“Je bent een dom wijf omdat je geen mondkapje draagt” (Meldpunt Mondkapjes, deel 4)

meldpunt

“Mijn kind wordt uitgescholden voor dom wijf omdat ze geen mondkapje draagt.” Vierde aflevering van meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Mondkapjes Scholen, dit keer van scholen uit Noord-Holland. We blijven hiermee doorgaan zodat u weet wat er zich afspeelt op onze scholen. We mogen er niet aan wennen dat onze kinderen en de samenleving in het geheel mondkapjes moeten dragen.

In deel 4 meldingen van scholen uit Noord-Holland.

“Eigenlijk is het teveel om op te noemen op deze school,” schrijft een ouder. “Onze dochter is op zoveel manieren al onjuist bejegend. Een docent klassieke talen noemde haar een asociaal kind omdat ze geen mondkapje droeg. Dit gaat zover, tot de rector van deze school aan toe. Zij heeft enkele dagen later (nadat wij al beklag hadden gedaan) onze dochter in de hal van de school, te midden van allerlei leerlingen aan haar tas omgedraaid en daarna haar aangesproken als een asociaal kind, waardoor de school wellicht moet sluiten.”

Een andere ouder: “Op het [naam school] is het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in de gangen en in de aula en mag het alleen in de klas af als je op je stoel zit. Wij willen dat niet voor onze zoon van 13  en hijzelf wil het ook niet. We hebben een mailwisseling met de directeur gehad, met alle argumenten over gezond onderwijs aan kinderen, gedragsbeïnvloeding etc. We hebben de keus gekregen, ofwel met mondkapje naar school, ofwel thuis werken en uitleg via In Teams. Onze zoon werkt nu dus noodgedwongen thuis.

“We kregen van de directeur te horen dat we de enige waren die zo fel reageerden, maar intussen zijn we nu toevallig  in contact gekomen met een ouder van een kind uit dezelfde klas als onze zoon, die nu ook vanuit huis werkt. Van haar hoorden we van jullie website. We willen ons inzetten voor mondkapvrij en gezond onderwijs. En graag zouden wij in contact komen met andere gelijkgestemde ouders uit [plaats]. Wellicht kunnen jullie ons daarbij helpen en wie weet kunnen wij ook iets doen om de mondkapverplichting op scholen op te laten heffen. Individueel is het lastig, maar als we met veel zijn kunnen we misschien een verandering teweeg brengen.”

Nog een ouder: “Vandaag werd mijn 15-jarige dochter op school, door een docent, uitgescholden voor dom wijf omdat ze weigerde een mondkapje op te zetten. Ze gaf aan dat ze ervoor kiest op school geen mondkapje te dragen zolang ze die keuze nog heeft. Ik heb melding gedaan bij de school. Werd vriendelijk te woord gestaan en er wordt contact met me opgenomen.”

Melding van een leerling: “Ik wil geen mondkapje dragen, maar het moet van school. Ik zit in mijn examenjaar en wil graag mijn diploma halen. Nu moet ik onder dwang zo’n ding op. Ik ben al snel duizelig en heb vaak last van hoofdpijn. Ik vind het niet normaal, dat ik dit verplicht op moet en vind naar schoolgaan zo ook niet leuk meer.”

Een moeder: “Leerlingen zijn verplicht een mondkapje te dragen in de gangen. Het zijn allemaal kinderen met een beperking en feitelijk hoeft de school die kapjesplicht niet toe te passen.”

Tot slot nog een melding van twee ouders van een basisschool-leerling:  “Sinds de opening van de scholen heeft deze school de kinderen van groep 6 7 en 8 verplicht een mondkapje te dragen in de gangen. De meeste leerkrachten dragen zelf geen mondkapje. Mijn zoon van 11 wil zelf absoluut geen mondkapje dragen, net als 3 klasgenoten. Eerste week werd er niets over gezegd, afgelopen week werden ze individueel vriendelijk erop aangesproken. Vervolgens hebben wij als ouders hen op het schoolplein gemeld dat wij niet willen dat zij de kinderen hiermee lastig moeten vallen, maar dat de directie dan met ons in gesprek dient te gaan. Wij hebben immers een mail hierover gestuurd. En toch werden afgelopen vrijdag de kinderen in de klas aangesproken dat na de vakantie de mondkapjes plicht geldt. Onze kinderen willen in de vakantie zelf overleggen hoe ze nu na de vakantie moeten reageren.of ze in groepjes naar binnen moeten en dan gezamenlijk reageren. Maar als ouder vind ik dat je deze kinderen de ruimte moet laten om niet met dit dwingend advies in te stemmen. Het voelt echt als een autoritair regime om zo tegen de kinderen op te treden. Graag zou ik advies inwinnen wat wij als ouder kunnen doen, op directieniveau maar ook op hoger niveau.”

Het Meldpunt Mondkapjes Scholen verzamelt meldingen om voor de politiek inzichtelijk te maken wat er speelt op de scholen. De meldingen worden anoniem behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

Deel 3: Mondkapje verplicht bij alle bewegingen behalve zitten – meer schokkende berichten Meldpunt Mondkapjes

Deel 2: “Ik geef met pijn in mijn hart les.”

Deel 1: “Het is jouw schuld dat er mensen overlijden

In januari heeft het Meldpunt een Zwartboek naar buiten gebracht.