat de noodzaak nog steeds onverkort aanwezig is.’ Naar aanleiding van deze brief kunnen de Eerste en Tweede Kamer hierover, binnen een week, in debat. Als zij dit niet doen, gaat de verlenging automatisch in. Over de verlenging van deze tijdelijke wet is geen debat geweest en dus gaat de verlenging stilzwijgend in en blijft de mondkapjesplicht, samen met de andere bepalingen in de tijdelijke wet, geldig tot 1 juni 2021.

In Artikel 2a.4.1. zijn de uitzonderingen opgenomen waar vrij makkelijk gebruik van gemaakt kan worden, namelijk: De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Aangezien je gezondheid valt onder de privacywet, mag er niet gevraagd worden wegens welke ziekte je niet in staat bent een mondkapje te dragen. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel kunnen wel vragen om dat aannemelijk te maken. Op internet zijn kaartjes te downloaden die door de rijksoverheid ontworpen zijn. Deze kun je printen en tonen als ondersteuning voor het feit dat je geen mondkapje draagt. Aan deze kaartjes kunnen geen rechten ontleend worden, maar ze kunnen wel helpen.

Bronnen:

Advies Raad van State verlenging mondkapjeswet https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/02/03/advies-raad-van-state

Tekst tijdelijke wet maatregelen covid-19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62032.html

Kamerbrief minister De Jonge m.b.t. verlenging https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2021/02/09/kamerbrief-over-verlenging-van-de-werkingsduur-van-de-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19

Uitzonderingen mondkapjesplicht en te printen kaartje https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte