Persbericht: Mondkapjes op scholen is kindermishandeling

, ,

Persbericht/verklaring stichting Ademvrij.NU 28 november 2021

Correct hygiënisch gebruik van mondkapjes door scholieren is onmogelijk. Dat blijkt zonneklaar uit de wetenschappelijke rapporten die ten grondslag liggen aan de mondkapjesregelgeving van de overheid. Het nieuwe mondkapjesadvies dat per 28 november door de regering is afgekondigd voor scholen leidt daarom onvermijdelijk tot méér besmettingen en tot schade aan de gezondheid (ademhaling en hersenontwikkeling) van kinderen. Voor dit advies past dan ook maar één kwalificatie: het is kindermishandeling.

De regering heeft bij de afkondiging van nieuwe “coronamaatregelen” per 28 november 2021 een “dringend advies” afgegeven voor leerlingen van de basisschool om een mondkapje “buiten de klas te dragen”. Dit advies komt bovenop andere mondkapverplichtingen in openbare ruimten, zoals het OV en winkels.

De mondkapregels van de regering zijn juridisch gezien gebaseerd op de “Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” die per 1 december 2020 is ingegaan. Deze regeling berust voor zijn wetenschappelijke onderbouwing op twee adviezen van het OMT, die weer grotendeels zijn gebaseerd op een rapport van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) van 8 april 2020, dat op 15 februari 2021 is geactualiseerd. Het ECDC kun je zien als het RIVM van de EU.

Het rapport van het ECDC biedt een zeer dubieuze onderbouwing van de effectiviteit van mondkapjes, maar daar willen we het hier nu niet over hebben. (Zie dit artikel op Ademvrij.NU voor meer informatie.) Waar het ECDC rapport in elk geval heel duidelijk over is, is dat de kapjes volgens zeer strikte hygiënische richtlijnen moeten worden gebruikt. Gebeurt dit niet, dan leidt dit tot méér besmettingen en gezondheidsschade, zo stelt het ECDC.

Wie die hygiënische richtlijnen bekijkt, zal echter tot de conclusie moeten komen dat ze door kinderen op school onmogelijk kunnen worden gevolgd. Dat betekent concreet dat de nieuwe mondkapregels op scholen de gezondheid van onze kinderen zullen schaden en tot meer besmettingen zullen leiden.

Correct gebruik

Het ECDC-rapport meldt over het juiste gebruik van de mondkapjes het volgende:

Het correcte gebruik van gezichtsmaskers en het bevorderen van correct gebruik [door de autoriteiten] zijn cruciaal voor de effectiviteit van deze maatregel en kunnen worden verbeterd door middel van voorlichtingscampagnes.”

Hoe ziet dat correcte gebruik eruit? Het wordt door het ECDC als volgt omschreven:

Het gezichtsmasker moet het gezicht volledig bedekken vanaf de neusbrug tot aan de kin. Het masker moet correct worden afgesteld op de neusbrug en op het gezicht om de open ruimte tussen het gezicht en het masker te minimaliseren. Handen moeten worden gereinigd met water en zeep of handdesinfectiemiddel op alcoholbasis voordat u het gezichtsmasker opzet en afdoet. Het gezichtsmasker moet van achteren worden verwijderd wanneer u het afdoet; het aanraken van de voorkant moet worden vermeden. Wegwerp gezichtsmaskers, b.v. medische gezichtsmaskers, moeten na gebruik veilig worden weggegooid. Onmiddellijk na het verwijderen van het gezichtsmasker, moeten de handen worden gewassen of op alcohol gebaseerde handdesinfectie worden aangebracht.”

Het ECDC wijst er verder op dat de eisen voor vervaardiging en gebruik van mondneusmaskers zijn vastgelegd in Europese normen, in Nederland vertaald in zogeheten NEN-normen. In de NEN-norm voor medische gezichtsmaskers (de blauw-witte mondkapjes die door heel veel mensen worden gedragen) staat hierover onder meer het volgende:

Aangezien gebruikte maskers als zeer besmet (!) worden beschouwd, is het van essentieel belang dat het masker niet wordt aangeraakt door de vingers/handen van de drager; de handen worden gedesinfecteerd (volledige hand-desinfectie) na het afnemen van het masker; een masker wordt gedragen dat de neus en mond van de drager bedekt, dat op geen enkel moment om de nek van de drager hangt. Een gebruikt masker moet worden weggegooid wanneer het niet meer nodig is of tussen twee procedures in; wanneer er opnieuw behoefte aan bescherming is, moet een nieuw masker worden opgezet.”

Dit laatste verdient speciale aandacht: mondmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De plastic medische maskers moeten na gebruik worden weggegooid, de niet-medische lappen die veel mensen om hun gezicht hangen moeten na eenmalig gebruik worden gewassen. In het dagelijks leven (buiten ziekenhuizen om) doet vrijwel niemand dit. Dat geldt zeker voor kinderen op school.

Met andere woorden: in  het dagelijks leven is het simpelweg onmogelijk om deze richtlijnen te volgen – en er is ook niemand die dat doet.

De Nederlandse regering vindt het overigens blijkbaar ook niet nodig om een voorlichtingscampagne te voeren over het correcte gebruik van mondkapjes, terwijl dit door het ECDC als “essentieel” wordt aangemerkt.

Dit alles heeft verstrekkende implicaties. Zoals uit de NEN-norm blijkt, leidt incorrect gebruik namelijk tot méér besmettingen. De NEN-norm wijst er immers op dat eenmaal gebruikte medische mondkapjes als “zeer besmet” moeten worden beschouwd. De mondkapjesplicht in het dagelijks gebruik stelt de bevolking dus bloot aan een gevaar, namelijk een hogere kans op besmettingen. Daarbij gaat het niet alleen om virussen, maar ook om bacteriën, schimmels en andere schadelijke stoffen.

Dit zijn geen theoretische gevaren. Er is veel wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het langdurig dragen van mondkapjes schadelijk is voor de gezondheid, zeker voor kinderen van wie de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Zie bijvoorbeeld dit interview met immunoloog Dr. Carla Peeters en dit artikel van Dr. Jim Meehan. Dit heeft enerzijds te maken met het inademen van schadelijke stoffen die normaal gesproken, wanneer het kind geen masker draagt, zouden worden uitgescheiden, plus schadelijke stoffen die vrij kunnen komen uit de maskers zelf. Anderzijds gaat het om een verhoogde CO2-inname en verlaagde zuurstof-inname door het gebruik van het masker (hoe beter het masker, hoe ernstiger dit zal zijn), waardoor de ontwikkeling van de hersenen kan worden verstoord.

We hebben het dan nog niet over de mogelijke psychische gevolgen van gezichtsmaskers voor (jonge) kinderen. Deze zijn moeilijker te kwantificeren, maar het missen van gezichtsuitdrukkingen leidt tot een verstoring van de interactie en non-verbale communicatie tussen ouders en kinderen en kinderen onderling. Het leidt ook tot een angstcultuur, omdat kinderen voortdurend worden herinnerd aan de vermeende gevaren van het coronavirus en het gevaar dat zij zouden vormen voor anderen, een angstcultuur die vaak nog eens wordt versterkt door het autoritaire gedrag van handhavers.

Ontluisterend

De conclusie is duidelijk: kinderen verplichten tot het dragen van mondkapjes is nutteloos, leidt tot meer besmettingen en is schadelijk voor de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen. Dat de regering niettemin deze verplichting tracht op te leggen is ontluisterend. Er is geen ander woord voor dan kindermishandeling. Geen enkele school of instantie hoort hier aan mee te doen.

Voor meer informatie zie ook het Meldpunt Mondkapjes Scholen en de actiegroep Ik Wil Gewoon Naar School. Zowel Ademvrij.NU als Ik Wil Gewoon Naar School voeren juridische actie tegen de mondkapplicht.

Karel Beckman, voorzitter stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, www.Ademvrij.NU

5 antwoorden
 1. Sonny Hardrock
  Sonny Hardrock zegt:

  Wij waren toch whappies ? Nou kijk Whappies hebben weer gelijk . Wordt toch tijd dat er naar de whappies geluisterd moet worden . Maar gaan ze niet doen natuurlijk want dan hebbben ze weer gelijk

 2. Donovan
  Donovan zegt:

  Goed artikel al vind ik dat harder opgetreden dient te worden richting scholen. Sowieso ben ik groot tegenstander van mondkapjes in het algemeen met hoofdzakelijk de redenen genoemd in artikel. Voor kinderen is het helemaal een drama. Wat is nodig om het onderbouwd door wetenschappers aan te bieden bij dit demissionair kabinet? Kan ik daar iets aan bijdragen? In mijn optiek is een virus veel kleiner dan het kleinste gaatje in mondkapjes. Daarnaast komt een virus door de ogen ook binnen.

