Vervolg bodemprocedure, antwoord landsadvocaat: wetenschappelijk bewijs “niet nodig”

,
justitie

De landsadvocaat, Pels Rijcken, heeft in reactie op onze dagvaarding in de bodemprocedure een “Conclusie van Antwoord” gestuurd gedateerd 5 januari 2022. Pels Rijcken verweert zich daarin deels op formele en deels op inhoudelijke gronden tegen de dagvaarding.

Wat de inhoudelijke gronden betreft, die zijn best interessant te noemen. De landsadvocaat ontkent namelijk niet dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes. Zo schrijft Pels Rijcken: “Met het treffen van maatregelen in deze crisis kan niet worden gewacht totdat wetenschappelijk het effect van een maatregel is aangetoond. Dan is elke maatregel te laat. Eiseressen baseren hun vorderingen dan ook ten onrechte, op de stelling dat eerst wetenschappelijk bewijs zou moeten worden afgewacht voordat een maatregel kan worden ingevoerd.” Een verbijsterend antwoord, als je bedenkt dat onze bewindslieden steeds maar weer roepen dat we “de wetenschap moeten volgen”.

De landsadvocaat heeft ook geen verweer tegen onze stelling dat in de rapporten van de ECDC die ten grondslag liggen aan de mondkapjesplicht gewoon te lezen is dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondneusmaskers. (Zie dit artikel op onze website: https://ademvrij.nu/het-rivm-van-de-eu-waarschuwt-meermalig-gebruik-van-mondkapje-vergroot-kans-op-besmettingen/) Bizar genoeg stelt Pels Rijcken dat er sinds het verschijnen van het ECDC rapport een meta-studie is geweest van Brosseau c.s. van de universiteit van Minnesota die ook concluderen dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes! Maar, stelt Pels Rijcken, dit bewijst niet dat mondkapjes niet werken. De bewijslast wordt hier dus omgedraaid! Maar in onze dagvaarding hebben wij al aangevoerd dat studies die geen effect laten zien van mondkapjes wel degelijk bewijs vormen dat ze niet werken.

We voeren ook aan dat er 14 RCT-studies zijn (randomized controlled trials), de meest betrouwbare vorm van wetenschappelijk onderzoek, die laten zien dat mondkapjes niet werken. Hier gaat Pels Rijcken in het geheel niet op in.

In onze dagvaarding hebben wij daarnaast uitvoerig bewijs geleverd voor de schadelijkheid van mondkapjes. Ook hierover rept Pels Rijcken met geen woord. Op geen enkel van onze vele argumenten hierover wordt ingegaan.

Evenmin gaat Pels Rijcken in op het probleem van het correcte gebruik van mondkapjes. Onder meer de rapporten van ECDC beklemtonen dat correct hygiënisch gebruik essentieel is, omdat anders de mondkapjes schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat betekent dat mondkapjes maar kort mogen worden gedragen (FFP2-maskers slechts een half uur in de buitenlucht) en slechts eenmalig, waarbij alleen de elastieken mogen worden aangeraakt. In de dagelijkse niet-medische praktijk is dergelijk gebruik onmogelijk.

De landsadvocaat gaat ook niet in op het overdadige epidemiologische bewijs dat door ons wordt aangedragen dat mondkapjes niet werken. Zie het Literatuuroverzicht op onze https://ademvrij.nu/literatuuroverzicht/ website en ook het nieuwe boek van Ian Miller, Unmasked: The Global Failure of Covid Mask Mandates (https://brownstone.org/articles/its-long-past-time-to-dump-the-masks/). Epidemiologisch bewijs zijn alle studies die laten zien dat er geen relatie is tussen de invoering van mondkapjesverplichtingen in verschillende landen en staten en het aantal covid-gevallen.

Pels Rijcken voert ook formele gronden aan om onze eis tot de afschaffing van de mondkapjesplicht te ontkrachten. Met name stelt men dat wij, en onze mede-eisers ANBB (Algemene Nederlandse Bond Burgerbelangen) niet-ontvankelijk zouden zijn. Wij bestrijden dit uiteraard.

Uiteindelijk zal de rechter hierover moeten beslissen. Helaas heeft de rechtbank nog geen datum in het vooruitzicht gesteld voor de zitting. Het is te druk, beweert de rechtbank. Dat is natuurlijk uitermate frustrerend. Wij zullen blijven aandringen op een datum. De kans dat de zaak nog vóór de zomer voor de rechter komt, is echter klein.

NB Wij hebben besloten om de wetenschappelijke onderbouwing die we bij de dagvaarding hebben aangeleverd ook op onze website te publiceren. Zie hier: https://ademvrij.nu/mondkapjes-documentatie-bij-bodemprocedure/

Voor overige documentatie rond de bodemprocedure: zie hier: https://ademvrij.nu/categorie/bodembrocedure/

2 antwoorden
 1. Sors
  Sors zegt:

  Maak duidelijk dat:
  – de maatregelen niet corona-specifiek zijn, maar gericht op het voorkomen van besmetting;
  – dat er al vele jaren wordt geoefend op het bestrijden van pandemieën en er dus geen enkel excuus bestaat om maatregelen te treffen die niet bewezen positief uitwerken.

  Zo haal je het gelegenheidsargument van de landsadvocaat onderuit.

Reacties zijn gesloten.