Rechter billijkt mondkapjesplicht – “kinderrechten moeten wijken”  

De Stichting Ik Wil Gewoon Naar School heeft helaas ook het hoger beroep verloren in haar rechtszaak om afschaffing van de mondkapjesplicht op scholen. Maar de strijd gaat door.

De Staat heeft in redelijkheid mogen besluiten dat een mondkapjesplicht niet alleen noodzakelijk, maar ook proportioneel is, zo oordeelde de rechtbank deze week in een hoger beroep dat was aangespannen door de stichting ‘Ik wil gewoon naar school’, die zich inzet voor de rechten van kinderen in het onderwijs. De stichting had aangevoerd dat de mondkapjesplicht in strijd is met een aantal grondrechten, en dat het gebruik van niet-medische mondkapjes geen bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus en zelfs zeer nadelige effecten heeft.

Volgens de advocaat van de stichting, mr. Vera Platteeuw, heeft met de uitspraak van het hof “het welzijn van het kind moeten buigen voor de belangen van anderen. Dit is een schending van artikel 3 van het internationale Verdrag van de rechten van het kind. Ondanks de erkenning van de Staat dat het dragen van mondkapjes nadelige effecten heeft op de fysieke en psychische gezondheid van iedereen maar kinderen in het bijzonder, eerbiedigt het Hof het internationale kinderverdrag niet.”

Wat betreft de proportionaliteit maakte het Hof volgens Platteeuw een merkwaardige draai door de stellen dat de “nadelige effecten niet opwegen tegen potentiële nadelen die ook bescherming behoeven zoals de volksgezondheid, verminderen van druk op de zorg en het openhouden van onderwijs. Hiermee erkent het Hof dat de belangen van anderen zwaarder wegen dan de belangen van kinderen en hun gezondheid. Het toetsen van de proportionaliteit aan een andere maatregel, in dit geval het sluiten van de scholen, doet helemaal niet ter zake in deze kwestie over mondkapjes. Men heeft niet de proportionaliteit van de mondkapjesregel afgewogen, maar de proportionaliteit van het sluiten van scholen. Dat betekent feitelijk dat elke theorie die het OMT oppert omdat het mogelijk wel eens zou kunnen helpen, voldoende grond geeft aan de Staat om maatregelen op te leggen en grondrechten in te perken zonder dat hierover in kort geding nog een proportionaliteitstoets kan plaatsvinden.”

Het Hof laat deze uitholling van grondrechten onbesproken en geeft de Staat dus eigenlijk een vrijkaart om grondrechten in te perken, stelt Platteeuw. “Vast staat dat het dragen van mondkapjes negatieve effecten heeft voor kinderen. Niet vaststaan de positieve effecten. Maar ondanks dat vindt het Hof het allemaal prima en proportioneel.” Toch is de strijd nog niet gestreden. Stichting Ademvrij.Nu en Stichting Algemene Nederlandse Burger Belangen (ANBB) zijn een bodemprocedure gestart tegen de mondkapjesplicht. Stichting Ik wil gewoon naar school beraadt zich op de mogelijkheden zich niet neer te leggen bij het arrest en deze zaak aan de Hoge Raad voor te leggen.

Geschreven door Barbara Le Noble in samenwerking met Karel Beckman voor De Andere Krant

2 antwoorden
 1. Piet
  Piet zegt:

  Beste team,

  Jammer weer een verloren zaak, niet omdat jullie ongelijk hebben, maar omdat de rechtspraak corrupt is. Elke zaak is hierdoor vooraf al verloren. De enigste oplossing is burgerlijke ongehoorzaamheid, maar zolang de bevolking niet doorziet dat men belazerd wordt is het: eigen schuld, dikke bult. Ooit is dit principe geweldloos verzet met succes toegepast in een van de voormalige Oostblok landen: gewoon dwars liggen..
  Jammer dat ik maar een opa ben, had anders allang school van kleinkinderen binnen gestapt. Wens de stichting verder succes.

  gr piet

 2. Monique
  Monique zegt:

  “De stichting had aangevoerd dat de mondkapjesplicht in strijd is met een aantal grondrechten, en dat het gebruik van niet-medische mondkapjes geen bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus en zelfs zeer nadelige effecten heeft.”

  Door te stellen dat een niet-medisch mondkapjes geen bijdrage levert aan de bestrijding van het C-virus, wordt de suggestie gewekt dat een medisch, FFP-2 masker wellicht een betere optie is. Hugo de Jonge laat nu, op verzoek van diverse Tweedekamerleden de noodzaak van het dragen van FFP-2 maskers in de zorg én door burgers onderzoeken. Van de regen in de drup? Het nog erger maken kan toch niet de bedoeling zijn? (Nu kun je nog een ‘maskertje’ van gaatjesstof opzetten, straks eenheidsworst en controle daarop?). Lijkt me goed dat er ook een kritisch rapport komt over het feit dat de medische maskers niet werken tegen virussen en voor de dragers zeer ongezond zijn. Wellicht de mainstream media even inseinen?

Reacties zijn gesloten.