Niet veilig, niet effectief – 376 manieren waarop mondkapjes de gezondheid schaden

,

Het OMT liet vandaag (10 januari 2022) weten in Nederland ook mondkapjes te willen verplichten in drukke publieke buitenruimten. Dit terwijl onomstotelijk is bewezen dat mondkapjes niet alleen nutteloos zijn ter bestrijding van virusoverdracht, maar ook schadelijk zijn voor de gezondheid. De Amerikaanse auteur Allan Stevo, auteur van het december 2021 verschenen boek Face Masks Hurt Kids, en Face Masks in One Lesson uit 2020, zet de schadelijke effecten van het dragen van gezichtsmaskers nog eens op een rijtje. De kinderen worden het hardst getroffen – en zij kunnen zichzelf niet beschermen.

Op 3 april 2020 kondigde de CDC, enigszins vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, aan dat mondkapjes onschadelijk zijn voor de drager en gunstig voor de mensen om de drager heen. We deden het voor ‘de ander’, werd ons verteld. Iedereen moest een mondkapje dragen, kregen we te horen, net lang genoeg om ‘de curve af te vlakken’, zodat ziekenhuizen niet plotseling overweldigd werden. Dat is wat de CDC te zeggen had op 3 april 2020.

Binnen enkele weken corrigeerden wetenschappers van de CDC deze stelling echter door te zeggen dat mondkapjes de verspreiding van een respiratoir virus niet voorkomen en in feite schadelijk kunnen zijn voor anderen wanneer ze onjuist worden gedragen. Vrijwel iedereen gebruikt de mondkapjes verkeerd, inclusief veel opgeleid medisch personeel. De auteurs van dat CDC-onderzoek baseerden zich op de 14 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die hadden plaatsgevonden naar de effectiviteit van mondkapjes – kwalitatief gezien het beste soort medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het CDC-artikel verscheen in de mei 2020-editie van het eigen peer-reviewed tijdschrift epidemiologie van de CDC, Emerging Infectious Diseases.

Dat is één deel van het verhaal. Mondkapjes werken niet en kunnen anderen schaden. Dat is wat het beste onderzoek toen aangaf en nog steeds aangeeft. Er blijft echter een probleem. Het verhaal staat nog steeds overeind. Er wordt nog steeds aangenomen en algemeen aanvaard dat mondkapjes onschadelijk zijn voor de drager.

Vanuit het verlangen mensen gemaskerd te houden, liever dan te zoeken naar de waarheid, verschoof het verhaal dienovereenkomstig naar: ‘Nou, mondkapjes zorgen ervoor dat anderen zich veilig voelen, dus als ze je geen kwaad doen, waarom zou je ze dan niet dragen?’ Ook dat verhaal is onjuist. Mondkapjes zijn niet onschadelijk voor de drager. Mondkapjes zijn ontegenzeggelijk schadelijk voor de drager én zijn omgeving.

Mondkapjes zijn niet veilig en effectief. Mondkapjes zijn onveilig en ineffectief.

Mijn nieuwe boek gaat over dit onderwerp en is nu beschikbaar. Het heet ‘Face Masks Hurt Kids’ en het graaft in de wetenschap van verplicht mondmaskerbeleid en de impact hiervan op kinderen.

De waarheid is dat mondkapjes iedereen schaden. Maar het is vooral belangrijk om rekening te houden met kinderen in een tijd als deze. Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen. Evenmin mag van een kind worden verwacht dat het zich uitspreekt voor zijn eigen welzijn op de lange termijn. Bovendien worden kinderen onherstelbaar geschaad door het dragen van maskers tijdens hun ontwikkelingsjaren. Deze schade aan een zich ontwikkelend kind gaat veel verder dan de schade die wordt toegebracht aan een fysiek en psychologisch volwassen persoon. Daarom is het is zo belangrijk voor mij om de strijd namens kinderen te voeren en ouders de middelen te geven om hun kinderen te beschermen.

In de loop van mijn onderzoek voor dit 500 pagina’s tellende boek, dat meer dan 800 bronnen bevat, heb ik talloze schokkende manieren ontdekt waarop een mondkapje een persoon schaadt, niet alleen op de korte termijn, maar cumulatief en waarschijnlijk lang in de toekomst, zelfs nadat een mondkapje niet langer wordt gedragen. Dit geldt waarschijnlijk nog meer voor kinderen. Sommige problemen zijn van ondergeschikt belang. Enkele problemen zijn wel degelijk ernstig. De volledige lijst geeft voor mij aan dat op geen enkele manier is vol te houden dat een mondkapje veilig is. En maskers zijn het minst veilig voor kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en kinderen.

Het in de volksmond verspreide verhaal, dat velen herhalen en misschien zelfs geloven, zegt precies het tegenovergestelde. Om deze reden heb ik veel moeite gedaan om de uitgebreide zorgen van wetenschappers en onderzoekers over dit onderwerp uiteen te zetten. Ik heb daarvoor zowel nieuw baanbrekend onderzoek als onderzoeken uit het verleden gebruikt. Er is geen excuus om iemand je kind een masker te laten opdringen, om geen enkele reden, niet om oma te bezoeken, en zeker niet om de dag op school door te komen. De mondkapdwang moet worden gestopt. Gezagsdragers eisen het recht op om dit ontegenzeggelijk schadelijke medische hulpmiddel aan onze kinderen en anderen op te dringen. Als we niet de wil en de middelen kunnen oproepen om op te komen voor de kinderen in ons leven, hebben we weinig hoop om op te komen voor de rest van de samenleving. Help alsjeblieft om dit verhaal te delen.