 3. Shirley Tweeboom.
  Shirley Tweeboom. zegt:

  Mondkapjes ongezond,onhygïenisch.
  Niet alleen voor kinderen,voor volwassenen ook. Denk maar aan: puistjes,vlekken,jeuk aan je gezicht,neus. Ik ben Allergisch voor,en zo ken ik meerdere mensen/ kinderen.

 4. Raymond Kolk
  Raymond Kolk zegt:

  Goedemiddag,
  Vanaf vandaag geldt het advies op basisscholen dat kinderen vanaf groep 6 een mondkapje gaan dragen op momenten dat zij in beweging zijn buiten hun klaslokaal. Mijn zoontje zit in groep 8 en ik vind het een uitermate slechte zaak dat die aanbeveling er ligt vanuit de overheid. Een plicht is het echter nog niet. Op zijn school heeft het bestuur het wel verplicht gesteld. Ik heb aangegeven dat ik niet wil dat mijn zoontje die kap moet dragen. Ik heb na wat mailwisseling te verstaan gekregen dat mijn zoontje niet naar school mag als hij geen kapje draagt. Uitsluiting dunkt mij op onrechtmatige grond want er is nog geen verplichting opgelegd vanuit de overheid. Ik heb gezegd dat ik het schokkend vind en mij ga beraden op te nemen stappen. Heeft iemand een suggestie voor mij hoe ik dit met succes kan aanvechten?
  Hartelijk dank alvast.

 5. Poestling
  Poestling zegt:

  https://ikwilgewoonnaarschool.nl/de-druk-vanuit-de-overheid-op-scholen-en-onze-kinderen-wordt-steeds-verder-opgevoerd/

  -Daniel Pardoen
  Met ingang van maandag geldt er wederom een mondkapjesplicht op middelbare scholen en een dringend mondkapjes ADVIES voor basisscholen groepen 6 t/m 8. Wij vinden dit uiteraard volstrekt onacceptabel. Vrijdag 3 december vindt in de rechtbank in Den Haag ons hoger beroep plaats tegen de staat, inzake deze verplichting!

  Afgelopen zomer hebben alle PO en VO scholen van ons een aansprakelijkheidsbrief gehad (https://ikwilgewoonnaarschool.nl/aansprakelijkheidsstelling-scholen). Wij houden de ontwikkelingen op scholen dus nauwlettend in de gaten. Meldingen van problemen en vervelende situaties kan je met ons delen via onze website.

  Let op! voor de basisscholen gaat het om een ADVIES en niet om een verplichting!

  Mocht je op school geconfronteerd worden dat het ADVIES door de school gepretendeerd wordt als een verplichting dan kan je o.a. de volgende stappen ondernemen:

  Bel met de school en vraag een (liefst fysiek) gesprek aan. Dit is vaak doeltreffender dan je denkt.
  Stuur een brief dat je het niets eens bent met het beleid.
  Maak gebruik van de uitzonderingsplicht. Hoe dat werkt kan je vinden op de volgende pagina: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/faq/hoe-toon-ik-aan-dat-ik-onder-de-uitzonderingsregeling-voor-mondkapjes-val

  Meer informatie over de mondkapjes vind je hier:

  https://ikwilgewoonnaarschool.nl/mondkapjes
  https://ikwilgewoonnaarschool.nl/faq_cat/mondkapjes

  Ook attenderen we jullie graag nog op de door ons gevoerde campagne met bijbehorende filmpjes en flyer. Kijk hiervoor op: https://ikwilgewoonnaarschool.nl/ikkangewoonnaarschool

  Mochten bovenstaande middelen niet helpen en je denkt aan een juridisch traject dan is het belangrijk dat je de school eerst verzoekt en daarna sommeert. Pas als de school na sommatie de toegang tot het schoolgebouw/ klas weigert kan je juridische vervolgstappen zetten.

  Wij blijven ons onverminderd inzetten voor de belangen van kinderen op scholen. Dit kunnen we echter niet zonder steun doen. Help ons daarom met een donatie via: https://www.gofundme.com/f/we-gaan-door-hoger-beroep-mondkapjesplicht-school

Reacties zijn gesloten.