Regenboog-team: Mondkapjes niet gebaseerd op medisch-wetenschappelijke evidentie, maar gevolg van politieke lobby

Het Regenboogteam, een groep van onafhankelijke en kritische experts, wetenschappers, artsen, specialisten en burgers die meedenkt met het coronabeleid, heeft een brief gestuurd aan het kabinet met een uiterst kritische analyse van de ministeriële regeling voor de mondkapjesplicht. Must-read!
8 november 2020/door Redactie

Mondkapjes af in het onderwijs!

Een vergelijking tussen Finland en Zweden toont aan dat mondkapjes in het onderwijs zinloos zijn. Toch gaan scholen ermee door. Dat pedagogisch Nederland niet op zijn achterste benen staat, is verbijsterend, schrijft orthopedagoog Hans Koppies
7 november 2020/door Redactie

Mondkapjesplicht schept gevaarlijk precedent

De mondkapjesplicht is gebaseerd op het idee dat ieder mens per definitie een risico vormt voor de gezondheid van ieder ander mens. Als een dergelijke dwangmaatregel om deze reden gerechtvaardigd is, bestaat er geen individuele vrijheid meer. Het zal het einde betekenen van onze vrije samenleving, betoogt Karel Beckman.
6 november 2020/door Redactie

Ouders en docenten aan scholen: neem stelling over mondkapjes

Bezorgde ouders komen op voor hun kinderen en keren zich tegen mondkapjesplicht op scholen. Met verwijzing naar Meldpunt Mondkapjes Friesland en een standaard bezwaarschrift.
5 november 2020/door Redactie

Orde van Advocaten kraakt wetsvoorstel mondkapjes: geen medische noodzaak, geen juridische grondslag

De Nederlandse Orde van Advocaten vraagt het kabinet het wetsvoorstel tot mondkapjesplicht in te trekken: de medische noodzaak ontbreekt en daarmee de juridische grondslag.
4 november 2020/door Redactie

Wat er niet deugt aan de mondkapjesregeling

De onderbouwing van de door de regering gepubliceerde mondkapjesregeling – een grove ingreep in het zelfbeschikkingsrecht van de burger – is flinterdun. Hierbij een eerste commentaar.
2 november 2020/door Redactie

Ondertussen in Noord-Europa – geen mondkapjeswaanzin

Terwijl de Nederlandse overheid een uitgebreide mondkapjesplicht…
31 oktober 2020/door Redactie

Waarom het dragen van een mondkapje gevaarlijk is – voor jezelf, maar zeker ook voor je medemensen

Mondkapjes beschermen in verreweg de meeste omstandigheden niet tegen virusbesmetting - integendeel, ze vormen eerder een bron van besmetting.
26 oktober 2020/door Redactie

CDC-studie vindt geen bewijs voor werking mondkapjes, Zwitserland ook niet

Zowel uit de VS als uit Zwitserland komen cijfers waaruit blijkt dat het dragen van mondmaskers in openbare gelegenheden geen zin heeft.
26 oktober 2020/door Redactie

Reële risico’s van corona

Het overlijdensrisico van corona is minimaal in vergelijking met andere risico's, zelfs voor ouderen. Het sterftepercentage onder ouderen wijkt dit jaar ook niet wezenlijk af van voorgaande jaren.
24 oktober 2020/door Redactie

Medici tegen mondkapjes en andere coronamaatregelen

Voorstanders van coronamaatregelen beweren graag dat zij zich baseren op “de wetenschap”. Maar inmiddels hebben vele tienduizenden wetenschappers en artsen in de wereld zich tegen het coronabeleid gekeerd. Toch verandert er niets aan het beleid.
21 oktober 2020/door Redactie

“Je doet het voor een ander” – hoe moreel is de mondkapjesplicht?

Als we accepteren dat het moreel is dat wij ons zelfbeschikkingsrecht moeten opgeven, zonder dat daar zéér zwaarwegende redenen voor zijn, dan zijn wij geen soevereine burgers meer, met rechten, maar onderdanen – ondergeschikten – aan wie elke regel kan worden opgelegd, zolang die kan worden uitgelegd als in het belang “van een ander”.
18 oktober 2020/door Redactie