Hieronder een greep uit de lijst van schadelijke effecten van gezichtsmaskers:

Risico voor zwangere vrouwen en foetussen

Te veel koolstofdioxide in het bloed van een zwangere moeder kan leiden tot te veel koolstofdioxide in foetaal bloed, verhoogd risico op de geboorte van een kind met geboorteafwijkingen, significante en onomkeerbare schade aan de hersenen van een kind, verminderde foetale groei, vroeggeboorte, pre-eclampsie, wat een hoge bloeddruk is tijdens de zwangerschap die gepaard gaat met schade aan organen. Vrijwel elke fysiologische reactie op mondkapjes die op deze lijst wordt genoemd, kan ook bij een foetus voorkomen, alleen treedt het op tijdens zijn belangrijkste ontwikkelingsperiode van het leven, waardoor de fysiologische impact waarschijnlijk veel groter is.

Ademhaling en de longen

Obstructie van de luchtwegen, masker-geïnduceerde verhoogde luchtwegweerstand, verhoogde ademhalingsweerstand, ademhalingsproblemen, gevoel van kortademigheid, beklemming van de borst, verhoogde ademhalingsfrequentie en diepte, verminderde zuurstofopname, hyperventilatie, zuurstofgebrek met effecten op het hart, de longen en de hersenen, longontsteking, flauwvallen tijdens het sporten, irritatie van de luchtwegen, chronische bronchitis.

Hart

Verhoogde hartslag, verhoogd kooldioxidegehalte van het bloed, verhoogde transcutane koolstofdioxide (kooldioxideniveaus gemeten door de huid), masker-geïnduceerde latente daling van het zuurstofgehalte in het bloedgas (in de richting van hypoxie), hypercapnie, wat abnormaal hoog kooldioxide in het bloed is inclusief acute (plotselinge) hypercapnie, hypoxie, wat abnormaal lage zuurstof in het bloed is, een vroeg stadium van arteriosclerose waarbij het endotheel, de bekleding van de bloedvaten, niet meer goed werkt en aanzienlijke symptomen kan veroorzaken, verhoogde bloeddruk, verhoogd risico op een hartaanval, verhoogd risico op een beroerte, pericarditis, dat is zwelling of irritatie van het zakachtige weefsel rond het hart, het hartzakje, myocardiale ischemie, een verminderde bloedtoevoer naar het hart, waardoor de hartspier niet genoeg zuurstof ontvangt, levensbedreigende stafylokokkeninfecties, bacteriëmie, een bloedbaaninfectie, sepsis, een aandoening waarbij de reactie van het lichaam op een infectie het lichaam beschadigt.

Nieren

Verminderde renale bloedstroom, verminderde nierfunctie.

Hoofd

De novo PPE-geassocieerde hoofdpijn (PPE, personal protection equipment, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, PBM, zoals mondkapjes, N95-ademhalingstoestellen, gezichtsschermen en andere items; de novo verwijst naar hoofdpijn die niet bestond vóór de introductie van PBM en daarom een sterkere indicatie geeft dat het geïntroduceerde PBM een oorzaak van de hoofdpijn is), migraine hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid, degeneratie van de hersenen als gevolg van verminderde zuurstof, de ziekte van Alzheimer, meningitis, een ontsteking van de vloeistof en membranen rond de hersenen en het ruggenmerg.

Huid

Vocht vasthouden, verhoogde talgproductie (talg is een Latijns woord voor vet en verwijst naar de olie die wordt gemaakt door de talgklieren, met name op het gezicht, in dit voorbeeld), overgevoeligheid voor ingrediënten van industrieel vervaardigde maskers, verhoogde gevoeligheid van de huid voor acne en infectie, roodheid, uitslag.

Ogen

Verminderd gezichtsveld, verhoogde symptomen van droge ogen.

Mond

Mondademhaling, droge mond, verminderd speeksel, slechte adem, een nieuw geïdentificeerde aandoening die bekend staat als maskmouth, waarbij veel van de aandoeningen in deze sectie tegelijkertijd voorkomen, schijnbaar veroorzaakt door het dragen van mondkapjes, rottende tanden, tandcariës, die beter bekend staan als gaatjes, door maskers veroorzaakte gebitsproblemen, terugtrekkende tandvleeslijnen, tandvleesontsteking, parodontitis, wat ziekte is van de ondersteuningsstructuur rond de tanden.

Communicatie

Onduidelijke spraak, akoestische filtering van spraak, waardoor spraak zachter klinkt, gemompeld, gedempt of anderszins moeilijker te horen is, beperkte gezichtsherkenning, positieve emoties worden minder herkenbaar, onderdrukking van emotionele signalen, vergroot de kans op misverstanden, menselijke communicatie verstoren, zowel verbaal als non-verbaal, negatieve emoties worden versterkt. De band tussen leraren en leerlingen wordt verminderd, verhoogde vervreemding van doven en slechthorenden.

Immuniteit

Verhoogde aanleg voor virale, schimmel- en bacteriële ziekten, verhoogde rhinovirusinfecties, verhoogd risico op ziekteoverdracht.

Kanker

Bevordert de groei, invasie en verspreiding van kanker, slechtere overlevingskansen bij patiënten met kanker.

Lichaam

Misselijkheid, braken, vermoeidheid, Vertigo, wat een gevoel is van wervelen en verlies van evenwicht, verhoogde stresshormoonspiegels, waaronder adrenaline, noradrenaline en cortisol, verhoogde spierspanning, verhoogd risico op uitdroging, verhoogde symptomen van slaapapneu, versneld verouderingsproces, vroegtijdige sterfte, suikerziekte, masker-geïnduceerd uitputtingssyndroom (MIES), verhoogde gevoelens van onveiligheid, paniekreacties, angst, activering van vecht- of vluchtreactie, gevoel van vrijheidsberoving, verwarring.

Het originele artikel vind je hier.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.